Het Park van Rhoon is voor het grootste deel heringericht, op de beplanting na.

De werkzaamheden voor de basis van het nieuwe park zijn afgerond. De nieuwe paden zijn aangelegd, het hertenkamp heeft een nieuwe plek langs de brede singel aan de noordkant van het park en de grasvelden zijn ingezaaid.

In het najaar wordt een start gemaakt met het kiezen van de beplanting. Het gaat om planten, bloemen, struiken en bomen. Inwoners zullen bij dit traject worden betrokken.

 

Planning

  1. Nog te doen: Aanleg groen -

    De laatste fase van de herinrichting, de beplanting, wordt in het najaar opgestart.

Veilige schoolzone: een nieuwe fietsverbinding

De Julianaschool aan de Sportlaan in Rhoon wil als deelnemer van het programma School op Seef de verkeersveiligheid rondom scholen vergroten. Zij zetten in op een combinatie van verkeersonderwijs via het programma School op Seef en een verkeersveilige schoolomgeving.

De Sportlaan is in overleg met de school en het Zwembadje afgesloten voor autoverkeer en kan alleen gebruikt worden door fietsers en bromfietsers. Op de hoek Sportlaan Zwaluwenlaan zijn 5 parkeervakken gerealiseerd voor het halen en brengen van de kinderen. Bij het zwembadje zijn extra mogelijkheden voor stalling van fietsen geplaatst. Alleen onderhoudsvoertuigen kunnen nu gebruik maken van de Sportlaan.

In overleg met de school is een voorstel uitgewerkt voor een nieuwe fietsverbinding tussen de Sportlaan en De Gaarde, tussen het schoolplein en de gymzaal. Deze fietsverbinding is een veilig alternatief voor de fietsers vanuit de woonwijken ten noorden en oosten van de school. Samen met al de uitgevoerde maatregelen wordt het verkeer rondom de school veiliger en rustiger.

Verbetering waterhuishouding

Tegelijk met de aanleg van het fietspad wordt de waterhuishouding verbeterd. De huidige toegangsweg naar het werkdepot achter de gymzaal wordt verwijderd. Over de brede sloot komt een nieuwe brug met een zelfde uitstraling als de bruggen naar het park Jan Cornelis Polder. Een nieuw te graven sloot langs het fietspad zorgt voor meer doorstroming en een betere waterkwaliteit. De schets van het fietspad ziet u hieronder. Wilt u de tekening via e-mail ontvangen? Stuurt u ons dan een mail naar projectinuitvoering@albrandswaard.nl dan ontvangt u deze in uw mailbox.

Nieuwe fietsverbinding Sportlaan
De nieuwe fietsverbinding tussen de Sportlaan en De Gaarde

 

Ontwerp Park Rhoon

Kaart Park van Rhoon
Definitief ontwerp Park Rhoon