Minder zwerfvuil zorgt voor een fijnere leefomgeving en een schoner milieu. Om dit voor elkaar te krijgen, neemt de gemeente maatregelen. Een daarvan is het verwijderen en deels opnieuw plaatsen van afvalbakken in de openbare ruimte.

De prullenbakken zijn de afgelopen tijd onder de loep genomen. Uit landelijk onderzoek blijkt namelijk dat in veel gemeenten een derde van de prullenbakken niet of nauwelijks gebruikt wordt. Na onderzoek blijkt dit ook in Albrandswaard het geval te zijn.

In Rhoon en Portland zijn daarom de afgelopen tijd al prullenbakken verwijderd en prullenbakken op andere - strategische - plekken neergezet. Ook zijn prullenbakken op bepaalde plaatsen vervangen door een grotere. De afvalbakken in Poortugaal en de laatste paar in Rhoon en Portland zijn in de week van 18 november aan de beurt.

Juiste plekken

De juiste plekken voor afvalbakken zijn bijvoorbeeld bij in- en uitgangen van parken, bij schoolterreinen, centrumgebieden, grotere speelplaatsen en bij drukke bushaltes. De gemeente verwacht op deze manier minder zwerfvuil te krijgen en minder bakken nodig te hebben.

Heeft u afval? Dan kunt u dit kwijt in de eerstvolgende bak die u tegenkomt. Nog beter is het om het mee naar huis te nemen, zodat het kan worden gescheiden. Daarmee voorkomt u dat kostbare afvalstoffen verloren gaan.

In totaal verdwijnen er 143 bakken uit het straatbeeld. De afvalbakken die verdwijnen zijn gemarkeerd met een sticker met daarop de tekst ‘Ik vertrek’.

Onderdeel van het plan is om via monitoring na te gaan of het verplaatsen en verwijderen van de afvalbakken het juiste effect heeft. De monitoring duurt een jaar. Hierna worden de resultaten geëvalueerd en worden er - indien nodig - aanpassingen gedaan. 

Melding maken

Wilt u een melding maken of bent u het niet eens met de beslissing dat een bepaalde afvalbak verdwijnt? U kunt een melding maken op de pagina Melding woonomgeving of door te bellen met (010) 506 11 11.