De gemeente Albrandswaard heft geen precariobelasting.