Binnen de bebouwde kom moet uw hond aangelijnd zijn, behalve op de uitrenplaatsen. In de gemeente Albrandswaard is een aantal grasveldjes aangewezen als uitrenplaats voor honden. Op deze uitrenplaatsen mogen honden loslopen. De overzichtskaart is momenteel helaas niet beschikbaar.

Hondenpoep opruimen

Hondenpoep is voor veel inwoners van Albrandswaard één van de grootste ergernissen. Overlast door hondenpoep is vooral te wijten aan het gedrag van de baasjes. De gemeente heeft daarom een aantal regels opgesteld:

  • een hond moet voorzien zijn van een halsband of een ander identificatiemerk, zodat de eigenaar bekend is;
  • overal in de gemeente Albrandswaard is de hondeneigenaar verplicht om de poep van zijn hond op te ruimen, deze opruimplicht geldt ook op de uitrenplaatsen;
  • de hondeneigenaar is verplicht een hulpmiddel bij zich te hebben om de poep direct op te ruimen.

Op enkele plekken in de gemeente zijn dispensers met hondenpoepzakjes opgehangen waar u nieuwe zakjes uit kunt nemen. U kunt de hondenpoepzakjes in de afvalbakken gooien.

De Bijzondere Opsporings Ambtenaren (BOA's) van de gemeente controleren of baasjes zich aan deze regels houden. Hondenbezitters die een overtreding begaan, lopen kans op een boete. Wij kunnen natuurlijk niet altijd alle hondenbezitters controleren. Daarom is het belangrijk dat iedereen de spelregels kent en dat bewoners er elkaar ook op kunnen aanspreken.

Verboden voor honden

Het is verboden om met een hond op een speelplaats of speelweide te komen.