De herinrichting van het Park van Rhoon gaat op maandag 1 februari van start.

Het werk is in twee hoofdonderdelen opgeknipt:

(let op: in verband met de vorst is de planning twee weken opgeschoven. Wij verwachten dat de werkzaamheden vanaf 22 februari beginnen)

 • Deel één: aanleg basis
  Maandag 1 februari start de aannemer met de werkzaamheden voor de basis van het nieuwe park. De nieuwe paden worden aangelegd, het hertenkamp krijgt haar nieuwe plek langs de brede singel aan de noordkant van het park en de grasvelden worden ingezaaid.
 • Deel 2: beplanting
  In het najaar wordt een start gemaakt met het kiezen van de beplanting. Het gaat om planten, bloemen, struiken en bomen. Inwoners zullen bij dit traject worden betrokken.

Aannemer Van den Heuvel Infra bv. voert deel één uit. Op vrijdag 29 januari start de aannemer met de inrichting van de bouwplaats en het werkterrein, zodat ze op maandag 1 februari voortvarend aan de slag kunnen gaan. De aanleg van het park is in vier fases verdeeld. Het werk zal, afhankelijk van het weer, rond eind mei klaar zijn.

Planning

 1. Nog te doen: Fase 1

  Als eerste wordt het groen, dat op de plek van het nieuwe hertenkamp staat, verwijderd. Aansluitend wordt het nieuwe hertenverblijf gebouwd. Deze klus duurt ongeveer twee weken.

  Van half februari tot begin maart worden leidingen en kabels gelegd, het terrein opgehoogd, drainage aangelegd, de bestaande paden verwijderd en nieuwe aangelegd en het terrein ingezaaid. Begin maart zijn deze werkzaamheden klaar.

 2. Nog te doen: Fase 2

  Tijdens fase 2, die duurt van begin maart tot half april staan de volgende werkzaamheden gepland: tijdelijke hekken voor het hertenkamp neerzetten en de herten verhuizen naar het nieuwe onderkomen. Het oude hertenkamp wordt afgebroken waarna het terrein op nieuw kan worden ingericht met nieuwe paden In deze fase wordt ook het riool dat door het oude hertenkamp ligt en via de Sportlaan aansluit op de Zwaluwenlaan vervangen. In de Sportlaan wordt het regenwater in een apart riool opgevangen en naar de sloot afgevoerd. Vervolgens wordt het straatwerk in de Sportlaan terug aangebracht.

 3. Nog te doen: Fase 3

  Fase 3 loopt van eind april tot begin mei. De werkzaamheden zijn: het ophogen van het terrein, bestaande paden verwijderen en nieuwe paden aanleggen, inzaaien, het definitieve hekwerk  van het hertenkamp plaatsen en groen planten. Ook wordt het hondenlosloopgebied verhuisd naar de locatie van het oude hertenkamp.

 4. Nog te doen: Fase 4

  Als laatste stap krijgen de asfaltpaden de definitieve toplaag, worden de randen afgewerkt en is het park daarna weer gereed voor gebruik. De pas ingezaaide grasvelden zijn nog niet intensief te gebruiken. Hiervoor is enig geduld nodig.

Op de hoogte

Aannemer Van den Heuvel Infra bv. houdt inwoners en direct omwonenden via brieven op de hoogte van de werkzaamheden. Ook worden bij de ingangen van het park aankondigingsborden over de werkzaamheden geplaatst.

De werkzaamheden worden van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00  en 16.30 uur uitgevoerd. Mocht het noodzakelijk zijn, dan kan er een enkele keer doorgewerkt worden. Dit duurt tot uiterlijk 19.00 uur.

Voor vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen via e-mail dsusani@vangelder.com of telefonisch via 06 - 146 806 72. In verband met de geldende coronamaatregelen, 1.5 meter afstand, vraagt de aannemer inwoners om niet bij de bouwkeet langs te komen.

Ontwerp

Kaart Park van Rhoon
Definitief ontwerp Park Rhoon