Wij zijn gestart met de ‘najaarsronde’ van het maaien langs sloten en vijvers. We maaien het riet vanaf de kant, met trekkers met een maaikorf erachter. Ook werken we vanuit kleine bootjes. Onderhoud is nodig om te voorkomen dat sloten en vijvers dichtgroeien en de doorstroming minder wordt.