Als u zich zorgen maakt over uw kind, kunnen wij u misschien helpen.

De hulpverlener van de gemeente luistert naar uw verhaal. Daarna bespreekt hij of zij met u wat u het beste kunt doen. En of er begeleiding mogelijk is. Bijvoorbeeld met jeugdhulp. Deze hulp is niet alleen bedoeld voor de kinderen zelf. Ook de mensen die hen opvoeden (ouders, voogden) worden geholpen.

Soorten hulp

Er zijn verschillende soorten hulp:

 • Persoonlijke verzorging
 • Begeleiding
 • Verblijf in een instelling
 • Pleegzorg

Er zijn voorwaarden. Uw kind moet bijvoorbeeld jonger dan 18 jaar zijn.

Hoe het werkt

 • Meld uw hulpvraag bij ons. Dit doet u bij het wijkteam van uw wijk.
 • Geef ons alle gegevens die nodig zijn om te bepalen welke hulp uw kind krijgt.
 • U voert een gesprek met ons en deskundigen over de situatie van uw kind.
 • U geeft aan waar u hulp bij nodig hebt.

Enkele dagen na het gesprek krijgt u een verslag van ons. Hierin staat of u hulp kunt krijgen. En zo ja, welke.
Algemene hulp kunt u meestal direct krijgen. Als u een aanvraag voor specifieke hulp hebt gedaan, ontvangt u zo snel mogelijk bericht of u de hulp krijgt. Dit duurt nooit langer dan 8 weken.

Heeft u vragen? Bel van maandag t/m donderdag tussen 09.00 en 15.00 uur met Vraagwijzer: (010) 501 12 22. Op vrijdag is Vraagwijzer tussen 09.00 en 12.00 uur telefonisch bereikbaar.

Informatie van verschillende organisaties

 • Kijk op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor meer informatie over het persoonsgebonden budget (pgb).
 • Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.
 • Informatie van de Rijksoverheid over de verschillende soorten jeugdhulp.
 • Informatie van het ministerie over langdurige zorg.

Heeft u op deze pagina gevonden wat u zocht?