Maatregelen in verband met het coronavirus

Het aantal personen dat bij de huwelijksvoltrekking aanwezig mag zijn verschilt per locatie. Kijk voor meer informatie over hoeveel personen aanwezig mogen zijn op 'Veelgestelde vragen huwelijken'. Alle aanwezigen moeten 1,5 meter afstand houden tot elkaar. Bij gratis huwelijken is in de ruimte alleen plaats voor het bruidspaar, de trouwambtenaar en maximaal 4 getuigen.

Willen jullie trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan? Vergeet niet jullie plannen bij de gemeente te melden (ondertrouw is vervangen door 'melding voornemen huwelijk / geregistreerd partnerschap'). Waarom melden? We controleren bijvoorbeeld of jullie wel met elkaar mogen trouwen. Ook helpen we met wat officiële zaken, zoals de trouwakte, en maken we afspraken met jullie over de datum en locatie. Jullie geven door wie jullie getuigen zijn en jullie mogen zelf een trouwlocatie en een ambtenaar kiezen.

Wanneer melden?

Doe de melding op tijd. Dit kan vanaf 1 jaar voor de geplande datum. Het kan niet later dan 2 weken voor de datum. Als we documenten van jullie nodig hebben, kunnen die 2 weken te kort zijn.

Verschil tussen trouwen en geregistreerd partnerschap

Er is geen groot verschil tussen trouwen en een geregistreerd partnerschap. Bij een geregistreerd partnerschap mogen jullie zelf kiezen of jullie elkaar het jawoord willen geven. Bij een huwelijk is dit verplicht.

Trouwen in beperkte gemeenschap van goederen

Jullie trouwen ‘in beperkte gemeenschap van goederen’. Willen jullie dit anders regelen? Ga dan naar de notaris voor huwelijkse voorwaarden.

Voorwaarden om een melding te kunnen doen

Bij het huwelijk of de partnerschapsregistratie moeten getuigen aanwezig zijn. Dit zijn er minimaal twee en maximaal vier. Deze getuigen moeten 18 jaar of ouder zijn.

Wat controleert de gemeente? Jullie mogen met elkaar trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan als jullie:

 • 18 jaar of ouder zijn;
 • niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben met iemand anders;
 • geen directe familie van elkaar zijn:
  • trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan mag niet met een vader, moeder, zoon, dochter, kleinkind, opa, oma, broer of zus. Ook niet met een halfbroer of halfzus. Het mag wel met een familielid zoals een oom, tante, neef of nicht.

Staat een van jullie onder curatele? Dan moet de curator of kantonrechter toestemming geven.

Gaan jullie trouwen in de kerk of moskee? Of houden jullie een andere religieuze ceremonie? Deze ceremonie mogen jullie pas houden, nadat jullie bij de gemeente zijn getrouwd. Hou daar rekening mee als jullie een trouwdatum kiezen. Trouwen bij de gemeente heet ‘burgerlijk huwelijk’.

Melden voorgenomen huwelijk of registratie partnerschap

Hebben jullie plannen om te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan? Meld dit bij de gemeente waar jullie straks gaan trouwen of jullie partnerschap gaan registreren. Jullie nemen eerst contact op met de trouwlocatie voor een afspraak voor de datum en het tijdstip en daarna met de gemeente door het invullen van het meldingsformulier (vroeger 'ondertrouw'). Ook kunnen jullie bespreken welke ambtenaar erbij kan zijn. En jullie geven door wie de getuigen zijn.

U logt beiden in met ieder uw eigen DigiD en doet daarmee samen digitaal melding van uw voorgenomen huwelijk. Hebt u geen DigiD? Bekijk dan de eenvoudige uitleg over het aanvragen van een DigiD.

Nodig:

 • DigiD inloggegevens van beiden.
 • Gegevens van eerdere huwelijken of geregistreerde partnerschappen (namen voluit, data en plaats van voltrekking en ontbinding).
 • Namen van de ouders van u en uw partner (namen voluit).
 • Gescande geldige legitimatiebewijzen van beide partners (u kunt deze uploaden aan het einde van het formulier).
 • Vastgelegde locatie en datum (vastgelegd en besproken als het om een andere locatie gaat dan waarvan de gemeente de agenda beheert).
 • Gegevens van uw getuigen: BSN, (geslachts)namen voluit, adresgegevens, geboortedatum en geboorteplaats (minimaal 2, maximaal 4 getuigen).
 • Namen van 2 trouwambtenaren van uw voorkeur.
 • Vastgelegde locatie en datum (als het om een andere locatie gaat dan het gemeentehuis en het Oude Raadhuis).

Informatie over jullie ouders en eventuele eerdere huwelijken zijn in de basisregistratie persoonsgegevens (BRP) bij jullie gegevens geregistreerd. Dit kunnen jullie controleren op MijnOverheid.nl Log in met jullie DigiD en bekijk deze informatie via ‘Persoonlijke gegevens’, ‘Basisregistratie Personen’ en ‘Familie’.

Er zijn 2 meldingsformulieren. Maak de juiste keuze.

Formulier A gebruiken jullie als jullie beiden de Nederlandse nationaliteit hebben, dan wel gemeenschapsonderdaan zijn of in het bezit van een verblijfsvergunning regulier of asiel voor onbepaalde tijd.
Doe een melding (A) met DigiD

Formulier B gebruiken jullie in de volgende gevallen:

 • één van jullie of beiden is niet gemeenschapsonderdaan;
 • één van jullie of beiden beschikt niet over een verblijfsvergunning regulier of asiel voor onbepaalde tijd;
 • als jullie permanent woonachtig zijn in het buitenland.
  Doe een melding (B) met DigiD

Wilt u ook uw achternaamgebruik wijzigen? Dit kan direct in het meldingsformulier.

Kunnen jullie de aangifte niet online doen? Neem dan op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur telefonisch contact op. Bel hiervoor: (010) 506 11 11.

Na het melden

Binnen 4 weken na de online melding van jullie huwelijk of partnerschapsregistratie ontvangen jullie een bevestigingsbrief en factuur vanuit de gemeente. Mocht jullie voorkeursdatum niet meer beschikbaar zijn, dan nemen wij telefonisch contact met u op.

Uw (voorkeurs-) ambtenaar neemt vier weken voor het huwelijk contact met u op. Bij een kosteloze ceremonie wordt er géén contact opgenomen.

Heeft u vragen?

Neem dan op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur telefonisch contact op. Bel hiervoor: (010) 506 11 11.

Kosten

Kosten inclusief trouwboekje of partnerschapsboekje
Periode Locatie Kosten
Maandag-vrijdag: 09.00-17.00 uur Aangewezen locatie € 401,00
Maandag-vrijdag: 09.00-17.00 uur Trouwlocatie naar keuze: eenmalig aangewezen € 543,00
Maandag-vrijdag: 17.30-23.00 uur Aangewezen locatie € 452,00
Maandag-vrijdag: 17.30-23.00 uur Trouwlocatie naar keuze: eenmalig aangewezen € 607,00
Zaterdag: 09.00-17.00/17.30-23.00 uur Aangewezen locatie € 695,00
Zaterdag: 09.00-17.00/17.30-23.00 uur Trouwlocatie naar keuze: eenmalig aangewezen € 872,00
Zondag: 09.00-17.00 uur Aangewezen locatie € 822,00
Zondag: 09.00-17.00 uur Trouwlocatie naar keuze: eenmalig aangewezen € 1.000,00

Eventueel bijkomende kosten:

 • de kosten van de trouwlocatie zelf. Raadpleeg het overzicht van locaties die aangewezen zijn als trouwlocatie.
 • trouw- of partnerschapsboekje: € 43,30
 • twee getuigen gemeente € 37,50
 • wijzigen van locatie en/of tijd: € 42,70
 • annulering: € 75,00 (let op: volledige annulering kan tot het voorbereidingsgesprek met de trouwambtenaar; bij annulering nà het gesprek met de trouwambtenaar is het gehele tarief verschuldigd)

Kosteloos trouwen of partnerschapsregistratie

Jullie kunnen gratis trouwen of jullie partnerschap laten registreren. Hierbij is de ceremonie eenvoudig en duurt ongeveer 10 minuten.

Aanvullende informatie

Extra informatie

 • Bij de Rijksoverheid kunnen jullie nog wat meer informatie krijgen over trouwen, samenlevingscontract en geregistreerd partnerschap
 • Als u of uw partner niet bij het huwelijk kan zijn, kan het huwelijk wel doorgaan. Hiervoor kunnen jullie toestemming vragen aan de minister van Justitie en Veiligheid. Bij bijzondere omstandigheden of als 1 van de partners vanwege militaire dienst ver weg is. Dit heet trouwen bij volmacht.
 • Als u in het buitenland woont, kunt u wel in Nederland trouwen. Eén van beiden moet wel in het bezit van de Nederlandse nationaliteit zijn. Doe dan de melding bij de gemeente Den Haag.

Heeft u op deze pagina gevonden wat u zocht?