Binnen de gemeente en regio is behoefte aan verschillende typen werkgebieden. Elk met een helder profiel en een goede samenwerking tussen de bedrijven. Daarnaast ligt er een onderhoudsvraagstuk in verouderde bedrijventerreinen. Wij zijn daarom bezig de bedrijventerreinen Overhoeken I, II en Binnenbaan opnieuw in te delen.

Doelen zijn:

 • het opnieuw inrichten van wegen en groen
 • de terreinen groener laten worden
 • het verbeteren van de toegang tot de terreinen
 • een heldere beschrijving en beoordeling van bedrijven
 • overlast kleiner maken
 • het zorgen voor samenwerking
 • het zorgen voor goede kwaliteit.

Wat is er al gebeurd?

Vanaf 2014 is uitgebreid met ondernemers en omwonenden gesproken over de kansen voor het bedrijventerrein. Uit deze gesprekken is een ontwerp gekomen. Werkzaamheden zijn en worden nu uitgevoerd. Tot nu toe zijn de volgende onderdelen al aangepakt:

 • Nieuw wegdek Dienstenstraat / Ambachtsweg
  Het nieuwe wegdek geeft meer kwaliteit aan het gebied en voorziet voor een deel in parkeerbehoefte.
 • Wegversmalling Kleidijk / Groene Kruisweg
  De oprit van de Kleidijk naar de Groene Kruisweg is smaller gemaakt. De snelheid is nu minder en de situatie in het verkeer is veiliger voor inwoners.
 • Groenstrook Achterdijk
  De Achterdijk is in overleg met inwoners opnieuw ingericht met groen. Daardoor ontstaat een grens tussen woningen en bedrijven, mooi en van goede kwaliteit.
 • Opnieuw inrichten kruising Rivierweg / Kleidijk
  De toegang van het bedrijventerrein vanaf de Groene Kruisweg heeft een extra rijstrook gekregen. De situatie in het verkeer is veiliger geworden. Het groen rondom de kruising is aangepakt en de toegang wordt binnenkort aantrekkelijker gemaakt.
 • Onderzoek en in gesprek zijn over overlast
  Samen met bedrijven en bewoners kijken we naar overlast zoals geluid, stank en verkeer. We proberen afspraken te maken om een goed nabuurschap mogelijk te maken.

Wat gaan we doen?

Het verbeteren van het bedrijventerrein is nog niet klaar. Op dit moment zijn wij bezig met een aantal onderdelen:

 • Verbeteren vrachtwagenparkeerplaats Kleidijk
  De groenstrook tussen de parkeerplaats en de Groene Kruisweg is gesnoeid. In deze strook wordt een hekwerk geplaatst. Ook wordt er voor de veiligheid een lichtmast geplaatst. Op dit moment onderzoeken wij of er (tijdelijk) extra parkeerplaatsen voor vrachtwagens kunnen komen.
 • Aanleg zuidelijke entree
  Om de toegang van het bedrijventerrein te verbeteren is een nieuwe weg aan de zuidkant gepland. Het maken van deze weg tussen de Nijverheidsweg en de Dienstenstraat wordt nu voorbereid. Er komt ook een klein parkeerterrein. Meer informatie wordt in de tweede helft van 2018 verwacht.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met projectmedewerker Peet Wijnen, telefoon (0180) 451 484 / e-mail p.wijnen@bar-organisatie.nl.