Ieder jaar leggen de fracties verantwoording af over waar zij geld aan besteden dat ze van de gemeente krijgen om als fractie goed te kunnen functioneren.

De verantwoording is op onderstaande pagina's in tabellen weergegeven. Kopieën van facturen en bonnen zijn eventueel op te vragen via het e-mailadres griffie@albrandswaard.nl.

De verantwoording van de voorgaande jaren is eventueel ook op te vragen via het e-mailadres griffie@albrandswaard.nl