De gemeenteraad heeft op 7 oktober 2019 ingestemd met het nieuwe beleidsplan ‘Afval en Grondstoffen 2019-2023’. Een meerderheid stemde voor variant 2. Dit houdt in dat de containers voor restafval en GFT behouden blijven.