Het klimaat verandert. Hevige regenbuien, langere periodes van droogte en hitte. Het zal u niet ontgaan zijn. We ondervinden steeds vaker overlast van het veranderende klimaat. Denk aan slecht kunnen slapen vanwege de warmte, wateroverlast op straat of in huis of bodemverzakking door droogte. Willen we hier in het lager gedeelte van Nederland bijvoorbeeld droge voeten houden in de toekomst, dan moeten wij ons nu aanpassen. Dit betekent investeren. En dit geldt ook voor perioden van droogte en extreme warmte. Het mag niet te warm worden.

Door met de inrichting van tuinen en de openbare ruimte rekening te houden met de klimaatverandering kunnen we schade en hinder zoveel mogelijk voorkomen. Een leefomgeving met veel schaduw en groen voorkomt bijvoorbeeld dat het zomers ongezond warm wordt. Om het nieuwe klimaat het hoofd te bieden, moeten we samenwerken met veel partners en met u als inwoner. Met een groene tuin draagt u al bij aan een duurzame en gezonde samenleving.

Klimaatdialogen

In september 2020 organiseren wij klimaatdialogen. De inbreng van deze klimaatdialogen is de basis voor gesprekken met andere partijen. De vraag daarbij is, of zij de risico’s en kansen herkennen. Het gaat om partijen zoals het waterschap, GGD, DCMR, drinkwater- en telecombedrijven, de veiligheidsregio, wooncorporaties, VvE’s, zorginstellingen, et cetera. De gesprekken kenmerken zich door de typisch Albrandswaardse thema’s waarbij het benoemen van de verantwoordelijkheden - wie is waar van - niet wordt geschuwd.

Alle inbreng leidt tot een klimaatadaptatiestrategie. Deze moet worden vastgesteld door de gemeenteraad. Daarna volgt een actieplan. Dit is een langlopend proces. Albrandswaard moet volgens het Nationale Deltaplan in 2050 klimaatbestendig zijn. De projecten kunnen erg groot en kostbaar worden voor onze gemeente, en daarom worden ze over de jaren uitgespreid en uitgevoerd.

Veelgestelde vragen

Hoe is de uitstoot broeikasgassen van invloed op ons klimaat? Hoe versterkt bomenkap de opwarming? Het antwoord op deze en andere vragen vindt u op de pagina Veelgestelde vragen over klimaatverandering.