• Adresonderzoek aanvragen

  U kunt ons vragen een onderzoek te starten als er op uw adres personen ingeschreven staan die daar niet meer wonen.

 • Afschrift of uittreksel burgerlijke stand

  In de burgerlijke stand leggen wij gegevens vast over bepaalde levensgebeurtenissen. Bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk, partnerregistratie, echtscheiding en overlijden.

 • Alcohol schenken tijdens evenement

  U heeft een tapontheffing nodig als u drank wilt verkopen buiten een horecabedrijf, bijvoorbeeld bij een evenement.

 • Alcoholvergunning

  Als u als ondernemer alcohol wilt verkopen heeft u een Alcoholvergunning nodig. U vraagt deze vergunning bij ons aan.

 • Asbest verwijderen

  Asbest is schadelijk voor de gezondheid. Daarom moet u altijd een sloopmelding doen als u asbest gaat verwijderen.

 • Automatische incasso - machtigen

  U kunt de gemeentebelastingen betalen via een automatische incasso. Dit heet een machtiging. U regelt dit met SVHW.

 • Basisregistratie: persoonsgegevens wijzigen

  Kloppen de gegevens over u in de basisregistratie personen (BRP) niet? U kunt ons vragen om dit te veranderen.

 • Bedrijf beginnen

  Wilt u een bedrijf beginnen? Dan moet uw plan in het bestemmingsplan passen en moet u zorgen dat u toestemming heeft.

 • Bedrijfsafval

  Heeft uw bedrijf, vereniging of instelling bedrijfsafval? Dan moet u zelf regelen dat dit op een goede manier wordt ingezameld.

 • Bestemmingsplan wijzigen

  Past uw bouwplan niet in het bestemmingsplan? U kunt ons vragen het bestemmingsplan te wijzigen.

 • Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

  Een 'bewijs van in leven zijn' is een verklaring dat u in leven bent. Instanties kunnen hier om vragen.

 • Bewijs van Nederlanderschap

  Een bewijs van Nederlanderschap is een verklaring waarop staat dat u de Nederlandse nationaliteit hebt.

 • Bezoek uit het buitenland, garantverklaring

  Als u bezoek krijgt uit het buitenland, heeft u misschien een garantstelling of logiesverstrekking nodig.

 • Bezwaar maken

  Soms neemt de gemeente een beslissing waar u het niet mee eens bent. U kunt dan bezwaar maken.

 • Bibob-onderzoek (integriteitscreening)

  We kunnen Bibob-onderzoek doen als u een vergunning of subsidie aanvraagt of meedoet met een aanbesteding.

 • Bijstand voor zelfstandigen

  Heeft u een eigen bedrijf en niet voldoende inkomen? Dan kunt u bijstand voor zelfstandigen aanvragen.

 • Bijstandsuitkering

  Heeft u geen werk of niet genoeg geld om van te leven? Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen.

 • Bijstandsuitkering voor jongeren

  Ben je tussen de 18 en 27 jaar en heb je geen of onvoldoende werk? Dan kun je een bijstandsuitkering aanvragen.

 • Bijzondere bijstand

  Heeft u een laag inkomen, een laag salaris of pensioen? En heeft u weinig vermogen? Dan kunt u misschien bijzondere bijstand aanvragen.

 • Bijzondere bijstand en de kosten van rechtsbijstand

  Heeft u een juridisch probleem dat u niet zelf kunt oplossen? Wilt u hierbij hulp van een mediator of advocaat, maar kunt u deze niet betalen? Dan betaalt de gemeente soms mee aan de kosten.

 • Bijzondere bijstand voor hoge energiekosten 2022

  Heeft u een laag inkomen en geen vermogen en lukt het u niet om de energierekening te betalen? Vraag of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand.

 • Bijzondere bijstand, Eigen risico zorgverzekering

  Een vergoeding voor een deel van de kosten van het wettelijke eigen risico.

 • Bingo, loterij of kansspel organiseren

  Wilt u een loterij organiseren? Dan heeft u van ons een vergunning nodig. Organiseert u een bingo? Dan is een online melding voldoende.

 • Bodeminformatie bekijken

  Bekijk bodeminformatie via 'Omgeving in kaart'. Hier is te vinden of er een bodemonderzoek heeft plaatsgevonden. En of de bodem ooit gesaneerd is.

 • Boom kappen

  Wilt u een boom kappen of drastisch snoeien? Dan heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig.

 • Bouwen en verbouwen: Welstandscommissie

  Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, sturen we deze soms voor advies door naar de welstandscommissie.

 • Bouwplannen en bouwtekeningen bekijken

  Als u bouwplannen of bouwdossiers wilt inzien in het gemeentehuis, vraagt u dit online aan bij ons.

 • Brandveiligheid

  Voor sommige gebouwen is een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig. Soms is een melding brandveilig gebruik ook voldoende.

 • Briefadres aanvragen

  Een briefadres is een adres waarop de overheid uw post laat bezorgen. U mag in bijzondere situaties een briefadres aanvragen.

 • Bureau Sociaal Raadslieden

  De Sociaal raadslieden van Vivenz wijzen de weg in wetten, regelingen, formulieren en (overheids)instellingen.

 • Burgerinitiatief

  Heeft u een goed idee waar veel meer mensen binnen de gemeente wat aan hebben? Laat het ons weten. Dit kan met een burgerinitiatief.

 • Caravan of aanhanger parkeren

  Wilt u uw caravan of aanhangwagen langer dan drie dagen langs de weg parkeren? Vraag dan een ontheffing aan.

 • Collectevergunning

  Organisaties die in het landelijk collecterooster van het CBF staan mogen collecteren. Staat u daar niet in, dan kunt een vergunning aanvragen.

 • Container of (auto)laadkraan plaatsen op of aan de weg

  U heeft toestemming van de gemeente nodig voor het plaatsen van een steiger, (auto)laadkraan of container op grond van de gemeente.

 • Data uitbetaling uitkering

  De data voor uitbetaling van de bijstandsuitkering, PW en IOAW/Z-uitkeringen.

 • De gemeente aansprakelijk stellen

  Denkt u dat u schade heeft aan uw eigendom of heeft u een ongeval gehad door schuld van de gemeente? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen.

 • Demonstratie, betoging of stille tocht houden

  Iedereen mag in Nederland op een openbare plek een betoging (demonstratie) of een stille tocht houden. Wilt u dit organiseren? Meld dit dan minstens 48 uur van tevoren bij de gemeente.

 • Dode dieren ophalen

  Ziet u een dood dier langs de weg of in het water liggen? Raak het niet zelf aan, maar meld dit bij de gemeente.

 • Dwangsom aanvragen bij te late beslissing gemeente

  Als de gemeente niet op tijd op uw aanvraag of bezwaar reageert, kunt u de gemeente in gebreke stellen.

 • Echtscheiding of geregistreerd partnerschap beëindigen

  Uw echtscheiding of uw einde geregistreerd partnerschap moet ingeschreven zijn bij de gemeente.

 • Evenement organiseren

  Wilt u een activiteit organiseren die voor publiek toegankelijk is? U heeft een vergunning nodig. Soms volstaat het indienen van een melding.

 • Feest horecabedrijf of vereniging melden (incidentele festiviteit)

  Wilt u een feest geven voor uw horecabedrijf of vereniging met meer geluid dan normaal is toegestaan? Een paar keer per jaar is dat mogelijk.

 • Folders of spullen uitdelen (informatiestand)

  Wilt u folders of spullen aanbieden vanuit een kraam? Bijvoorbeeld voor een goed doel of een vereniging? Daar zijn regels voor.

 • Fraude, vermoeden melden (zorg of uitkering)

  Heeft u het vermoeden dat iemand in uw omgeving fraudeert met een uitkering, Wmo of jeugdzorg? Dan kunt u (anoniem) online of telefonisch een melding doen.

 • Geboorteaangifte

  Als u een kindje heeft gekregen is het belangrijk dat u binnen 3 dagen na de bevalling aangifte doet in de gemeente waar uw kindje is geboren.

 • Gebruik achternaam veranderen

  Als u getrouwd bent, geregistreerd partner bent geworden of u bent gescheiden, kunt u het gebruik van uw achternaam laten veranderen.

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Kunt u langer dan een half jaar niet meer dan 100 meter lopen? Vraag dan een gehandicaptenparkeerkaart aan. Dit kan ook als passagier.

 • Gehandicaptenparkeerkaart voor zorginstelling

  Zorginstellingen kunnen een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen voor het vervoer van bewoners met een handicap.

 • Gehandicaptenparkeerplaats

  Bent u lichamelijk beperkt en kunt u uw auto niet altijd voor uw deur parkeren, dan kunt u een eigen gehandicaptenparkeerplaats aanvragen.

 • Geluidsoverlast

  Gaat u lawaai veroorzaken? Bijvoorbeeld omdat u een evenement organiseert, of door bouwwerkzaamheden? Regel dan toestemming.

 • Gemeentearchief bekijken

  Het archief van de gemeente is ondergebracht bij verschillende locaties.

 • Gemeentebelastingen

  Ieder jaar betaalt u belastingen aan de gemeente. Dit zijn verschillende soorten belastingen.

 • Geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk

  Heeft u een geregistreerd partnerschap, dan kunt u dit laten omzetten in een huwelijk.

 • Gevonden en verloren

  Hebt u iets gevonden of verloren in de gemeente? U kunt hiervan aangifte doen bij de gemeente.

 • Gladheid

  Als het gaat vriezen of ijzelen strooien we zout op de doorgaande wegen. Als het flink sneeuwt worden sneeuwschuivers ingezet.

 • Graafmelding of Klic-melding

  Gaat u graafwerkzaamheden voor aanleg van kabels en leidingen uitvoeren in de gemeente? Meld dit dan online aan ons.

 • Gratis trouwen en partnerschap

  U kunt gratis trouwen of een partnerschap registreren in de gemeente.

 • Horecabedrijf beginnen of overnemen (Exploitatievergunning)

  Begint u een horecabedrijf? Vraag dan een exploitatievergunning aan. Dit geldt voor elk horecabedrijf, ook als u geen alcohol aanbiedt.

 • Hulp bij schulden

  Mogelijk heeft u problemen om financieel alles onder controle te krijgen of te houden. De gemeente helpt u graag. Neem contact op.

 • Hulp bij werk zoeken

  Bent u werkloos? En vindt u het moeilijk om een baan te vinden? De gemeente kan u informatie en advies geven, of hulp bieden.

 • Hulp of zorg nodig? (Wmo-voorziening)

  Als u door een ziekte, een beperking of ouderdom niet meer alles zelf kunt doen, dan zoekt de gemeente samen met u naar een oplossing.

 • Identiteitsfraude melding

  Denkt u dat iemand uw gegevens gebruikt van uw paspoort of Nederlandse identiteitskaart? Dit is identiteitsfraude. Meldt dit bij de gemeente.

 • Individuele inkomenstoeslag

  Een bedrag dat u vrij kunt besteden als u langer een laag inkomen heeft.

 • Inkomen voor oudere werknemers (IOAW)

  U kunt een uitkering krijgen als u vóór 1 januari 1965 geboren bent en na uw 50ste verjaardag werkloos bent geworden. Dit heet een IOAW-uitkering.

 • Inrit of uitrit aanleggen

  Heeft u plannen voor het aanleggen van een in- of uitrit? Hier zijn verschillende regels voor.

 • Inzien basisregistratie personen

  Wilt u uw gegevens in de basisregistratie personen bekijken? Dit doet u bij MijnOverheid.

 • IOAZ-uitkering aanvragen

  Bent u een zelfstandig ondernemer van 55 jaar of ouder en wilt u stoppen met uw bedrijf? Dan kunt u misschien een IOAZ-uitkering aanvragen.

 • Jeugdbeschermingsplein

  Er zijn kinderen die niet veilig opgroeien of bij wie de ontwikkeling in gevaar is. Als hun ouders dat niet kunnen of willen veranderen, is dat zorgelijk. Voor deze kinderen is het Jeugdbeschermingsplein.

 • Jeugdhulp

  De gemeente biedt hulp, zorg en ondersteuning aan jeugdigen en ouders die dit nodig hebben. Bijvoorbeeld bij problemen met opgroeien of opvoeden.

 • Kind erkennen

  Om ook juridisch ouder te worden van uw kind, moet u het kind erkennen. Dit kunt u voor en na de geboorte regelen bij de gemeente.

 • Kinderopvang starten

  Wilt u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderopvang openen? Dan moet u online een aanvraag voor exploitatie doen bij de gemeente. Ook uw wijzigingen geeft u online aan ons door.

 • Klacht indienen

  Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen.

 • Kwijtschelding gemeentebelastingen

  Onder bepaalde voorwaarden kunt u een volledige of gedeeltelijke kwijtschelding aanvragen. Bijvoorbeeld omdat uw inkomen rond bijstandsniveau ligt.

 • Leerlingenvervoer

  Misschien kan uw kind leerlingenvervoer krijgen als uw kind een handicap of beperking heeft of naar een school voor speciaal (basis)onderwijs gaat.

 • Leerplicht

  Kinderen van 5 tot 16 jaar moeten verplicht naar school. Soms kunt u bijzonder verlof of vrijstelling aanvragen en hoeft uw kind niet naar school.

 • Legalisatie handtekening

  Als u moet bewijzen dat uw handtekening op een document echt van u is, dan kunt u die bij de gemeente laten legaliseren.

 • Levenloos geboren kind, aangifte

  Als uw kindje levenloos is geboren, doet u aangifte daarvan bij de gemeente. De gemeente maakt dan een akte van geboorte (levenloos) op.

 • Luchtruim gebruiken

  Wilt u een luchtvaartuig starten en landen buiten een luchthaven? Dan heeft u een ontheffing voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik (TUG) nodig.

 • Melding trouwen of geregistreerd partnerschap

  Als u wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan, moet u eerst uw plannen bij de gemeente melden. Dit kan online.

 • Melding woonomgeving

  Is er iets stuk op straat? Of wilt u iets anders melden over uw omgeving? Meldt dit online bij de gemeente.

 • Nederlander worden

  Als niet-Nederlander zijn er 2 manieren om de Nederlandse nationaliteit te krijgen: via naturalisatie of via optie. Aanvragen doet u bij de gemeente.

 • Omgevingsvergunning

  Voor bepaalde werkzaamheden hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat (ver)bouwen, slopen of een boom wilt kappen.

 • Ondersteuning bij een laag inkomen (minimaregelingen)

  Krijgt u ineens te maken met grote uitgaven? En kunt u die niet betalen? Misschien kan de gemeente u helpen met één van de minimaregelingen.

 • Ondersteuning bij mantelzorg

  Bent u mantelzorger en zorgt u voor een familielid of naaste? U kunt Mantelzorgondersteuning krijgen van de gemeente.

 • Ondersteuning bij werken met een beperking

  Heeft u een beperking en kunt en wilt u werken, maar is een gewone baan (nog) niet mogelijk? Dan kunt u ondersteuning krijgen van de gemeente.

 • Ongedierte

  Ongedierte bestrijden is nodig bij overlast of bedreiging van de volksgezondheid. De gemeente richt zich vooral op preventie en het geven van voorlichting.

 • Openingstijden winkels

  Binnen de mogelijkheden van de Winkeltijdenwet mogen winkeliers zelf hun openingstijden bepalen.

 • Overlijden, aangifte doen

  Aangifte van overlijden doet u in de gemeente waar iemand overleden is. Meestal doet de uitvaartverzorger aangifte van een overlijden. U kunt als nabestaande ook zelf aangifte doen.

 • Overzicht geleverde persoonsgegevens opvragen

  Organisaties kunnen gegevens van u opvragen aan de gemeente. U kunt een overzicht opvragen als u wilt weten welke gegevens wij hebben geleverd.

 • Parkeren grote voertuigen

  Wilt u een groot voertuig parkeren dat langer is dan 6 meter of hoger dan 2,4 meter, zoals een vrachtwagen of een bus? Dan heeft een ontheffing nodig.

 • Parkeren in de blauwe zone

  In een blauwe zone mag u niet lang parkeren. Als u wilt parkeren in een blauwe zone, bent u verplicht om een parkeerschijf te gebruiken.

 • Paspoort en identiteitskaart

  Iedereen vanaf 14 jaar moet een eigen paspoort of identiteitskaart hebben. U kunt hiermee laten zien wie u bent (identificatie). Het is ook een officieel reisdocument.

 • Paspoort of identiteitskaart, vermissing of diefstal doorgeven

  Bent u uw paspoort of identiteitskaart kwijt? Of is uw paspoort of id-kaart gestolen? Dan moet u dit zo snel mogelijk online aan ons doorgeven.

 • Persoonsgegevens geheimhouden

  U kunt de gemeente vragen uw persoonsgegevens niet aan bepaalde personen of instanties door te geven.

 • Planschade

  Planschade is schade die veroorzaakt wordt door een ruimtelijk plan. In enkele gevallen kunt u aan de gemeente een tegemoetkoming in planschade vragen.

 • Reclameborden plaatsen

  Er zijn een aantal locaties waar reclameborden geplaatst kunnen worden. U kunt bij de gemeente online een aanvraag voor plaatsing doen.

 • Regeling Meedoen

  Een tegemoetkoming aan volwassenen en kinderen voor bijvoorbeeld muziekles of het lidmaatschap van een sportclub, schoolkosten of speelgoed.

 • Rijbewijs

  Wilt u op de openbare weg rijden, in een auto, vrachtwagen, bus of op een motor? Dan heeft u een geldig rijbewijs nodig. Aanvragen doet u bij de gemeente waarin u woont.

 • Rioolaansluiting aanvragen

  Als u een aansluiting op het rioolstelsel wilt, moet u dit aanvragen bij de gemeente.

 • Rioolonderhoud en rioolverstopping

  De gemeente zorgt voor onderhoud van het openbare riool. U bent zelf verantwoordelijk voor het riool op uw eigen terrein.

 • Sluitingstijden van horeca

  Wilt u een keer langer open zijn met uw horecabedrijf? Bijvoorbeeld voor een jubileum? Dan kunt u bij de gemeente een ontheffing aanvragen.

 • Spandoek ophangen

  Vraag online toestemming aan de gemeente om een spandoek op te hangen aan de openbare weg.

 • Speelautomaten plaatsen

  Wilt u een speelautomaat in uw horecabedrijf neerzetten? Dan heeft u een aanwezigheidsvergunning nodig. Deze vergunning vraagt u aan bij de gemeente.

 • Standplaatsvergunning

  Wilt u iets uit een kraam of kar verkopen? Bijvoorbeeld langs de weg of op een plein. Dan heeft u een standplaatsvergunning nodig.

 • Start- of gereedmelding (ver)bouwen

  Gaat u starten met bouwen of verbouwen? Dan meldt u dit online bij de gemeente. Wij bekijken dan of u bouwt volgens de regels in de omgevingsvergunning.

 • Starterslening

  De Starterslening biedt starters op de koopwoningmarkt de mogelijkheid om op een verantwoorde manier nét dat beetje extra te lenen. De Starterslening is een aanvullende lening op je reguliere hypotheek voor je eerste koophuis.

 • Studeren met een beperking (Studietoeslag)

  Als u studeert en een beperking hebt, kan het lastig zijn om naast uw studie te werken. Met de studietoeslag van de gemeente krijgt u een steuntje in de rug.

 • Subsidie aanvragen

  Zet uw organisatie zich in voor de bevordering van onderwijs, sport, welzijn, jeugd, zorg, cultuur of maatschappelijk werk? Dan kunt u subsidie aanvragen.

 • Taxatieverslag WOZ

  De gemeente stelt de WOZ-waarde vast. Wilt u weten hoe de gemeente dit bedrag heeft berekend? Dan kunt u het Taxatieverslag WOZ aanvragen.

 • Terras voor uw zaak

  Wilt u een terras bij uw café of restaurant? Vraag dan een vergunning aan bij de gemeente.

 • Terugkerend evenement organiseren

  Indien u eerder een A-evenement heeft georganiseerd en hier opnieuw een vergunning voor aan wilt vragen, kunt u gebruik maken van de versimpelde procedure.

 • Trouwambtenaar voor 1 dag

  U kunt als trouwambtenaar iemand kiezen die u zelf kent en al bij een andere gemeente trouwambtenaar is. Wij benoemen die persoon dan tot trouwambtenaar voor 1 dag.

 • Trouwen in het buitenland

  Als u in het buitenland gaat trouwen, worden er verschillende documenten gevraagd. Welke dat zijn, verschilt per persoonlijke situatie en per land.

 • Tweede paspoort

  U kunt een tweede paspoort aanvragen als u bijvoorbeeld vaak naar landen reist waarvoor u een visum moet aanvragen of als u naar landen reist die in conflict zijn met elkaar.

 • Uittreksel Basisregistratie personen (BRP)

  Er zijn verschillende soorten uittreksels uit de BRP mogelijk. Afhankelijk van uw situatie ontvangt u het uittreksel dat u nodig heeft.

 • Urgentieverklaring sociale huurwoning

  Als u dringend andere woonruimte nodig heeft, kunt u woonurgentie aanvragen. U krijgt dan voorrang bij het zoeken naar een woning. Dit gebeurt alleen in uitzonderlijke situaties.

 • Venten

  Venten is het verkopen van goederen van huis tot huis. Verkoopt u spullen langs de weg of aan huis, steeds op een andere plek? Dan heeft u geen vergunning nodig.

 • Vergunning tijdelijke verhuur woningen

  Wilt u een woning of gebouw tijdelijk verhuren, omdat het pand een tijdje leeg staat? Vraag dan een vergunning bij de gemeente aan.

 • Verhuizen (inschrijven) vanuit het buitenland

  Woont u in het buitenland en u wilt (opnieuw) naar Nederland verhuizen? Óf wilt u het komende half jaar minimaal 4 maanden in Nederland wonen? Dan maakt u een afspraak met de gemeente om u in te schrijven.

 • Verhuizen naar het buitenland (emigratie)

  Gaat u in een jaar 8 maanden of langer in het buitenland wonen? Of gaat u weer terug naar uw vaderland bijvoorbeeld na een studie of tijdelijk werk in Nederland, geef uw emigratie dan door aan de gemeente.

 • Verhuizing doorgeven

  Verhuist u naar of binnen de gemeente?  Meld dit dan uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent bij ons. Verhuist u naar een andere gemeente? Meld dan uw verhuizing bij uw nieuwe gemeente.

 • Verkeersonveilige situatie melden

  Als u een bepaalde situatie in het verkeer niet veilig vindt, meldt u dit bij de gemeente. Lees wel eerst de veelgestelde vragen.

 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

  Uit een VOG blijkt dat iemands gedrag geen bezwaar is voor bijvoorbeeld een nieuwe baan of verhuizing naar het buitenland. Inwoners van de gemeente kunnen een VOG aanvragen.

 • Verzoek behandeling persoonsgegevens (AVG en Wpg)

  De gemeente gebruikt voor diverse taken uw persoonsgegevens. U heeft verschillende rechten. Veel van deze rechten bestaan uit verzoeken die u kunt doen.

 • Visvergunning

  Als sportvisser heeft u in enkele gevallen een hengelvergunning van de hengelsportvereniging nodig om in de wateren van de gemeente te mogen vissen.

 • Vluchtelingenpaspoort

  Als u een asielstatus heeft en in Nederland woont, kunt u een vluchtelingenpaspoort aanvragen. Met het vluchtelingenpaspoort kunt u naar bijna alle landen reizen.

 • Voornaam wijzigen

  Wilt u om een belangrijke reden uw voornaam veranderen? Dan kunt u de rechter vragen om uw voornaam te wijzigen. U heeft een advocaat nodig om de aanvraag in te dienen.

 • Vreemdelingenpaspoort

  Woont u hier zonder de Nederlandse nationaliteit? En kunt u geen paspoort uit het land van herkomst krijgen? Dan kunt u een vreemdelingenpaspoort aanvragen.

 • Vrijwilligersverzekering

  Als u vrijwilligerswerk doet, bent u niet altijd goed verzekerd. Daarom heeft de gemeente een vrijwilligersverzekering afgesloten. Als vrijwilliger bent u automatisch verzekerd bij deze verzekering.

 • Vuurwerk verkopen met oud en nieuw

  Wilt u vuurwerk verkopen aan particulieren? Dan heeft u een vergunning nodig. De vergunning vraagt u aan bij de gemeente.

 • Wijziging geslachtsregistratie

  Als u transgender bent, dan kunt u vanaf uw 16e jaar uw geslachtsregistratie gratis laten wijzigen. U kunt dan ook gelijktijdig uw voornamen wijzigen als u dat wilt.

 • Woo-verzoek indienen

  Dien een Woo-verzoek in als u overheidsinformatie van de gemeente wilt hebben. Deze informatie wordt dan openbaar.

 • Zakenpaspoort

  Een zakenpaspoort is een paspoort voor mensen die heel veel naar verschillende landen reizen. Dit is een normaal paspoort, maar heeft 2 keer zoveel bladzijden voor stempels.

 • Zorgpolis voor minima 2023

  De gemeente biedt samen met Zorgverzekeraar CZ en Zorgverzekeraar DSW een zorgpolis aan voor inwoners vanaf 18 jaar met een laag inkomen.

 • Zwerfdieren

  De Dierenbescherming regelt de opvang van zwerfdieren in Albrandswaard. De dieren die hier worden gevonden, worden opgevangen in Dierenopvangcentrum Spijkenisse.