Kinderen van 5 tot 16 jaar moeten verplicht naar school (leerplicht). Soms kunt u bijzonder verlof of vrijstelling aanvragen en hoeft uw kind niet naar school.

Bijzonder verlof of vrijstelling

Een paar uur per week voor kinderen van 5 jaar

Uw kind mag 5 uur per week thuisblijven als een hele schoolweek nog te vermoeiend is. Hiervoor hebt u geen toestemming nodig. Meld het wel bij de schooldirecteur of bij het schoolbestuur.

Vrijstelling inschrijving op een school

U kunt vrijstelling van inschrijving op een school aanvragen:

 • Bij psychische en lichamelijke klachten bij uw kind.
 • Als geen enkele school in de buurt past bij uw geloof of hoe u naar het leven kijkt.
 • Als uw kind in het buitenland naar school gaat.
 • Als u een trekkend bestaan leidt, bijvoorbeeld als kermisexploitant of circusmedewerker.

De vrijstelling geldt voor 1 schooljaar. Bij ernstige lichamelijke of psychische klachten kan de vrijstelling langer zijn.

Vrijstelling van schoolbezoek

Soms kan uw kind toestemming krijgen om een of meerdere dagen niet naar school te hoeven. Bijvoorbeeld bij ziekte, schorsing, een religieuze feestdag, een huwelijk of een uitvaart.

Hoe het werkt

 • Vrijstelling paar uur per week kinderen van 5 jaar

  • U meldt aan de school dat u uw kind enkele uren per week thuis houdt. Als u uw kind meer dan 5 uur per week wilt thuishouden, vraagt u toestemming aan de directeur van de school.
 • Vrijstelling inschrijving op een school

  • U meldt bij de leerplichtambtenaar van de gemeente, via e-mail leerplicht@albrandswaard.nl of via telefoonnummer (010) 506 11 11, dat u uw kind niet inschrijft op een school. Doe dit voordat uw kind 5 jaar wordt. De volgende jaren, moet u dit elk jaar vóór 1 juli doen.
 • Vrijstelling van schoolbezoek

  • Als uw kind ziek is of er is een religieuze feestdag, dan meldt u aan de school dat uw kind niet naar school komt. In andere gevallen vraagt u verlof aan de directeur van de school.

Goed om te weten

U mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. Doet u dit wel, dan overtreedt u de wet en bent u strafbaar. Bekijk de regels, uitzonderingen en voorwaarden de website van de Rijksoverheid.

Contact leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar is telefonisch bereikbaar via het algemene telefoonnummer (010) 506 11 11 en via e-mail leerplicht@albrandswaard.nl.

Nodig bij aanvraag

Vrijstelling inschrijving op een school

 • Bij psychische en lichamelijke klachten: een verklaring van een arts, pedagoog of psycholoog.
 • Als u vindt dat geen enkele school in de buurt past bij uw geloof of hoe u naar het leven kijkt: een verklaring waarin u uitlegt waarom dit zo is.
 • Als uw kind in het buitenland op school zit: een verklaring van de directeur van de buitenlandse school.

Vrijstelling van schoolbezoek

Als u verlof aan de directeur van de school moet vragen: bewijsstukken die laten zien dat het verlof nodig is. Bijvoorbeeld de uitnodiging voor een bruiloft of een overlijdensbericht.

Heeft u op deze pagina gevonden wat u zocht?