• U kunt ons vragen een onderzoek te starten als er op uw adres personen ingeschreven staan die daar niet meer wonen.
 • U heeft een tapontheffing nodig als u drank wilt verkopen buiten een horecabedrijf, bijvoorbeeld bij een evenement.
 • Als u als ondernemer alcohol wilt verkopen heeft u een Alcoholvergunning nodig. U vraagt deze vergunning bij ons aan.
 • Asbest is schadelijk voor de gezondheid. Daarom moet u altijd een sloopmelding doen als u asbest gaat verwijderen.
 • U kunt de gemeentebelastingen betalen via een automatische incasso. Dit heet een machtiging. U regelt dit met SVHW.
 • Kloppen de gegevens over u in de basisregistratie personen (BRP) niet? U kunt ons vragen om dit te veranderen.
 • Wilt u een bedrijf beginnen? Dan moet uw plan in het bestemmingsplan passen en moet u zorgen dat u toestemming heeft.
 • Heeft uw bedrijf, vereniging of instelling bedrijfsafval? Dan moet u zelf regelen dat dit op een goede manier wordt ingezameld.
 • U kunt een overledene laten begraven of cremeren. Raadpleeg de uitgebreide informatie over begraven of cremeren.
 • Past uw bouwplan niet in het bestemmingsplan? U kunt ons vragen het bestemmingsplan te wijzigen.
 • Een 'bewijs van in leven zijn' is een verklaring dat u in leven bent. Instanties kunnen hier om vragen.
 • Een bewijs van Nederlanderschap is een verklaring waarop staat dat u de Nederlandse nationaliteit hebt.
 • Als u bezoek krijgt uit het buitenland, heeft u misschien een garantstelling of logiesverstrekking nodig.
 • Soms neemt de gemeente een beslissing waar u het niet mee eens bent. U kunt dan bezwaar maken.
 • We kunnen Bibob-onderzoek doen als u een vergunning of subsidie aanvraagt of meedoet met een aanbesteding.
 • Heeft u een eigen bedrijf en niet voldoende inkomen? Dan kunt u bijstand voor zelfstandigen aanvragen.
 • Heeft u geen werk of niet genoeg geld om van te leven? Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen.
 • Ben je tussen de 18 en 27 jaar en heb je geen of onvoldoende werk? Dan kun je een bijstandsuitkering aanvragen.
 • Heeft u een laag inkomen, een laag salaris of pensioen? En heeft u weinig vermogen? Dan kunt u misschien bijzondere bijstand aanvragen.
 • Heeft u een juridisch probleem dat u niet zelf kunt oplossen? Wilt u hierbij hulp van een mediator of advocaat, maar kunt u deze niet betalen? Dan betaalt de gemeente soms mee aan de kosten.
 • Een vergoeding voor een deel van de kosten van het wettelijke eigen risico.
 • Wilt u een loterij organiseren? Dan heeft u van ons een vergunning nodig. Organiseert u een bingo? Dan is een online melding voldoende.
 • Bekijk bodeminformatie via 'Omgeving in kaart'. Hier is te vinden of er een bodemonderzoek heeft plaatsgevonden. En of de bodem ooit gesaneerd is.
 • Wilt u een boom kappen of drastisch snoeien? Dan heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig.
 • Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, sturen we deze soms voor advies door naar de welstandscommissie.
 • Als u bouwplannen of bouwdossiers wilt inzien in het gemeentehuis, vraagt u dit online aan bij ons.
 • Voor sommige gebouwen is een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig. Soms is een melding brandveilig gebruik ook voldoende.
 • Een briefadres is een adres waarop de overheid uw post laat bezorgen. U mag in bijzondere situaties een briefadres aanvragen.
 • De Sociaal raadslieden van Vivenz wijzen de weg in wetten, regelingen, formulieren en (overheids)instellingen.
 • Heeft u een goed idee waar veel meer mensen binnen de gemeente wat aan hebben? Laat het ons weten. Dit kan met een burgerinitiatief.
 • Wilt u uw caravan of aanhangwagen langer dan drie dagen langs de weg parkeren? Vraag dan een ontheffing aan.
 • Organisaties die in het landelijk collecterooster van het CBF staan mogen collecteren. Staat u daar niet in, dan kunt een vergunning aanvragen.
 • U heeft toestemming van de gemeente nodig voor het plaatsen van een steiger, (auto)laadkraan of container op grond van de gemeente.
 • De data voor uitbetaling van de bijstandsuitkering, PW en IOAW/Z-uitkeringen.
 • Denkt u dat u schade heeft aan uw eigendom of heeft u een ongeval gehad door schuld van de gemeente? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen.
 • Iedereen mag in Nederland op een openbare plek een betoging (demonstratie) of een stille tocht houden. Wilt u dit organiseren? Meld dit dan minstens 48 uur van tevoren bij de gemeente.
 • Ziet u een dood dier langs de weg of in het water liggen? Raak het niet zelf aan, maar meld dit bij de gemeente.
 • Als de gemeente niet op tijd op uw aanvraag of bezwaar reageert, kunt u de gemeente in gebreke stellen.
 • Uw echtscheiding of uw einde geregistreerd partnerschap moet ingeschreven zijn bij de gemeente.
 • Wilt u een activiteit organiseren die voor publiek toegankelijk is? U heeft een vergunning nodig. Soms volstaat het indienen van een melding.
 • Wilt u een feest geven voor uw horecabedrijf of vereniging met meer geluid dan normaal is toegestaan? Een paar keer per jaar is dat mogelijk.
 • Wilt u folders of spullen aanbieden vanuit een kraam? Bijvoorbeeld voor een goed doel of een vereniging? Daar zijn regels voor.
 • Als u een kindje heeft gekregen is het belangrijk dat u binnen 3 dagen na de bevalling aangifte doet in de gemeente waar uw kindje is geboren.
 • Als u getrouwd bent, geregistreerd partner bent geworden of u bent gescheiden, kunt u het gebruik van uw achternaam laten veranderen.
 • Kunt u langer dan een half jaar niet meer dan 100 meter lopen? Vraag dan een gehandicaptenparkeerkaart aan. Dit kan ook als passagier.
 • Zorginstellingen kunnen een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen voor het vervoer van bewoners met een handicap.
 • Bent u lichamelijk beperkt en kunt u uw auto niet altijd voor uw deur parkeren, dan kunt u een eigen gehandicaptenparkeerplaats aanvragen.
 • Gaat u lawaai veroorzaken? Bijvoorbeeld omdat u een evenement organiseert, of door bouwwerkzaamheden? Regel dan toestemming.
 • Het archief van de gemeente is ondergebracht bij verschillende locaties.
 • Ieder jaar betaalt u belastingen aan de gemeente. Dit zijn verschillende soorten belastingen.
 • Heeft u een geregistreerd partnerschap, dan kunt u dit laten omzetten in een huwelijk.
 • Hebt u iets gevonden of verloren in de gemeente? U kunt hiervan aangifte doen bij de gemeente.
 • Als het gaat vriezen of ijzelen strooien we zout op de doorgaande wegen. Als het flink sneeuwt worden sneeuwschuivers ingezet.
 • Gaat u graafwerkzaamheden voor aanleg van kabels en leidingen uitvoeren in de gemeente? Meld dit dan online aan ons.
 • U kunt gratis trouwen of een partnerschap registreren in de gemeente.
 • Begint u een horecabedrijf? Vraag dan een exploitatievergunning aan. Dit geldt voor elk horecabedrijf, ook als u geen alcohol aanbiedt.
 • Mogelijk heeft u problemen om financieel alles onder controle te krijgen of te houden. De gemeente helpt u graag. Neem contact op.
 • Bent u werkloos? En vindt u het moeilijk om een baan te vinden? De gemeente kan u informatie en advies geven, of hulp bieden.
 • Als u door een ziekte, een beperking of ouderdom niet meer alles zelf kunt doen, dan zoekt de gemeente samen met u naar een oplossing.
 • Denkt u dat iemand uw gegevens gebruikt van uw paspoort of Nederlandse identiteitskaart? Dit is identiteitsfraude. Meldt dit bij de gemeente.
 • Een bedrag dat u vrij kunt besteden als u langer een laag inkomen heeft.
 • U kunt een uitkering krijgen als u vóór 1 januari 1965 geboren bent en na uw 50ste verjaardag werkloos bent geworden. Dit heet een IOAW-uitkering.
 • Heeft u plannen voor het aanleggen van een in- of uitrit? Hier zijn verschillende regels voor.
 • Wilt u uw gegevens in de basisregistratie personen bekijken? Dit doet u bij MijnOverheid.
 • Bent u een zelfstandig ondernemer van 55 jaar of ouder en wilt u stoppen met uw bedrijf? Dan kunt u misschien een IOAZ-uitkering aanvragen.
 • Er zijn kinderen die niet veilig opgroeien of bij wie de ontwikkeling in gevaar is. Als hun ouders dat niet kunnen of willen veranderen, is dat zorgelijk. Voor deze kinderen is het Jeugdbeschermingsplein.
 • De gemeente biedt hulp, zorg en ondersteuning aan jeugdigen en ouders die dit nodig hebben. Bijvoorbeeld bij problemen met opgroeien of opvoeden.
 • Om ook juridisch ouder te worden van uw kind, moet u het kind erkennen. Dit kunt u voor en na de geboorte regelen bij de gemeente.
 • Wilt u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderopvang openen? Dan moet u online een aanvraag voor exploitatie doen bij de gemeente. Ook uw wijzigingen geeft u online aan ons door.
 • Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen.
 • Onder bepaalde voorwaarden kunt u een volledige of gedeeltelijke kwijtschelding aanvragen. Bijvoorbeeld omdat uw inkomen rond bijstandsniveau ligt.
 • Misschien kan uw kind leerlingenvervoer krijgen als uw kind een handicap of beperking heeft of naar een school voor speciaal (basis)onderwijs gaat.
 • Kinderen van 5 tot 16 jaar moeten verplicht naar school. Soms kunt u bijzonder verlof of vrijstelling aanvragen en hoeft uw kind niet naar school.
 • Als u moet bewijzen dat uw handtekening op een document echt van u is, dan kunt u die bij de gemeente laten legaliseren.
 • Als uw kindje levenloos is geboren, doet u aangifte daarvan bij de gemeente. De gemeente maakt dan een akte van geboorte (levenloos) op.
 • Wilt u een luchtvaartuig starten en landen buiten een luchthaven? Dan heeft u een ontheffing voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik (TUG) nodig.
 • Als u wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan, moet u eerst uw plannen bij de gemeente melden. Dit kan online.
 • Is er iets stuk op straat? Of wilt u iets anders melden over uw omgeving? Meldt dit online bij de gemeente.
 • Als niet-Nederlander zijn er 2 manieren om de Nederlandse nationaliteit te krijgen: via naturalisatie of via optie. Aanvragen doet u bij de gemeente.
 • Voor bepaalde werkzaamheden hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat (ver)bouwen, slopen of een boom wilt kappen.
 • Krijgt u ineens te maken met grote uitgaven? En kunt u die niet betalen? Misschien kan de gemeente u helpen met één van de minimaregelingen.
 • Bent u mantelzorger en zorgt u voor een familielid of naaste? U kunt Mantelzorgondersteuning krijgen van de gemeente.
 • Heeft u een beperking en kunt en wilt u werken, maar is een gewone baan (nog) niet mogelijk? Dan kunt u ondersteuning krijgen van de gemeente.
 • Ongedierte bestrijden is nodig bij overlast of bedreiging van de volksgezondheid. De gemeente richt zich vooral op preventie en het geven van voorlichting.
 • Binnen de mogelijkheden van de Winkeltijdenwet mogen winkeliers zelf hun openingstijden bepalen.
 • Aangifte van overlijden doet u in de gemeente waar iemand overleden is. Meestal doet de uitvaartverzorger aangifte van een overlijden. U kunt als nabestaande ook zelf aangifte doen.
 • Organisaties kunnen gegevens van u opvragen aan de gemeente. U kunt een overzicht opvragen als u wilt weten welke gegevens wij hebben geleverd.
 • Wilt u een groot voertuig parkeren dat langer is dan 6 meter of hoger dan 2,4 meter, zoals een vrachtwagen of een bus? Dan heeft een ontheffing nodig.
 • In een blauwe zone mag u niet lang parkeren. Als u wilt parkeren in een blauwe zone, bent u verplicht om een parkeerschijf te gebruiken.
 • Iedereen vanaf 14 jaar moet een eigen paspoort of identiteitskaart hebben. U kunt hiermee laten zien wie u bent (identificatie). Het is ook een officieel reisdocument.
 • Bent u uw paspoort of identiteitskaart kwijt? Of is uw paspoort of id-kaart gestolen? Dan moet u dit zo snel mogelijk online aan ons doorgeven.
 • U kunt de gemeente vragen uw persoonsgegevens niet aan bepaalde personen of instanties door te geven.
 • Planschade is schade die veroorzaakt wordt door een ruimtelijk plan. In enkele gevallen kunt u aan de gemeente een tegemoetkoming in planschade vragen.
 • Er zijn een aantal locaties waar reclameborden geplaatst kunnen worden. U kunt bij de gemeente online een aanvraag voor plaatsing doen.
 • Een tegemoetkoming aan volwassenen en kinderen voor bijvoorbeeld muziekles of het lidmaatschap van een sportclub, schoolkosten of speelgoed.
 • Wilt u op de openbare weg rijden, in een auto, vrachtwagen, bus of op een motor? Dan heeft u een geldig rijbewijs nodig. Aanvragen doet u bij de gemeente waarin u woont.
 • Als u een aansluiting op het rioolstelsel wilt, moet u dit aanvragen bij de gemeente.
 • De gemeente zorgt voor onderhoud van het openbare riool. U bent zelf verantwoordelijk voor het riool op uw eigen terrein.
 • Wilt u een keer langer open zijn met uw horecabedrijf? Bijvoorbeeld voor een jubileum? Dan kunt u bij de gemeente een ontheffing aanvragen.
 • Vraag online toestemming aan de gemeente om een spandoek op te hangen aan de openbare weg.
 • Wilt u een speelautomaat in uw horecabedrijf neerzetten? Dan heeft u een aanwezigheidsvergunning nodig. Deze vergunning vraagt u aan bij de gemeente.
 • Wilt u iets uit een kraam of kar verkopen? Bijvoorbeeld langs de weg of op een plein. Dan heeft u een standplaatsvergunning nodig.
 • Gaat u starten met bouwen of verbouwen? Dan meldt u dit online bij de gemeente. Wij bekijken dan of u bouwt volgens de regels in de omgevingsvergunning.
 • De Starterslening biedt starters op de koopwoningmarkt de mogelijkheid om op een verantwoorde manier nét dat beetje extra te lenen. De Starterslening is een aanvullende lening op je reguliere hypotheek voor je eerste koophuis.
 • Als u studeert en een beperking hebt, kan het lastig zijn om naast uw studie te werken. Met de studietoeslag van de gemeente krijgt u een steuntje in de rug.
 • Zet uw organisatie zich in voor de bevordering van onderwijs, sport, welzijn, jeugd, zorg, cultuur of maatschappelijk werk? Dan kunt u subsidie aanvragen.
 • De gemeente stelt de WOZ-waarde vast. Wilt u weten hoe de gemeente dit bedrag heeft berekend? Dan kunt u het Taxatieverslag WOZ aanvragen.
 • Wilt u een terras bij uw café of restaurant? Vraag dan een vergunning aan bij de gemeente.
 • Indien u eerder een A-evenement heeft georganiseerd en hier opnieuw een vergunning voor aan wilt vragen, kunt u gebruik maken van de versimpelde procedure.
 • U kunt als trouwambtenaar iemand kiezen die u zelf kent en al bij een andere gemeente trouwambtenaar is. Wij benoemen die persoon dan tot trouwambtenaar voor 1 dag.
 • Als u in het buitenland gaat trouwen, worden er verschillende documenten gevraagd. Welke dat zijn, verschilt per persoonlijke situatie en per land.
 • U kunt een tweede paspoort aanvragen als u bijvoorbeeld vaak naar landen reist waarvoor u een visum moet aanvragen of als u naar landen reist die in conflict zijn met elkaar.
 • Denkt u dat iemand onterecht een uitkering krijgt? Dan is dat fraude. Laat het de gemeente weten. Dit kan online en anoniem. De gemeente kan dan een onderzoek starten.
 • U kunt een uittreksel uit de Basisregistratie Personen aanvragen bij de gemeente waar u woont. U kunt ook een uittreksel uit de burgerlijke stand aanvragen in de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond.
 • Als u dringend andere woonruimte nodig heeft, kunt u woonurgentie aanvragen. U krijgt dan voorrang bij het zoeken naar een woning. Dit gebeurt alleen in uitzonderlijke situaties.
 • Venten is het verkopen van goederen van huis tot huis. Verkoopt u spullen langs de weg of aan huis, steeds op een andere plek? Dan heeft u geen vergunning nodig.
 • Wilt u een woning of gebouw tijdelijk verhuren, omdat het pand een tijdje leeg staat? Vraag dan een vergunning bij de gemeente aan.
 • Woont u in het buitenland en u wilt (opnieuw) naar Nederland verhuizen? Óf wilt u het komende half jaar minimaal 4 maanden in Nederland wonen? Dan maakt u een afspraak met de gemeente om u in te schrijven.
 • Gaat u in een jaar 8 maanden of langer in het buitenland wonen? Of gaat u weer terug naar uw vaderland bijvoorbeeld na een studie of tijdelijk werk in Nederland, geef uw emigratie dan door aan de gemeente.
 • Verhuist u naar of binnen de gemeente?  Meld dit dan uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent bij ons. Verhuist u naar een andere gemeente? Meld dan uw verhuizing bij uw nieuwe gemeente.
 • Als u een bepaalde situatie in het verkeer niet veilig vindt, meldt u dit bij de gemeente. Lees wel eerst de veelgestelde vragen.
 • Uit een VOG blijkt dat iemands gedrag geen bezwaar is voor bijvoorbeeld een nieuwe baan of verhuizing naar het buitenland. Inwoners van de gemeente kunnen een VOG aanvragen.
 • Als sportvisser heeft u in enkele gevallen een hengelvergunning van de hengelsportvereniging nodig om in de wateren van de gemeente te mogen vissen.
 • Als u een asielstatus heeft en in Nederland woont, kunt u een vluchtelingenpaspoort aanvragen. Met het vluchtelingenpaspoort kunt u naar bijna alle landen reizen.
 • Wilt u om een belangrijke reden uw voornaam veranderen? Dan kunt u de rechter vragen om uw voornaam te wijzigen. U heeft een advocaat nodig om de aanvraag in te dienen.
 • Woont u hier zonder de Nederlandse nationaliteit? En kunt u geen paspoort uit het land van herkomst krijgen? Dan kunt u een vreemdelingenpaspoort aanvragen.
 • Als u vrijwilligerswerk doet, bent u niet altijd goed verzekerd. Daarom heeft de gemeente een vrijwilligersverzekering afgesloten. Als vrijwilliger bent u automatisch verzekerd bij deze verzekering.
 • Als u transgender bent, dan kunt u vanaf uw 16e jaar uw geslachtsregistratie gratis laten wijzigen. U kunt dan ook gelijktijdig uw voornamen wijzigen als u dat wilt.
 • Dien een Wob-verzoek in als u overheidsinformatie van de gemeente wilt hebben. Deze informatie wordt dan openbaar. Dien een Who-verzoek in als u de informatie wilt gebruiken op een andere manier dan waarvoor het bedoeld is.
 • Een zakenpaspoort is een paspoort voor mensen die heel veel naar verschillende landen reizen. Dit is een normaal paspoort, maar heeft 2 keer zoveel bladzijden voor stempels.
 • De gemeente biedt samen met Zorgverzekeraar CZ en Zorgverzekeraar DSW een zorgpolis aan voor inwoners vanaf 18 jaar met een laag inkomen.
 • De Dierenbescherming regelt de opvang van zwerfdieren in Albrandswaard. De dieren die hier worden gevonden, worden opgevangen in Dierenopvangcentrum Spijkenisse.