Door de oorlog in Oekraïne ontvluchten veel inwoners hun land. Veel van onze inwoners willen in actie komen voor vluchtelingen uit Oekraïne. Op deze pagina vindt u daarover meer informatie. 

Gemeente zoekt opties voor uitbreiding opvangplekken

De Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond moet op korte termijn 6.500 opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne realiseren. Dit zijn er aanzienlijk meer dan de 2.000 plekken die begin deze maand nog nodig waren. De gemeente Albrandswaard, die tot deze veiligheidsregio behoort, is naarstig op zoek naar opties om het aantal opvangplekken uit te breiden.

De grote stroom vluchtelingen uit het oorlogsgebied stelt de regio voor een enorme uitdaging. Burgemeester Jolanda de Witte: “Er is een groot tekort aan  locaties waar vluchtelingen langere tijd kunnen verblijven. De noodopvanglocaties, zoals sporthallen, kunnen op dit moment niet optimaal worden benut. Die zijn bedoeld voor de eerste opvang en  niet ingericht om er langere tijd te wonen.”

De gemeente bekijkt met woningbouwvereniging Poortugaal de mogelijkheid om snel te kunnen beschikken over een aantal opvangwoningen. Het gaat om een klein deel van de woningen die op de nominatie staan te worden gesloopt maar voor de komende tijd nog bruikbaar zijn.

32 opvangplekken in gebouw 't Centrum in Rhoon

De Hervormde Gemeente Rhoon en de gemeente hebben in gebouw ’t Centrum aan de Bernhardstraat 3 een noodopvang ingericht voor vluchtelingen uit Oekraïne. Op deze locatie kunnen in totaal 32 vluchtelingen worden opgevangen voor een periode van maximaal 3 maanden. Alle voorzieningen zijn getroffen zodat de vluchtelingen een goed en veilig onderdak kan worden geboden. De gemeente werkt nauw samen met de kerk, vrijwilligers en diverse maatschappelijke instanties.

Burgemeester Jolanda de Witte: “Ik vind het heel mooi dat de kerk deze opvang aanbiedt. Het is een van de manieren waarop de grote betrokkenheid blijkt die onze inwoners voelen voor de Oekraïense vluchtelingen die huis en haard hebben moeten verlaten.“

Inwoners die mee willen helpen, in welke vorm dan ook kunnen contact opnemen met Raoul Verhagen via 06 - 29 41 67 38 of een e-mail sturen naar oekraine@albrandswaard.nl.

  Opvang vluchtelingen door gemeente

  De gemeenteraad heeft maandag 7 maart besloten dat de gemeente Albrandswaard noodopvang van 65 vluchtelingen organiseert aan de Zevenmeet bij de rode boog in Portland. Zodra hierover meer bekend is publiceren we hierover via onze website en via social media.

   Informatiepunt voor particuliere opvang van vluchtelingen Oekraïne

   De gemeente heeft een informatiepunt ingericht voor particulieren en maatschappelijke organisaties die vluchtelingen uit Oekraïne opvangen of willen opvangen.

   U kunt het meldpunt bereiken via mailadres oekraine@albrandswaard.nl of via contactpersoon Raoul Verhagen, telefoonnummer 06 - 29 41 67 38.

   Inschrijven bij de gemeente

   Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen worden ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Nadat iemand is ingeschreven krijgt hij/zij een burgerservicenummer (BSN). Met een burgerservicenummer is het bijvoorbeeld mogelijk om een zorgverzekering af te sluiten en een bankrekening te openen (o.a. voor het ontvangen van leefgeld).

   Een afspraak maken kan telefonisch via (010) 506 11 11. Men moet zich kunnen identificeren met een (Oekraïens) paspoort/identiteitsbewijs. Minderjarige kinderen kunnen zonder identiteitsbewijs worden ingeschreven.

   Meer weten over hoe u kunt helpen?

   Visumvrij

   Oekraïners die in Albrandswaard verblijven hoeven niet per se meteen asiel in Nederland aan te vragen. Zij kunnen hier 90 dagen visumvrij verblijven en hoeven geen verlenging aan te vragen als de vrije termijn of het visum afloopt. Het staat ze ook vrij om te logeren bij vrienden, familie of kennissen. Kijk voor alle informatie over het opvangen van vluchtelingen in huis op de website van VluchtelingenWerk.

   Zorg beschikbaar

   Oekraïense vluchtelingen kunnen als dat nodig is gebruikmaken van medische en/of tandheelkundige zorg. De mensen kunnen zich melden bij Huisartsenpraktijk Rhoon Dorp en Oral Care Center voor acute hulp. Meer informatie over de huisarts via (010) 501 52 39. Informatie over de tandarts kan opgevraagd worden via (010) 501 68 19.

   Werk en school

   Oekraïense gezinnen die in Albrandswaard onderdak hebben gevonden hebben normaliter een werkvergunning nodig voordat ze in Nederland aan het werk kunnen, dat geldt voor alle werknemers van buiten de EU. Maar vanwege de crisis wordt dit tijdelijk verruimd voor Oekraïners.

   De kinderen hebben recht op onderwijs. In Albrandswaard gaan we ervoor zorgen dat ze naar school kunnen, naar de basisschool in Albrandswaard of elders voor voortgezet onderwijs.

   Meer informatie