• Onderhoud aan sloten en vijvers dit najaar

  Wij zijn gestart met de ‘najaarsronde’ van het maaien langs sloten en vijvers. We maaien het riet vanaf de kant, met trekkers met een maaikorf erachter. Ook werken we vanuit kleine bootjes. Onderhoud is nodig om te voorkomen dat sloten en vijvers dichtgroeien en de doorstroming minder wordt.

 • 24 oktober: vergadering Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard

  Donderdag 24 oktober van 19.30 uur tot 21.30 uur is er een vergadering van de Maatschappelijke Adviesraad in Wijkcentrum De Boekenstal, Dorpsstraat 34 in Poortugaal.

 • Raad stemt in met afvalbeleidsplan

  De gemeenteraad heeft op 7 oktober 2019 ingestemd met het nieuwe beleidsplan ‘Afval en Grondstoffen 2019-2023’. Een meerderheid stemde voor variant 2. Dit houdt in dat de containers voor restafval en GFT behouden blijven.

 • Gemeente zet extra in om zwerfafval tegen te gaan

  Minder zwerfafval zorgt voor een fijnere leefomgeving en een schoner milieu. Daarom nemen we een aantal maatregelen, waaronder het opnieuw plaatsen van openbare afvalbakken. 

 • Denk mee over aardgasvrij

  Iedere gemeente werkt aan een warmteplan, de ‘Warmtevisie’. Dat plan geeft per wijk inzicht in het meest geschikte duurzame alternatief voor aardgas tegen de laagst maatschappelijke kosten. Ook geeft het inzicht welke wijken het meest geschikt zijn om als eerste te starten met het aardgasvrij maken daarvan. De Warmtevisie moet in 2021 klaar zijn. De gemeente houdt twee bijeenkomsten om verder te praten over wat u belangrijk vindt voor de overgang naar aardgasvrij wonen.

 • Fietsersbond overhandigt Fietsvisie 2040

  Frans Pijnenburg overhandigde dinsdag 6 augustus namens de Fietsersbond de ‘Fietsvisie 2040’ aan wethouder Martijn Heezen. De visie is de toekomstdroom van de Fietsersbond: de fiets moet in 2040 de plek van de auto als belangrijkste vervoersmiddel hebben ingenomen.