U heeft een paspoort of identiteitskaart nodig als u naar het buitenland gaat. Met een identiteitskaart kunt u naar verschillende landen in Europa reizen. Met een paspoort kunt u naar alle landen gaan, ook buiten Europa. Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over reizen naar het buitenland.

U moet een paspoort of identiteitskaart altijd persoonlijk aanvragen. Ook kinderen moeten aanwezig zijn bij de aanvraag. 

U vraagt een paspoort of ID-kaart aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Woont u in een ander land? Dan kunt u terecht bij aangewezen Nederlandse ambassades of consulaten. 

Hoe vraag ik een paspoort of identiteitskaart aan?

Maatregelen coronavirus

Op dit moment kunt u alleen een afspraak maken voor een nieuw paspoort of identiteitskaart als dat echt noodzakelijk is. Bijvoorbeeld omdat uw paspoort /identiteitskaart verlopen is en u geen ander geldig identiteitsbewijs heeft. Bel in dat geval (010) 506 11 11 om een afspraak te maken.

Aanvragen

 • Vraag uw paspoort of identiteitskaart aan bij de gemeente waar u woont.
  Maak hiervoor een afspraak
 • Kom persoonlijk naar uw afspraak. Neem het volgende mee:
  • Al uw reisdocumenten, ook als deze verlopen zijn;
  • 1 kleurenpasfoto die voldoet aan de regels. De goedgelijkende pasfoto mag maximaal 6 maanden oud zijn op het moment van de aanvraag.
  • Pinpas of contant geld.
 • U geeft 2 vingerafdrukken voor uw paspoort.
 • U betaalt uw paspoort of identiteitskaart meteen bij de aanvraag.
 • Na 5 werkdagen kunt u uw paspoort of identiteitskaart persoonlijk ophalen. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Hoe vraag ik als kind/voor mijn kind een paspoort of ID-kaart aan?

Van 12 tot 18 jaar

Ben je jonger dan 18 jaar? Jongeren vanaf 12 jaar mogen zelf een paspoort of identiteitskaart aanvragen. Dat kan op 2 manieren:

 • Je komt alleen. Voor een paspoort moeten allebei je ouders schriftelijk toestemming geven. Neem de toestemmingsformulieren met de handtekeningen van je ouders erop mee. Ook neem je hun identiteitsbewijzen mee (geen kopie).
 • Je kunt de aanvraag ook samen met 1 ouder doen. Voor een paspoort hoef je dan alleen een toestemmingsformulier van de andere ouder mee te nemen. En je hebt van allebei het identiteitsbewijs nodig (geen kopie).

Voor het aanvragen van een identiteitskaart is geen toestemming van je ouders nodig.

Jonger dan 12 jaar

Is uw kind jonger dan 12 jaar? Ouders en kind moeten samen het paspoort of de identiteitskaart komen aanvragen en ophalen. Als er een ouder meekomt, is van de andere ouder een toestemmingsverklaring en het legitimatiebewijs (géén kopie) nodig. De ouder die meekomt neemt legitimatie mee.

Download het toestemmingsformulier (PDF, 0.39MB) 

Uitzonderingen bij aanvragen voor kinderen

Een ouder woont op een ander adres

Woont één ouder op een ander adres of in een andere gemeente en komt die niet mee naar de afspraak? Dan vraagt die ouder een ondertekende en gestempelde toestemmingsverklaring aan bij zijn of haar eigen gemeente. De ouder die wel meekomt naar de afspraak neemt die toestemmingsverklaring mee en een eigen legitimatiebewijs.

Een ouder woont in het buitenland

Als ouders apart langskomen om toestemming te geven, moet de ouder die niet meekomt bij de aanvraag van tevoren langs bij het gemeentehuis om toestemming te geven. Neem uw legitimatiebewijs mee. Voor de ouder die meekomt naar de afspraak gelden de vereisten zoals die hierboven staan onder aanpak.

Als een ouder een toestemmingsverklaring vraagt bij de Nederlandse ambassade of het consulaat, neemt de ouder die bij de afspraak is die mee.

Wat zijn de regels om te reizen met kinderen met een andere achternaam?

Reist u alleen met kinderen? En heeft u een andere achternaam? Soms geeft dat problemen bij de paspoortcontrole op de luchthaven.

Zorg dat u een ingevuld en ondertekend Formulier toestemming reizen met minderjarig naar het buitenland bij u heeft.

Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over reizen met kinderen met een andere achternaam én het formulier.

Wat kost het?

Product Leeftijd Kosten Spoedaanvraag Geldigheid
Nederlands paspoort 18 jaar of ouder € 74,75 € 51,90 extra 10 jaar geldig
Nederlands paspoort jonger dan 18 jaar € 56,55 € 51,90 extra 5 jaar geldig
Identiteitskaart 18 jaar of ouder € 67,58 € 51,90 extra 10 jaar geldig
Identiteitskaart jonger dan 18 jaar € 36,46 € 51,90 extra 5 jaar geldig

Wanneer kan ik mijn paspoort of identiteitskaart afhalen?

Na 5 werkdagen is uw paspoort of identiteitskaart klaar. U moet altijd zelf uw paspoort of identiteitskaart komen ophalen. Voor het ophalen kunt u geen afspraak maken. Vergeet niet de volgende documenten mee te nemen:

 • uw afhaalbewijs
 • een geldig legitimatiebewijs (uw oude rijbewijs of een paspoort of ID-kaart)

Spoedaanvraag

Heeft u uw spoedaanvraag vóór 14.00 uur gedaan? Dan kunt u uw paspoort of identiteitskaart de volgende werkdag ná 10.30 uur afhalen. Bij een aanvraag ná 14.00 uur, kunt u uw paspoort of identiteitskaart nà 2 werkdagen afhalen.

U heeft na het aanvragen van het document maximaal 3 maanden de tijd om het op te halen. Daarna wordt het vernietigd.

Wanneer heb ik een paspoort of identiteitskaart nodig?

U heeft een paspoort of identiteitskaart nodig als u naar het buitenland gaat. 

Binnen Nederland gebruikt u een paspoort of identiteitskaart als identiteitsbewijs, dus om te laten zien wie u bent. Bijvoorbeeld als u een rekening wilt openen bij een bank, of om te stemmen tijdens de verkiezingen.

De identificatieplicht geldt vanaf 14 jaar.

Let op: kinderen hebben eerder een eigen paspoort of identiteitskaart nodig als ze naar het buitenland reizen, of als zij zorg nodig hebben. Anders dan de algemene identificatieplicht is er in de zorg geen leeftijdsgrens. De identificatieplicht geldt dan vanaf de geboorte.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over met welke identiteitsbewijzen u zich kunt identificeren.