Albrandswaard bevat een aantal groene gebieden in een stedelijke omgeving. Het Binnenland van Rhoon, oftewel de Poort Buijtenland is daar een voorbeeld van. Deze locatie grenst aan Het Buijtenland van Rhoon. Dit te ontwikkelen gebied wordt omringd door de natuur van de Koedoodzone en moet in de toekomst een recreatieve bestemming krijgen in combinatie met commerciële voorzieningen.

Een veelzijdig gebied

Dit unieke en veelzijdig gebied, zo dicht bij Rotterdam en toch midden in de natuur heeft alle kansen in zich om uit te groeien tot een toplocatie. Over een aantal jaar is de Poort Buijtenland de toegangspoort tot het grootste recreatiegebied van de regio: Het Buijtenland van Rhoon. Voor het gebied wordt gedacht aan voorzieningen en functies die bij zo’n entree en het landschap passen. De gemeente Albrandswaard, de provincie Zuid-Holland en de gebiedscoöperatie Buijtenland werken samen aan een visie voor het entreegebied. 

 

Meedenken 

Het gebied ‘Binnenland van Rhoon’ wordt ontwikkeld tot entreegebied naar het achterliggende gebied Buijtenland. De gemeente Albrandswaard wil dit in samenspraak doen met bewoners en andere belanghebbenden. Iedereen die zich betrokken voelt bij het gebied is van harte uitgenodigd om mee te denken over de toekomst van Binnenland. Tijdens twee inloopavonden op 25 september en 28 november 2019 zijn ideeën, reacties en input opgehaald en deze zijn meegenomen bij het opstellen van de gebiedsvisie..

De gebiedsvisie is vastgesteld door het college op 15 december 2020. Wij gaan nu de visie verder concreet uitwerken om zo het Binnenland om te vormen tot een mooie ‘poort’ naar het buitengebied Buijtenland.

 

Meer informatie?

Voor meer informatie over Poort Buijtenland kunt u contact opnemen met:

Marita Verkaik
projectleider
m.verkaik@bar-organisatie.nl

Ryanne Vink
projectondersteuner
r.vink@bar-organisatie.nl

Nieuwsbrief

Belangstellenden kunnen zich inschrijven voor de nieuwsbrief over Poort Buijtenland. U wordt dan op de hoogte gehouden als er ontwikkelingen zijn. Aanmelden kan door een e-mail te sturen onder vermelding van 'digitale nieuwsbrief Poort Buijtenland'.