In opdracht van de gemeente Albrandswaard en Parnassia Groep heeft bureau Goudappel een verkeersonderzoek uitgevoerd rond de Antes-locatie in Poortugaal. Dit is belangrijk om verder te kunnen onderzoeken of woningbouw hier mogelijk is.

Door het onderzoek weten de gemeente en Parnassia Groep welke aanpassingen nodig zijn aan het wegennet als er woningen worden toegevoegd op de Antes-locatie. In het verkeersonderzoek zijn verschillende mogelijkheden genoemd. Er wordt op dit moment nog geen keuze gemaakt.

Meer informatie vindt u in de 'Verkeerskundige analyse’ van Goudappel (pagina 6 tot en met 55 in het raadsvoorstel). Direct omwonenden ontvangen een brief over de resultaten van het onderzoek.