Door de oorlog in Oekraïne ontvluchten veel inwoners hun land. Veel van onze inwoners willen in actie komen voor vluchtelingen uit Oekraïne. Op deze pagina vindt u daarover meer informatie. 

Veelgestelde vragen opvang vluchtelingen in semipermanente woningen

Wij hebben een aantal veelgestelde vragen over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in semipermanente woningen voor u op een rij gezet.

Toewijzing van woonruimte

Het is voor de vluchtelingen erg belangrijk om zich te laten inschrijven voor het toewijzen van woonruimte als het verblijf in Nederland langer gaat duren. Voor de gemeente is het belangrijk om te weten hoeveel vluchtelingen er in Albrandswaard zijn en hoeveel woonruimte dit vraagt. Bij het verdelen en toewijzen van woonruimte kan de gemeente alleen rekening houden met vluchtelingen waar de gemeente het bestaan van kent en die ingeschreven zijn in de Basisregistratie Personen.

Bent u betrokken bij de opvang van vluchtelingen die nog niet geregistreerd zijn en geen BSN hebben en nog geen gebruik maken van de bestaande regelingen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met Raoul Verhagen via 06 - 29 41 67 38 of via het emailadres oekraine@albrandswaard.nl.

Opvang van Oekraïense vluchtelingen in Albrandswaard

De oorlog die in Oekraïne woedt sinds 24 februari jl. maakt dat vele Oekraïense inwoners vluchten naar andere landen in Europa. Ook Nederland biedt opvang. Het rijk doet een klemmend beroep op gemeenten voor kort, middellang en langer verblijf te voorzien in huisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne. Dit geldt ook voor Albrandswaard. Het rijk verwacht dat onze regio gezamenlijk voor 3.750 personen huisvesting realiseren voor langer verblijf. Onder langer verblijf wordt verstaan 4 jaar. Voor huisvesting voor langer verblijf is de gemeente Albrandswaard van plan voor ca. 60 vluchtelingen uit Oekraïne 16 semipermanente woningen te realiseren op de locatie nabij het G.J. Rooimanspad en het terrein van korfbalvereniging RWA.

Op het moment dat het gebruik van de semipermanente woningen door Oekraïense vluchtelingen eindigt bestaat de mogelijkheid de woningen in te zetten voor huisvesting van eigen inwoners. De gemeenteraad maakt op dat moment opnieuw een afweging of ze inderdaad het gebruik van deze woningen wilt voortzetten.

Voor acute noodopvang en kort verblijf (maximaal drie maanden) van Oekraïense vluchtelingen zetten we in Albrandswaard tot eind juni het Centrum in Rhoon in. Voor middellang verblijf (tot circa 1 jaar) hebben we voor zo’n honderd vluchtelingen de tijdelijke beschikking over een kantoorpand aan de Kleidijk en over maximaal twintig woningen in de Schutskooiwijk. Deze woningen maken vanaf medio 2023 plaats voor nieuwbouw. De gemeente wil vanaf dat moment voor langere termijn (drie tot vijf jaar) huisvesting kunnen bieden aan circa zestig Oekraïense vluchtelingen. Om deze meer langdurige opvang mogelijk te maken, worden de semipermanente woningen ingezet.

Inwoners die mee willen helpen, in welke vorm dan ook kunnen contact opnemen met Raoul Verhagen via 06 - 29 41 67 38 of een e-mail sturen naar oekraine@albrandswaard.nl.

  Informatiepunt voor particuliere opvang van vluchtelingen Oekraïne

  De gemeente heeft een informatiepunt ingericht voor particulieren en maatschappelijke organisaties die vluchtelingen uit Oekraïne opvangen of willen opvangen.

  U kunt het meldpunt bereiken via mailadres oekraine@albrandswaard.nl of via contactpersoon Raoul Verhagen, telefoonnummer 06 - 29 41 67 38.

  Inschrijven bij de gemeente

  Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen worden ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Nadat iemand is ingeschreven krijgt hij/zij een burgerservicenummer (BSN). Met een burgerservicenummer is het bijvoorbeeld mogelijk om een zorgverzekering af te sluiten en een bankrekening te openen (o.a. voor het ontvangen van leefgeld).

  Een afspraak maken kan telefonisch via (010) 506 11 11. Men moet zich kunnen identificeren met een (Oekraïens) paspoort/identiteitsbewijs. Minderjarige kinderen kunnen zonder identiteitsbewijs worden ingeschreven.

  Meer weten over hoe u kunt helpen?

  Visumvrij

  Oekraïners die in Albrandswaard verblijven hoeven niet per se meteen asiel in Nederland aan te vragen. Zij kunnen hier 90 dagen visumvrij verblijven en hoeven geen verlenging aan te vragen als de vrije termijn of het visum afloopt. Het staat ze ook vrij om te logeren bij vrienden, familie of kennissen. Kijk voor alle informatie over het opvangen van vluchtelingen in huis op de website van VluchtelingenWerk(externe link).

  Zorg beschikbaar

  Oekraïense vluchtelingen kunnen als dat nodig is gebruikmaken van medische en/of tandheelkundige zorg. De mensen kunnen zich melden bij Huisartsenpraktijk Rhoon Dorp en Oral Care Center voor acute hulp. Meer informatie over de huisarts via (010) 501 52 39. Informatie over de tandarts kan opgevraagd worden via (010) 501 68 19.

  Werk en school

  Oekraïense gezinnen die in Albrandswaard onderdak hebben gevonden hebben normaliter een werkvergunning nodig voordat ze in Nederland aan het werk kunnen, dat geldt voor alle werknemers van buiten de EU. Maar vanwege de crisis wordt dit tijdelijk verruimd voor Oekraïners.

  De kinderen hebben recht op onderwijs. In Albrandswaard gaan we ervoor zorgen dat ze naar school kunnen, naar de basisschool in Albrandswaard en elders voor het voorgezet onderwijs.

  Meer informatie