De Bomenbuurt wordt opnieuw ingericht.

De gemeente en afgevaardigden van de Bomenbuurt hebben de afgelopen tijd gewerkt aan een plan om de Bomenbuurt opnieuw in te richten, zodat de buurt er weer voor langere tijd fris uitziet. De gemeente heeft de voorbereidende werkzaamheden afgerond en het werk aanbesteed.

Wat gaat er gebeuren?

De volgende werkzaamheden worden op hoofdlijnen uitgevoerd: 

  • in sommige straten nieuwe riolering aanleggen
  • de gehele wijk krijgt nieuwe bestrating
  • waar mogelijk worden de parkeerplaatsen herschikt en uitgebreid
  • het groen wordt vernieuwd

Planning

De werkzaamheden in de Bomenbuurt zijn in volle gang. Naar verwachting is het werk in het eerste kwartaal van 2021 klaar.

Het werk wordt uitgevoerd door Verheij Infra. Als u vragen heeft met betrekking tot de uitvoering dan kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager Marjolijn Rietveld via telefoonnummer 06-1273 7026. 

Informatie

Neem voor meer informatie contact op met projectleider Theo Maas, telefoon (010) 506 18 12 / e-mail t.maas@bar-organisatie.nl.

Ontwerp

Hieronder kunt u het ontwerp downloaden.