Op dinsdag 17 maart 2020 heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond, Ahmed Aboutaleb, de Noodverordening COVID-19Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond afgekondigd. Met deze noodverordening geeft de veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond vorm aan de maatregelen vanuit de Rijksoverheid voor de regio.

Zowel politie als de gemeente Albrandswaard kan organisatoren en ondernemers aanspreken op het niet naleven van de verordening. Bekijk de noodverordening op de website van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.