In het subsidieregister is terug te vinden aan welke organisaties en verenigingen subsidie is verleend en hoeveel.

Met het openbaar subsidieregister is zichtbaar hoe de subsidiestromen lopen. Het subsidieregister wordt aan het eind van ieder kalenderjaar actueel gemaakt.

Overzicht verleende subsidies
BeleidsterreinOrganisatieSoort subsidieSoort activiteitBedrag in €
Integraal veiligheidsbeleidStichting Welzijn AlbrandswaardBudgetsubsidieVerslavingspreventie10.000,00
Brede School impuls regelingStichting Welzijn Albrandswaard(Extra) budgetsubsidieBuurtsportcoach en activiteiten115.933,00
OABStichting CJG RijnmondBudgetsubsidieZorgcoördinator voorscholen11.467,00
 Stichting Peuterwerk AlbrandswaardBudgetsubsidieUitvoering dreumesgroepen10.704,00
 Stichting Peuterwerk AlbrandswaardBudgetsubsidieVVE programma Doe Meer Met Bas12.489,00
 Stichting Peuterwerk AlbrandswaardBudgetsubsidieTaaltoets 3F7.000,00
 Stichting Peuterwerk AlbrandswaardBudgetsubsidieUitbreiding VVE-uren9.775,00
VolwasseneneducatieStichting Openbare Bibliotheek AanZetBudgetsubsidieCoördinator basisvoorzieningen8.160,00
 Stichting Openbare Bibliotheek AanZetSubsidieWEB-gelden27.017,00
BibliotheekwerkStichting Openbare Bibliotheek AanZetBudgetsubsidieVerrichten bibliotheekwerk192.168,00
Sportbeleid algemeenGymnastiekvereniging "Albrand"WaarderingssubsidieStimuleren deelname senioren aan sportactiviteiten350,00
 Bridgeclub Inn PoortugaalWaarderingssubsidieStimuleren deelname senioren aan sportactiviteiten350,00
 E&S Turnsport RhoonWaarderingssubsidieStimuleren deelname jeugd aan sportactiviteiten1.002,00
 Lawn Tennis Club "Rhoon"WaarderingssubsidieStimuleren deelname jeugd en senioren sportactiviteiten1.123,00
 Stichting Sportief AlbrandswaardWaarderingssubsidieStimuleren deelname senioren, gehandicapten en overige sportactiviteiten850,00
 Sportvereniging Rood Wit AlbrandswaardWaarderingssubsidieStimuleren deelname jeugd, senioren en gehandicapten sportactiviteiten1.324,00
 Watersportvereniging PoortugaalWaarderingssubsidieVergoeden evenementen en senioren sportactiviteiten350,00
 Voetbalvereniging RhoonWaarderingssubsidieStimuleren deelname jeugd en senioren sportactiviteiten2.134,00
 Tennisvereniging PoortugaalWaarderingssubsidieStimuleren deelname jeugd en senioren sportactiviteiten600,00
 Bridgeclub 'De Stokpaartjes'WaarderingssubsidieStimuleren deelname senioren aan sportactiviteiten450,00
 Badmintonclub PortlandWaarderingssubsidieStimuleren deelname jeugd en senioren sportactiviteiten714,00
 Stichting Welzijn AlbrandswaardBudgetsubsidieMaatschappelijk makelaar eerste deel17.500,00
 Sportvereniging PoortugaalWaarderingssubsidieStimuleren deelname jeugd aan sportactiviteiten4.075,00
 Schietvereniging Het TrefpuntInvesteringssubsidieAanschaf elektronische banen8.368,00
Culturele vormingBigBand EnterpriseWaarderingssubsidieDeelname aan muziekevenementen2.330,00
 Kinderkoor De RegenboogWaarderingssubsidieDeelname aan muziekevenementen630,00
 Stichting Welzijn AlbrandswaardBudgetsubsidieMaatschappelijk makelaar tweede deel10.000,00
 Harmonievereniging La Bona FuturaWaarderingssubsidieConcerten, deelname jeugd aan muziekactiviteiten6.366,00
 Muziekvereniging Volharding RhoonWaarderingssubsidieConcerten, deelname (jeugd)leden aan muziekactiviteiten9.750,00
VluchtelingenStichting VluchtelingenWerk Zuidwest NederlandBudgetsubsidieBieden maatschappelijke begeleiding, coaching30.065,00
Re-integratieprojectenStichting Welzijn AlbrandswaardBudgetsubsidieAanpak jeugdwerkloosheid16.000,00
Peuterwerk algemeenStichting Peuterwerk AlbrandswaardBudgetsubsidieBieden speelgelegenheid aan peuters166.387,00
  BudgetsubsidieStimuleren ontwikkeling kind 
  BudgetsubsidieSignalering onderwijsachterstanden 
 Stichting Peuterwerk AlbrandswaardBudgetsubsidiePedagogisch beleidsmedewerker12.600,00
Mantelzorgwaardering en pluimStichting Welzijn AlbrandswaardBudgetsubsidieOuderenactiviteiten en signalerend huisbezoek45.579,00
JeugdwerkStichting Welzijn AlbrandswaardBudgetsubsidieUitvoering jeugd- en jongerenwerk211.050,00
 Stichting Welzijn AlbrandswaardWaarderingssubsidieHuttenbouw1.350,00
OuderenwerkStichting Welzijn AlbrandswaardBudgetsubsidieActiviteiten Stichting Welzijn Albrandswaard237.108,00
Maatschappelijk werk algemeenStichting De Sociale BasisBudgetsubsidieBureau Social Raadslieden en Reset28.649,00
Wet maatschappelijke ondersteuningStichting Welzijn AlbrandswaardBudgetsubsidieLoket Zorg en Welzijn212.858,00
 Stichting Welzijn AlbrandswaardBudgetsubsidieVrijwilligersschool10.000,00
 Stichting Welzijn AlbrandswaardBudgetsubsidieInformele zorg83.888,00
 Stichting Welzijn AlbrandswaardBudgetsubsidieOuderenactiviteiten en signalerend huisbezoek12.750,00
Lokaal preventief jeugdStichting CJG RijnmondBudgetsubsidieAanvullend preventief pakket82.733,00
 Stichting EnverBudgetsubsidie'Pak je Kans'19.983,00
Welzijn in sociale WijkteamsStichting Welzijn AlbrandswaardBudgetsubsidieWijkteams52.215,00
Cliëntondersteuning rondom teamsMEE Rotterdam RijnmondBudgetsubsidieCliëntondersteuning aan kwetsbare mensen met beperking46.671,00
VolksgezondheidStichting Slachtofferhulp Nederland, werkgebied ZuidwestWaarderingssubsidieHulpverlening, preventie, belangenbehartiging slachtoffers5.559,18
 EHBO PoortugaalWaarderingssubsidieVerzorgen diverse EHBO-cursussen2.353,00
   Assisteren bij diverse evenementen 
JeugdgezondheidszorgStichting CJG RijnmondBudgetsubsidieUitvoeren basistaken, huisvesting Rijsdijk 15 Rhoon en Rijksvaccinatieprogramma671.100,00
WijkleefbaarheidBuurtpreventievereniging AlbrandswaardWaarderingssubsidieVoorkomen, signaleren en melden van overlast6.750,00
 Huurders- en Belangenvereniging SWCWaarderingssubsidieStimuleren activiteiten met kerst en oudjaar100,00
 Bewoners Ghijseland RhoonWaarderingssubsidieStraatfeest t.b.v. sociale cohesie100,00

Subsidies zijn toegekend op grond van de 1e gewijzigde Algemene subsidieverordening Albrandswaard 2010 en 1e gewijzigde Uitvoeringsregels 2012 behorende bij subsidieverordening.

Aan het openbaar subsidieregister kunnen geen rechten worden ontleend.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het subsidiebeleid kunt u contact opnemen met Evy Bravenboer via telefoonnummer (010) 506 11 11 of via e-mail subsidie@bar-organisatie.nl. Kijk voor meer informatie over het aanvragen van subsidies op de pagina Subsidies aanvragen.