Het nieuwe klimaat brengt ons meer regen en meer droogte. Hier moeten we ons op voorbereiden. Hoe gaat Albrandswaard om met de klimaatverandering? Dit is te lezen in de Strategie Klimaatadaptatie 2022-2026.

Gevolgen klimaatverandering

We hebben maken met een veranderend klimaat dat allerlei negatieve gevolgen met zich meebrengt. Natuurlijk is het belangrijk dat we dit zo veel mogelijk voorkomen. Maar het is ook nuttig om ons voor te bereiden op de gevolgen. Dit noemen we ‘Klimaatadaptatie’.

Het veranderende klimaat zorgt bijvoorbeeld dat:

  • de zeespiegel stijgt
  • de temperatuur stijgt
  • het steeds vaker harder regent
  • het aantal lange, droge periodes toeneemt 
  • er hittestress ontstaat, vooral in dichtbebouwde gebieden

Gevolgen klimaatverandering op mensen, dieren en planten

Planten en dieren hebben te lijden onder klimaatverandering. Zo ontstaan er steeds meer plagen en ziektes. We zien steeds meer plant- en diersoorten verdwijnen. De gevolgen daarvan zie je bijvoorbeeld terug in slechte oogsten van groenten en fruit. Dat komt door het feit dat bijen hun leefomgeving stukje bij beetje zien verdwijnen.

Het veranderende klimaat heeft ook nadelen voor mensen. Zo is extreme hitte bijvoorbeeld gevaarlijk voor kwetsbare groepen mensen. Teveel regen zorgt voor overstromingen in onze huizen. Daar willen we ons de komende jaren beter tegen weren. Klimaatadaptatie is de term die wordt gebruikt om aan te geven hoe we ons als samenleving aanpassen aan het veranderende klimaat.
 

Landelijk Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

In het landelijke Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie staat dat het bebouwde gebied in Nederland, inclusief vitale en kwetsbare objecten, in 2050 zo goed mogelijk ‘waterrobuust’ en klimaatbestendig ingericht. Dit doel is vertaald naar zeven ambities die onderdeel worden van de werkprocessen bij de lokale Albrandswaardse overheid. Hiermee beogen we dat de kwetsbaarheden continu in beeld blijven om de gevolgen te kunnen beperken. Kijk voor meer informatie ook op de website van Klimaatadaptatie Nederland(externe link).

Lokale ambities

De gemeente werkt samen met het waterschap Hollandse delta aan de volgende ambities:

  • we zijn waterrobuust en klimaatbestendig
  • we hebben een leefbare en gezonde leefomgeving

Oftewel: in 2050 is Albrandswaard bestand tegen het teveel aan water (ondergelopen straten en kelders of zelfs overstromingen) of het ontbreken daarvan (droogte en hitte).

Voorbeelden

In de openbare ruimte zijn we al op verschillende plekken bezig met het klimaatadaptief inrichten van de ruimte.

  • Laatste jaren zijn steeds meer natuurvriendelijke oevers aangelegd. Voorbeelden zijn te vinden in de wijk Valkenstein, park Rhoon, langs de Rivierweg en in Rhoon Noord. Bij natuurvriendelijke oevers verloopt de overgang van land naar water geleidelijk.  Hierdoor ontstaat er meer ruimte om water te bergen.
  • In de Vogelbuurt, winkelcentrum Rhoon (o.a. Strawinkskiplein) en Julianastraat is het gemengde riool vervangen door een gescheiden rioolstelsel. Het hemelwaterriool is hier uitgevoerd als infiltratieriool. Een infiltratieriool is een rioolbuis die is voorzien van gaten waardoor het water kan wegsijpelen in de ondergrond rondom de riolering. Hierdoor kan het regenwater zoveel mogelijk worden geborgen in het gebied zelf Het regenwater wordt nu via aparte rioolbuis  en afgevoerd naar de sloot. In ’t Wiel – De Watering is ook de oude gemengde riolering vervangen door een gescheiden rioolstelsel.
  • 15 jaar geleden zijn er 5 bergbezinkbakken aangelegd op verschillende locaties in Poortugaal (Landweg, Linnaeusstraat) en Rhoon (Debussystraat, Lijsterlaan, Ghijseland). Hierin wordt bij hevige buien het afvalwater tijdelijk opgeslagen als het riool vol zit, zodat het niet direct overstort naar de sloot.

Documenten

Bent u benieuwd naar wat de gemeente Albrandswaard doet aan klimaatverandering? Download hieronder het document 'Strategie Klimaatadaptatie 2022-2026, Wat doet Albrandswaard aan klimaatverandering?' Of lees de samenvatting.

We doen ons uiterste best om geplaatste bestanden en documenten op onze websites zo toegankelijk mogelijk te maken. Loopt u toch nog tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Mail dan naar webteam@bar-organisatie.nl(externe link). Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.