Gemeente Albrandswaard neemt (naast de actie naar aanleiding van het onderzoek) doorlopend verschillende maatregelen om haar website(s) toegankelijk te maken en te houden.

  • Interne controle vóór publicatie: onze webredactie toetst alle content (tekst, afbeelding en video’s) vóórdat deze online gaat op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: onze webredactie controleert de content regelmatig. Daarnaast laten we onze website regelmatig toetsen door een automatische toets van Siteimprove, een softwareprogramma. We gebruiken de uitkomsten van die toetsen om de hoofdwebsite verder toegankelijk te maken.
  • Training werknemers: onze webredacteuren hebben een training over het toepassen van toegankelijkheid gevolgd. Nieuwe redacteuren volgen de training ook. Ook bezoekt de webredactie minimaal eens per jaar een congres of workshop over digitale toegankelijkheid.
  • Ontwerp: we passen toegankelijkheid ‘by design’ toe. Toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van onze websites.
  • Onderzoek met inwoners. Eens per jaar doen wij – samen met onze websiteleverancier - gebruikerstest met inwoners met een (lichamelijke) beperking. Eventuele knelpunten worden – afhankelijk van de oorzaak – door onze websiteleverancier dan wel door ons opgepakt.  
  • Toegankelijkheidsbeleid: gemeente Albrandswaard is bezig met het opstellen van toegankelijkheidsbeleid. Naar verwachting is dit in het eerste kwartaal van 2020 af. Hierin wordt een cyclus van continue verbetering opgenomen. Bij het uitvoeren van het toegankelijkheidsbeleid wordt voorrang gegeven aan de hoofdwebsite van de gemeente Albrandswaard (www.Albrandswaard.nl), omdat hier de meeste informatie en het grootste aanbod aan producten en diensten wordt aangeboden.
  • Inkoop: bij de aanschaf van een digitaal product of een digitale dienst wordt de Europese norm EN 301549 opgenomen als eis.
  • Onze webredactie bezoekt in 2019 en begin 2020 de verschillende (vak)afdelingen binnen de ambtelijke organisatie om hen (verder) over toegankelijkheid te informeren (bewustwording) en een plan van aanpak te maken voor het toegankelijk maken van door hen beheerde websites, dan wel door hen aangeboden digitale content.