• 23 mei: vergadering Beraad en Advies Welzijn

  Maandag 23 mei om 19.30 uur is er een vergadering Beraad en Advies Welzijn. De vergadering wordt live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem. Er kan worden ingesproken.

  U kunt de vergadering ook volgen via de Facebook pagina, YouTube en TV kanaal 12 van RTV Albrandswaard.

 • Ontwerp Omgevingsvisie Albrandswaard 2040 ter inzage

  Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard heeft op 21-12-2021 de ‘ontwerp Omgevingsvisie Albrandswaard 2040’ vastgesteld. Burgemeester en wethouders maken bekend dat gedurende zes weken de ‘ontwerp Omgevingsvisie Albrandswaard 2040’ ter inzage ligt. De Omgevingsvisie betreft de toekomstvisie voor het hele grondgebied van de gemeente Albrandswaard.

 • Ruimen algemene graven op begraafplaatsen Poortugaal en Rhoon

  De gemeente gaat in de tweede helft van 2022 algemene graven op de algemene begraafplaatsen in Poortugaal en Rhoon ruimen. De termijn van deze graven is verstreken.

 • Aanvragen energietoeslag

  Huishoudens met een laag inkomen kunnen een eenmalige energietoeslag van €800,- aanvragen. Met dit extra geld kunnen zij (een deel van) de energiekosten betalen.

 • Extra opvang voor vluchtelingen Oekraïne

  Het college van Albrandswaard gaat in gesprek met de gemeenteraad over het plaatsen van zestien semipermanente woningen. Dit gezien het verzoek van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid aan gemeenten om 25.000 extra noodopvangplekken te creëren, bovenop het eerdere verzoek om landelijk 50.000 opvangplekken te realiseren.

 • Nieuwe kinderburgemeester gezocht!

  Wordt jouw zoon of dochter de nieuwe kinderburgemeester van Albrandswaard? Alle kinderen die volgend schooljaar in groep 8 van een van de Albrandswaardse basisscholen zitten, mogen tot 23 mei solliciteren op deze bijzondere baan.

 • Herdenken in verbondenheid

  Op vier mei vond de Dodenherdenking plaats zowel in de Dorpskerk van Rhoon en in de Dorpskerk van Poortugaal. Voor het eerst sinds corona mochten de kerken weer gevuld worden met belangstellenden die stil wilden staan bij hun familieleden of dorpsgenoten die het leven verloren tijdens de tweede wereldoorlog.

 • Start formatie college in Albrandswaard

  EVA (Echt voor Albrandswaard) gaat over tot formatiegesprekken met vertegenwoordigers van de fracties: EVA, VVD, GL/PvdA en het CDA over de vorming van een nieuw college. EVA heeft hiervoor Thomas van der Knaap gevraagd als formateur op te treden.

 • Bestrijding eikenprocessierups

  We zijn gestart met het bestrijden van de eikenprocessierups. Dit zijn larven van een nachtvlinder die hun eitjes leggen in de toppen van vooral eikenbomen.

 • MijnGegevens, een nieuwe app van MijnOverheid

  Vanaf nu kunt u uw persoonlijke gegevens uit MijnOverheid snel en eenvoudig inzien via de MijnGegevens app.

RSS feed