Er zijn een aantal locaties waar reclameborden geplaatst kunnen worden. Uw keuze (blok A of B) is definitief akkoord na bevestiging.
Om iedereen de gelegenheid te geven om borden te plaatsen gelden de volgende regels:

  • u maakt een keuze uit blok A of B
  • maximaal 11 locaties per periode per aanvrager (indien beschikbaar)
  • maximaal 14 dagen aaneensluitend (indien beschikbaar)
  • periode is van maandag t/m zaterdag.

Blok A

Blok B

   Parkeerplaats Havendam / ANWB-paalnummer 67655

  Middenstrook Rivierweg bij viaduct / lantaarnpaalnummer 6A

   Dorpsdijk ter hoogte van Boterbloem / lantaarnpaalnummer 96

  Portlandse Baan / Lantaarnpaal 103 ter hoogte van bushokje

   Portlandse Baan / Lantaarnpaal 21 nabij Milieupark

  Ingang Ghijseland/Rijsdijk / Lantaarnpaal nummer 4

   Portlandse Baan / Lantaarnpaal 53 ter hoogte van bushokje

  Bibliotheek Portland / Middelste boom op plein

   Werkersdijk ter hoogte van Primera / lantaarnpaalnummer 3

  Kruising Rijsdijk Viaductweg op blauwe bewegwijzering

   Stationsstraat ter hoogte van Hofnar / lantaarnpaalnummer 88

  Stationsstraat ter hoogte van sporthal / verkeersbord bij paalnummer 48

   Oranje Nassaulaan ter hoogte van milieupark / lantaarnpaalnummer 16

  Metrostation Rhoon / Stationsstraat / ANWB-paal nummer 70

   Kruising Waal / Dorpsstraat / Beatrixstraat / 30-zone verkeersbord

  Ambachtstraat ter hoogte van ingang Praxis / lantaarnpaalnummer 6

   Kruising Zwaardijk / Limes / lantaarnpaalnummer 20

  Albrandswaardseweg ter hoogte van sportvelden weerszijde paalnummers 28 en 29

   Metrostation Poortugaal / uitgang Zwaardijk / verkeerspaal fietspad  

 Albrandswaardseweg ter hoogte van kasteeltuinen / lantaarnpaalnummer 98

   Jan van Almondestraat Voorbij Waddingswaard / lantaarnpaalnummer 61

  Fietsenstalling Hofhoek / lantaarnpaalnummer 19

Hoe kan ik een aanvraag doen?

Wilt u een reclamebord plaatsen aan of op de openbare weg? Vul dan het online aanvraagformulier in. U kunt inloggen met uw DigiD of eHerkenning (eH3):
eHerkenning linkAanvragen plaatsing reclameborden

Wat kost het?

€ 32,10