Medewerkers van de gemeente onderhouden de algemene plekken op de begraafplaatsen. Zij verzorgen niet de graven.

U moet het graf van uw dierbare zelf onderhouden. Dit geldt ook voor het gedenkteken en de beplanting op het graf.


De gemeente zorgt, onder andere, voor het:

  • snoeien van bomen en hagen
  • onderhouden van paden en planten
  • maaien van gazons