In het subsidieregister is terug te vinden aan welke organisaties en verenigingen subsidie is verleend en hoeveel.

Met het openbaar subsidieregister is zichtbaar hoe de subsidiestromen lopen. Het subsidieregister wordt aan het eind van ieder kalenderjaar actueel gemaakt.

Integraal veiligheidsbeleidStichting Welzijn AlbrandswaardBudgetsubsidieProgramma alcohol- en drugspreventie10.000,00
Brede School impuls regelingStichting Welzijn AlbrandswaardBudgetsubsidieBuurtsportcoach + activiteiten90.933,00
Educatieve AgendaStichting Peuterwerk AlbrandswaardBudgetsubsidieVVE programma Doe Meer Met Bas12.004,00
Stichting Peuterwerk AlbrandswaardWaarderingssubsidieUitvoering dreumesgroepen10.288,00
Stichting Peuterwerk AlbrandswaardEenmalige subsidieAanschaf kindvolgsysteem3.598,00
Stichting Peuterwerk AlbrandswaardBudgetsubsidieVerhuiskosten Peutergroep Ghijs13.078,00
BibliotheekwerkStichting BibliotheekNetwerk ZHZOBudgetsubsidieVerrichten bibliotheekwerk216.795,00
Sportbeleid algemeenBridge Club Bridge-Inn-PoortugaalWaarderingssubsidieStimuleren deelname senioren aan sportactiviteiten350,00
Bridgeclub "De Stokpaartjes"WaarderingssubsidieStimuleren deelname senioren aan sportactiviteiten450,00
Gymnastiekvereniging "Albrand"WaarderingssubsidieStimuleren deelname senioren aan sportactiviteiten350,00
Gymnastiekvereniging "Albrand"Waarderingssubsidie50-jarig jubileum1.000,00
Hengelsportvereniging 't PluimpieWaarderingssubsidieStimuleren deelname jeugd en senioren sportactiviteiten587,00
Sportvereniging RWAWaarderingssubsidieStimuleren deelname jeugd en senioren sportactiviteiten1.248,00
Stichting Sportief AlbrandswaardWaarderingssubsidieStimuleren deelname jeugd, senioren, gehandicapten600,00
Vakleerkracht lichamelijke opvoedingWaarderingssubsidieOrganiseren sporttoernooi basisscholen500,00
Voetbalvereniging Oude MaasWaarderingssubsidieStimuleren deelname jeugd aan sportactiviteiten1.945,00
E&S Turnsport RhoonWaarderingssubsidieStimuleren deelname jeugd aan sportactiviteiten901,00
Voetbal Vereniging RhoonWaarderingssubsidieStimuleren deelname jeugd en senioren sportactiviteiten2.696,00
Watersportvereniging PoortugaalWaarderingssubsidieVergoeden evenementen en senioren sportactiviteiten.350,00
Badmintonclub PortlandWaarderingssubsidieStimuleren deelname jeugd en senioren sportactiviteiten614,00
Tennisvereniging LTC RhoonWaarderingssubsidieStimuleren deelname jeugd en senioren sportactiviteiten1.349,00
Tennisvereniging PoortugaalWaarderingssubsidieStimuleren deelname jeugd en senioren sportactiviteiten587,00
SportLandelijke Ruiter-en ponyclub "Rhoon e.o."InvesteringssubsidieUitbreiding paardrijbak+landschappelijke inpassingen50.000,00
Culturele vormingHarmonievereniging La Bona FuturaWaarderingssubsidieConcerten, deelname jeugd aan muziekactiviteiten5.367,00
BigBand EnterpriseWaarderingssubsidieConcerten, 25-jarig jubileum2.830,00
Volharding en BombaryWaarderingssubsidieKerstconcerten1.500,00
Stichting Ontspanningsfonds Ouderen AWWaarderingssubsidieMiddag ouderen Hooge Werf250,00
VluchtelingenStichting VluchtelingenWerk Zuidwest NederlandBudgetsubsidieBieden maatschappelijke begeleiding, coaching21.345,00
Re-integratieprojectenStichting Welzijn AlbrandswaardBudgetsubsidieAanpak jeugdwerkloosheid27.500,00
Peuterwerk algemeenStichting Peuterwerk AlbrandswaardBudgetsubsidieBieden speelgelegenheid aan peuters139.152,00
BudgetsubsidieStimuleren ontwikkeling kind
BudgetsubsidieSignalering onderwijsachterstanden
Stichting Peuterwerk AlbrandswaardBudgetsubsidieInvoering kindvolgsysteem14.046,00
Mantelzorgwaardering en pluimStichting Welzijn AlbrandswaardBudgetsubsidieMantelzorgarrangementen en pluim3.000,00
JeugdwerkStichting Welzijn AlbrandswaardBudgetsubsidieUitvoering jeugd- en jongerenwerk188.700,00
Stichting Welzijn AlbrandswaardExtra subsidieloonkostenstijging9.251,50
Stichting Welzijn AlbrandswaardWaarderingssubsidieHuttenbouw1.275,00
OuderenwerkStichting Welzijn AlbrandswaardBudgetsubsidieSWA-activiteiten219.600,00
Stichting Welzijn AlbrandswaardBudgetsubsidieInformele zorg ANBO en PCOB4.600,00
Stichting Welzijn AlbrandswaardExtra subsidieLoonkostenstijging9.251,50
Maatschappelijk werk algemeenStichting VivenzBudgetsubsidieBureau Sociaal Raadslieden10.561,00
Stichting VivenzBudgetsubsidieTrajecten Reset15.400,00
Wet maatschappelijke ondersteuningStichting Welzijn AlbrandswaardBudgetsubsidieLoket Zorg en Welzijn185.835,00
Stichting Welzijn AlbrandswaardBudgetsubsidieInformele zorg84.850,00
Lokaal preventief jeugdStichting CJG RijnmondBudgetsubsidieAanvullend preventief pakket60.600,00
Welzijn in sociale WijkteamsStichting Welzijn AlbrandswaardBudgetsubsidieWijkteams48.965,00
Cliëntondersteuning rondom teamsMEE Rotterdam RijnmondBudgetsubsidieCliëntondersteuning aan kwetsbare mensen met beperking52.018,00
MEE Rotterdam RijnmondAanvullende budgetsubsidieInzet onafhankelijke cliëntondersteuner8.150,00
VolksgezondheidEHBO PoortugaalWaarderingssubsidieVerzorgen diverse EHBO-cursussen2.361,12
Assisteren bij diverse evenementen
St. Slachtofferhulp NederlandWaarderingssubsidieHulpverlening, preventie, belangenbehartiging5.523,10
slachtoffers
JeugdgezondheidszorgStichting CJG RijnmondBudgetsubsidieUitvoeren basistaken549.100,00
Stichting CJG RijnmondBudgetsubsidieHuisvesting Rijsdijk 15 Rhoon58.800,00
WijkleefbaarheidBuurtpreventie AlbrandswaardWaarderingssubsidieVoorkomen, signaleren en melden van overlast6.750,00
Bewoners Rijsdijk RhoonWaarderingssubsidieStraatfeest t.b.v. sociale cohesie100,00
Bewoners Zilverdraad RhoonWaarderingssubsidieStraatfeest t.b.v. sociale cohesie100,00
Huurders- en Belangenvereniging SWCWaarderingssubsidieStimuleren activiteiten met kerst en oudjaar100,00
Bewoners Landheer PoortugaalWaarderingssubsidieStraatfeest t.b.v. sociale cohesie100,00
Bewoners De Heuvel PoortugaalWaarderingssubsidieStraatfeest t.b.v. sociale cohesie100,00
Bewoners Linnaeusstraat PoortugaalWaarderingssubsidieStraatfeest t.b.v. sociale cohesie100,00
Bewoners Ghijseland RhoonWaarderingssubsidieStraatfeest t.b.v. sociale cohesie100,00
Bewoners J. van Almondestraat PoortugaalWaarderingssubsidieStraatfeest t.b.v. sociale cohesie100,00
Bewoners Hovenier-Kruisvaarder RhoonWaarderingssubsidieStraatfeest t.b.v. sociale cohesie100,00
Bewoners Beatrijshof PoortugaalWaarderingssubsidieStraatfeest t.b.v. sociale cohesie100,00
Bewonerscommissie Komforta RhoonWaarderingssubsidieStraatfeest t.b.v. sociale cohesie100,00
Bewoners A. van Roonhof RhoonWaarderingssubsidieStraatfeest t.b.v. sociale cohesie100,00

Subsidies zijn toegekend op grond van de 1e gewijzigde Algemene subsidieverordening Albrandswaard 2010 en 1e gewijzigde Uitvoeringsregels 2012 behorende bij subsidieverordening.

Aan het openbaar subsidieregister kunnen geen rechten worden ontleend.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het subsidiebeleid of het aanvragen van een formulier kunt u contact opnemen met Ria van Zeijl (coördinator subsidies) via telefoonnummer (010) 506 11 11 of via e-mail: r.v.zeijl@bar-organisatie.nl.