Verordeningen & beleid

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders stellen regels (verordeningen) en beleid vast. Deze gaan bijvoorbeeld over uw rechten, zoals de Algemene Subsidieverordening. En over uw plichten, zoals de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Alle geldende regels in Albrandswaard staan op officielebekendmakingen.nl.

Overzicht bekendmakingen

Bekendmakingen zijn bijvoorbeeld omgevingsvergunningen, verkeersbesluiten, bestemmingsplannen en verordeningen.U vindt deze op overheid.nl. Kies woonplaats of postcode en welke berichten u wilt zien, bijvoorbeeld binnen 500 meter van uw huis.

U kunt ook bekijken welke (ruimtelijke en beleids) plannen ter inzage liggen.

E-mailservice

Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen? Meld u dan aan voor de e-mailservice van overheid.nl. Dan krijgt u onder andere bericht over omgevingsvergunningen en verkeersbesluiten in uw buurt.

Is deze pagina naar wens?