In het subsidieregister is terug te vinden aan welke organisaties en verenigingen subsidie is verleend en hoeveel.

Met het openbaar subsidieregister is zichtbaar hoe de subsidiestromen lopen. Het subsidieregister wordt aan het eind van ieder kalenderjaar actueel gemaakt.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het subsidiebeleid of het aanvragen van een formulier kunt u contact opnemen met Ria van Zeijl (coördinator subsidies) via telefoonnummer (010) 506 11 11 of via e-mail: r.v.zeijl@bar-organisatie.nl.