Netwerk Poortugaal

De wijkregisseurs organiseren elk jaar een netwerkbijeenkomst voor organisaties, bedrijven, instellingen en bewonersgroepen in Poortugaal. Het doel van deze bijeenkomst is elkaar beter te leren kennen en zo de samenwerking in de wijken te versterken, elkaar op de hoogte te houden en waar mogelijk te helpen bij knelpunten.

Dit heeft de volgende positieve resultaten opgeleverd:

  • integrale aanpak van problemen in de wijk;
  • meer samenwerking bij acties en activiteiten. Het komt voor dat organisaties met dezelfde doelen iets organiseren in de wijk. Tijdens dit overleg wordt dat besproken en zoekt men elkaar op om samen te werken;
  • partners maken onderling afspraken om elkaar te helpen en/of ondersteunen;
  • de wijk wordt op de kaart gezet door na te denken over acties/evenementen.

Netwerk Portland

Wijkregie zet zich in op het bevorderen van meer burgerparticipatie, gerichte communicatie en het verbreden van het netwerk. Daarom wordt in 2021 de behoefte gepeild voor het opstarten van een Netwerk in Portland naar het voorbeeld van het netwerk Poortugaal.

Aanmelden

Wilt u een netwerkbijeenkomst bijwonen? Stuur dan een e-mail naar wijkgerichtwerken@albrandswaard.nl.