Wilt u een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal starten? Of gastouder worden? Registreer dan uw bedrijf in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Veranderingen aan uw bedrijf geeft u ook door aan ons.

Voorwaarden

Er zijn voorwaarden. Deze zijn bijvoorbeeld:

 • De GGD komt 1 keer per jaar controleren of uw bedrijf aan de regels voldoet.
 • Uw bedrijf past in het bestemmingsplan.

    Aanpak

    De registratie vraagt u bij ons aan. Geef ook een wijziging bij ons door. Dit gaat zo:

    • Download het juiste aanvraagformulier op de website van de Rijksoverheid
    • Vul het formulier in.
    • Stuur in ieder geval het volgende mee:
     • van iedere persoon: een kopie geldig identiteitsbewijs: paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning
     • van uzelf en uw medewerkers: een Verklaring omtrent het gedrag (VOG)
     • gegevens van de eigenaar, zoals naam, adres en telefoonnummer
     • gegevens over uw bedrijf, zoals:
      • naam, adres en telefoonnummer
      • het aantal kinderen dat u wilt opvangen
      • welke soort opvang: dagopvang of buitenschoolse opvang (alleen bij een kindercentrum)
      • biedt u met subsidie voorschoolse educatie (alleen bij een kindercentrum)
      • een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel
      • het pedagogisch beleidsplan
      • de Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid (RI&E)
      • een bewijs dat u een klachtenregeling heeft en aangemeld bent bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen

    Kosten

    • gastouderopvang: € 292,10
    • kindercentrum, gastouderbureau of peuterspeelzaal: € 1.167,50

    Termijn

    Doe uw aanvraag tot registratie minimaal 10 weken voor de start van uw bedrijf.

    Bezwaar en beroep

    Bent u het niet eens met onze beslissing? U kunt bezwaar maken. Dit kan rechtstreeks bij ons. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen. Bent u het daarna niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep gaan. Dit doet u bij de rechtbank.

    Meer weten?

    Is deze pagina naar wens?