Aangifte van overlijden doet u in de gemeente waar iemand overleden is. Meestal doet de uitvaartverzorger aangifte van een overlijden. U kunt als nabestaande ook zelf aangifte doen. De gemeente maakt een overlijdensakte op en geeft toestemming voor de uitvaart.

Online aangifte (alleen voor uitvaartverzorgers)

Nodig bij de aangifte

 • Uw gebruikersnaam en wachtwoord voor eHerkenning; u heeft betrouwbaarheidsniveau 3 (EH3) nodig
 • Burgerservicenummer van de overledene
 • Inloggegevens iDEAL(u betaalt direct bij de online aangifte)
 • Bij een natuurlijke oorzaak van overlijden:
  • Verklaring van natuurlijk overlijden van de behandelend arts nodig
 • Bij een niet-natuurlijke oorzaak van overlijden:
  • Verklaring van niet-natuurlijk overlijden van een schouwarts
  • Verklaring van geen bezwaar voor de begrafenis of crematie van de officier van justitie
 • B-envelop met daarin het formulier van de arts over de oorzaak van het overlijden:
  • Het is belangrijk dat u direct nadat u van ons het nummer van de akte van overlijden ontvangt, u dit nummer noteert op de B-envelop in het daarvoor bestemde vak.
  • U levert de B-envelop daarna zo snel mogelijk (zonder afspraak) in op het gemeentehuis. Of u stuurt het zo snel mogelijk op naar:
   Gemeente Albrandswaard, Burgerlijke stand
   T.a.v. B-doodsoorzaakverklaringen
   Antwoordnummer 737
   3190 WB Rhoon
 • Extra documenten zijn nodig wanneer:
  • iemand binnen 36 uur begraven of gecremeerd wil worden: Verklaring van geen bezwaar van de behandelend arts en van de officier van justitie
  • iemand na 6 werkdagen begraven of gecremeerd wil worden: Verklaring van geen bezwaar van de behandelend arts
  • iemand zijn lichaam ter beschikking wil stellen aan de wetenschap: Een wilsbeschikking/een origineel ondertekend codicil en een verklaring van een anatomisch laboratorium.

Online aangifte

Als uitvaartverzorger kunt u online aangifte van overlijden doen:
Doe aangifte van overlijden

Gaat het om een levenloos geboren kind? Dan is het niet mogelijk online aangifte te doen. U kunt dit alleen op afspraak aan de gemeentebalie doen.

Na de aangifte

Hebt u een aangifte gedaan? U krijgt dan van ons de nodige documenten via beveiligde e-mail. Daarna sturen wij de originele documenten per post naar u op.

Aangifte aan de balie (voor uitvaartverzorgers of nabestaanden)

Nodig bij de aangifte

 • Geldig identiteitsbewijs van degene die aangifte doet
 • Bij een natuurlijke oorzaak van overlijden: 
  • Verklaring van natuurlijk overlijden van de behandelend arts
 • Bij een niet-natuurlijke oorzaak van overlijden:
  • Verklaring van niet-natuurlijk overlijden van een schouwarts
  • Verklaring van geen bezwaar voor de begrafenis of crematie van de officier van justitie
 • B-envelop met daarin het formulier van de arts over de oorzaak van het overlijden.
 • Extra documenten zijn nodig wanneer:
  • iemand binnen 36 uur begraven of gecremeerd wil worden: Verklaring van geen bezwaar van de behandelend arts en van de officier van justitie
  • iemand na 6 werkdagen begraven of gecremeerd wil worden: Verklaring van geen bezwaar van de behandelend arts
  • iemand zijn lichaam ter beschikking wil stellen aan de wetenschap: een wilsbeschikking/een origineel ondertekend codicil en een verklaring van een anatomisch laboratorium.

Aangifte aan de balie doen

Om aan de balie aangifte van overlijden te kunnen doen maakt u een afspraak. 
Maak een afspraak
Gaat het om een aangifte voor een levenloos geboren kind? Dan kunt u alleen een aangifte aan de balie doen.

Kosten

 • Aangifte van overlijden is gratis.
 • Afschrift (uittreksel) overlijdensakte (kan nodig zijn om overlijden door te geven aan instanties): € 14,00
 • Eventuele toestemming voor uitstel begrafenis of crematie: € 13,50

Meer informatie

Hieronder vindt u informatie over onderwerpen die hiermee te maken hebben. Door op het onderwerp te klikken, opent u de informatie hierover.

Op de hoogte brengen van organisaties

 • Woonde de persoon voor wie u aangifte doet niet in Albrandswaard? Wij geven dan het overlijden door aan de woonplaats.
 • Hebt u voor iemand die in Albrandswaard woonde, in een andere gemeente aangifte van overlijden gedaan? Die gemeente geeft het aan ons door.
 • Wij verwerken het overlijden in de Basisregistratie Personen (BRP). Op die manier zijn de zorgverzekeraar en de overheidsinstanties, zoals Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank en de meeste pensioenfondsen ook meteen op de hoogte.
 • De niet-overheidsinstanties, zoals banken en verzekeringsmaatschappijen moet u wel zelf op de hoogte brengen. U gebruikt daarvoor het uittreksel van de overlijdensakte. Meestal krijgt u dit uittreksel van de uitvaartverzorger. U kunt het uittreksel ook aanvragen bij de gemeente.

Checklist voor nabestaanden

Als nabestaande moet u een aantal zaken regelen na het overlijden van een dierbare. Op www.rijksoverheid.nl/overlijden kunt u een persoonlijk overzicht downloaden. In dit overzicht leest u wat u moet regelen en waar u dit doet.

Begrafenis of crematie vervroegen of uitstellen

Een overledene mag niet eerder dan 36 uur na het overlijden worden begraven of gecremeerd. Moet begraven of cremeren wel binnen 36 uur na overlijden gebeuren? Dan moet toestemming gevraagd worden aan de officier van justitie en de gemeente. Dit wordt geregeld door de uitvaartverzorger.

Een overledene wordt uiterlijk 6 werkdagen na het overlijden begraven of gecremeerd. Voor begraven of cremeren na 6 werkdagen, moet toestemming gevraagd worden aan de gemeente. Dit wordt geregeld door de uitvaartverzorger. Uitstel is bijvoorbeeld mogelijk als familieleden niet op tijd aanwezig kunnen zijn bij de uitvaart.

Uitvaart of overlijden in het buitenland

Uitvaart in het buitenland

U hebt voor het vervoer vanuit Nederland toestemming van de gemeente nodig. De gemeente geeft dan een vervoersbewijs af: een laissez-passer. Dit gebeurt door de gemeente waar de overlijdensakte is opgemaakt. Het vervoer naar het buitenland regelt de uitvaartverzorger meestal voor u.

Overlijden in het buitenland

Wat moet u doen als iemand die in Nederland staat ingeschreven in het buitenland overlijdt? Op de website van de Rijksoverheid vindt u hierover informatie.

Begraven of cremeren

Alle informatie over begraven of cremeren vindt u op de pagina Begraven of cremeren.

Heeft u op deze pagina gevonden wat u zocht?