Wij zijn gestart met de ‘najaarsronde’ van het maaien langs sloten en vijvers. We maaien het riet vanaf de kant, met trekkers met een maaikorf erachter. Ook werken we vanuit kleine bootjes. Onderhoud is nodig om te voorkomen dat sloten en vijvers dichtgroeien en de doorstroming minder wordt.

Langere onderhoudsperiode

We verwachten dat de najaarsronde dit jaar wat langer duurt dan normaal. Dit komt omdat de water- en oeverplanten in de uitzonderlijk warme zomermaanden enorm gegroeid zijn en we in die periode weinig onderhoud hebben uitgevoerd, om vissterfte en botulisme zoveel mogelijk te voorkomen. Na het maaien worden de waterplanten en het riet in hopen op de kant gelegd. Deze laten we bewust een paar dagen liggen zodat waterdieren zoals kikkers en salamanders de kans hebben om uit het maaisel te kruipen.

Schuilplaatsen voor dieren

We starten nu ook met het ecologisch beheer van sloten en vijvers. Dit betekent dat wij niet alles maaien en delen van rietkragen laten staan. Het riet dient voor knaagdieren en amfibieën als schuilplaats om te overwinteren.

Vragen

Heeft u vragen over de onderhoudswerkzaamheden? Neem dan contact op met de toezichthouder van de gemeente Albrandswaard: Wilfred van Veldhoven via telefoonnummer (010) 506 11 11.