Aangifte van overlijden doet u in de gemeente waar iemand overleden is. Meestal doet de uitvaartverzorger aangifte van een overlijden. U kunt als nabestaande ook zelf aangifte doen. De gemeente maakt een overlijdensakte op en geeft toestemming voor de uitvaart.

Ik ben uitvaartverzorger. Kan ik online aangifte doen?

U kunt als uitvaartverzorger online aangifte van overlijden doen.

Wat heb ik nodig bij de aangifte?

 • Uw gebruikersnaam en wachtwoord voor eHerkenning; u heeft betrouwbaarheidsniveau 3 (EH3) nodig
 • Burgerservicenummer van de overledene
 • Inloggegevens iDEAL(u betaalt direct bij de online aangifte)
 • Bij een natuurlijke oorzaak van overlijden:
  • Verklaring van natuurlijk overlijden van de behandelend arts nodig
 • Bij een niet-natuurlijke oorzaak van overlijden:
  • Verklaring van niet-natuurlijk overlijden van een schouwarts
  • Verklaring van geen bezwaar voor de begrafenis of crematie van de officier van justitie
 • B-envelop met daarin het formulier van de arts over de oorzaak van het overlijden:
  • Het is belangrijk dat u direct nadat u van ons het nummer van de akte van overlijden ontvangt, u dit nummer noteert op de B-envelop in het daarvoor bestemde vak.
  • U levert de B-envelop daarna zo snel mogelijk (zonder afspraak) in op het gemeentehuis. Of u stuurt het zo snel mogelijk op naar:
   Gemeente Albrandswaard, Burgerlijke stand
   T.a.v. B-doodsoorzaakverklaringen
   Antwoordnummer 737
   3190 WB Rhoon
 • Extra documenten zijn nodig wanneer:
  • iemand binnen 36 uur begraven of gecremeerd wil worden: Verklaring van geen bezwaar van de behandelend arts en van de officier van justitie
  • iemand na 6 werkdagen begraven of gecremeerd wil worden: Verklaring van geen bezwaar van de behandelend arts
  • iemand zijn lichaam ter beschikking wil stellen aan de wetenschap: Een wilsbeschikking/een origineel ondertekend codicil en een verklaring van een anatomisch laboratorium.
   eHerkenning linkDoe een aangifte overlijden

Is het mogelijk om online aangifte te doen bij een levenloos geboren kind?

Gaat het om een levenloos geboren kind? Dan is het niet mogelijk online aangifte te doen. U kunt dit alleen op afspraak aan de gemeentebalie doen.

Wat gebeurt er na de aangifte?

Heeft u een aangifte gedaan? U krijgt dan van ons de nodige documenten via beveiligde e-mail. Daarna sturen wij de originele documenten per post naar u op.

Hoe kan ik persoonlijk in het gemeentehuis aangifte doen?

U kunt als uitvaartverzorger of nabestaande ook persoonlijk aangifte van overlijden in het gemeentehuis doen.

Wat heb ik nodig bij de aangifte?

 • Geldig identiteitsbewijs van degene die aangifte doet
 • Bij een natuurlijke oorzaak van overlijden:
  • Verklaring van natuurlijk overlijden van de behandelend arts
 • Bij een niet-natuurlijke oorzaak van overlijden:
  • Verklaring van niet-natuurlijk overlijden van een schouwarts
  • Verklaring van geen bezwaar voor de begrafenis of crematie van de officier van justitie
 • B-envelop met daarin het formulier van de arts over de oorzaak van het overlijden.
 • Extra documenten zijn nodig wanneer:
  • iemand binnen 36 uur begraven of gecremeerd wil worden: Verklaring van geen bezwaar van de behandelend arts en van de officier van justitie
  • iemand na 6 werkdagen begraven of gecremeerd wil worden: Verklaring van geen bezwaar van de behandelend arts
  • iemand zijn lichaam ter beschikking wil stellen aan de wetenschap: een wilsbeschikking/een origineel ondertekend codicil en een verklaring van een anatomisch laboratorium.

Om aan de balie aangifte van overlijden te kunnen doen, maakt u eerst online een afspraak.
Maak een afspraak(externe link)

Gaat het om een aangifte voor een levenloos geboren kind? Dan kunt u alleen een aangifte aan de balie doen.

Wat kost het?

 • Aangifte van overlijden is gratis.
 • Afschrift (uittreksel) overlijdensakte (kan nodig zijn om overlijden door te geven aan instanties): € 15,70
 • Eventuele toestemming voor uitstel begrafenis of crematie: € 14,30

Worden andere organisaties op de hoogte gebracht van het overlijden?

 • Woonde de persoon voor wie u aangifte doet niet in Albrandswaard? Wij geven dan het overlijden door aan de woonplaats.
 • Heeft u voor iemand die in Albrandswaard woonde, in een andere gemeente aangifte van overlijden gedaan? Die gemeente geeft het aan ons door.
 • Wij verwerken het overlijden in de Basisregistratie Personen (BRP). Op die manier zijn de zorgverzekeraar en de overheidsinstanties, zoals Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank en de meeste pensioenfondsen ook meteen op de hoogte.
 • De niet-overheidsinstanties, zoals banken en verzekeringsmaatschappijen moet u wel zelf op de hoogte brengen. U gebruikt daarvoor het uittreksel van de overlijdensakte. Meestal krijgt u dit uittreksel van de uitvaartverzorger. U kunt het uittreksel ook aanvragen bij de gemeente.

Wat moet ik als nabestaande regelen?

Als nabestaande moet u een aantal zaken regelen na het overlijden van een dierbare. Op www.rijksoverheid.nl/overlijden(externe link) kunt u een persoonlijk overzicht downloaden. In dit overzicht leest u wat u moet regelen en waar u dit doet.

Kan ik een begrafenis of crematie vervroegen of uitstellen?

Een overledene mag niet eerder dan 36 uur na het overlijden worden begraven of gecremeerd. Moet begraven of cremeren wel binnen 36 uur na overlijden gebeuren? Dan moet toestemming gevraagd worden aan de officier van justitie en de gemeente. Dit wordt geregeld door de uitvaartverzorger.

Een overledene wordt uiterlijk 6 werkdagen na het overlijden begraven of gecremeerd. Voor begraven of cremeren na 6 werkdagen, moet toestemming gevraagd worden aan de gemeente. Dit wordt geregeld door de uitvaartverzorger. Uitstel is bijvoorbeeld mogelijk als familieleden niet op tijd aanwezig kunnen zijn bij de uitvaart.

Wat moet ik regelen als een uitvaart of overlijden in het buitenland is?

Uitvaart in het buitenland

U heeft voor het vervoer vanuit Nederland toestemming van de gemeente nodig. De gemeente geeft dan een vervoersbewijs af: een laissez-passer. Dit gebeurt door de gemeente waar de overlijdensakte is opgemaakt. Het vervoer naar het buitenland regelt de uitvaartverzorger meestal voor u.

Overlijden in het buitenland

Wat moet u doen als iemand die in Nederland staat ingeschreven in het buitenland overlijdt? Op de website van de Rijksoverheid(externe link) vindt u hierover informatie.

Waar kan ik meer informatie over begraven of cremeren vinden?

Alle informatie over begraven of cremeren vindt u op de pagina Begraafplaatsen.