Inburgeren als gezinsmigrant

Bent u naar Nederland gekomen om bij uw partner te gaan wonen? Dan noemen wij u een gezinsmigrant. Voor geestelijk bedienaren die moeten inburgeren gelden dezelfde inburgeringsregels als voor gezinsmigranten.

  • Begint u ná 1 januari 2022 met inburgeren? Dan gelden andere regels dan wanneer u vóór 1 januari 2022 begon met inburgeren.
  • Bent u vóór 1 januari 2022 begonnen met inburgeren, maar ná 1 januari 2013? Kijk dan bij Inburgeren voor 1 januari 2022.

Inburgeren gezinsmigrant vanaf 1 januari 2022

Sinds 1 januari 2022 geldt de nieuwe Wet inburgering. Vanaf die datum is het de taak van de gemeente om u te adviseren en begeleiden. Ook vragen we u regelmatig hoe het gaat. Het doel van inburgering is dat u zo snel mogelijk mee kunt doen in onze samenleving. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk. Voor uw inburgering maakt de gemeente samen met u een plan. U krijgt een intake en een toets om te kijken hoe gemakkelijk u binnen 3 jaar Nederlands kunt leren. Intake en toets zijn verplicht. Dit heet de brede intake.

Plan inburgering en Participatie (PIP)

Na de brede intake maakt de gemeente samen met u een persoonlijk plan. Dat heet het persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP). In dit plan staat wat u moet doen om in te burgeren. Er staat ook in of u examen moet doen, en waarvoor.

Verplichte onderdelen

De participatieverklaring is een verklaring die iedereen moet ondertekenen die nieuw is in Nederland en verplicht inburgert. In de verklaring staat dat u weet wat de belangrijkste Nederlandse waarden zijn: vrijheid, gelijkheid, solidariteit en participatie. U geeft met het ondertekenen aan dat u zich hiervoor zult inzetten. U ontvangt een uitnodiging van Sosy training. U volgt de workshops en een (verplichte) excursie bij deze organisatie. Aan het einde van de workshops ondertekent u de participatieverklaring. MAP staat voor Module Arbeidsmarkt en Participatie. Deze is verplicht bij inburgeren. U volgt deze bij Sosy training. In dit onderdeel leert u van alles over werken in Nederland en hoe u een baan kunt vinden. U gaat oefenen in de praktijk. Daar staan 40 uur voor. U kunt zelf leren voor het examen. Maar de meeste mensen doen een cursus op een school. De regels zijn in dit geval nog voor iedereen hetzelfde. De cursus en het examen betaalt u zelf. U kunt hiervoor geld lenen bij DUO. Geld lenen kan alleen voor goedgekeurde scholen. Deze scholen kunt u vinden op de website van DUO. Of kijk op de website Zoek in burgerschool. De gemeente kent alle scholen en helpt u graag met zoeken naar een goede school die bij u past. De gemeente maakt 2 keer per jaar een afspraak met u om te kijken hoe het gaat. Ook deze afspraken zijn verplicht.

Kosten inburgering

Bijna alle inburgeraars kunnen geld lenen bij DUO. De lening is afhankelijk van uw inkomen. U kunt ook geld lenen voor het inburgeringsexamen of het Staatsexamen Nt2. Kijk voor meer informatie op de website van DUO.

Infographic inburgeren voor gezinsmigranten

In onderstaande infographic wordt stap voor stap uitgelegd hoe gezinsmigranten kunnen inburgeren. Kunt u de infographic niet goed lezen? Onder de infographic staat een uitgeschreven versie, die u kunt laten voorlezen. ​

Infographic met uitleg hoe gezinsmigranten kunnen inburgeren