Als u zich zorgen maakt over uw kind, kunnen wij u misschien helpen.

De hulpverlener van de gemeente luistert naar uw verhaal. Daarna bespreekt hij of zij met u wat u het beste kunt doen. En of er begeleiding mogelijk is. Bijvoorbeeld met jeugdhulp. Deze hulp is niet alleen bedoeld voor de kinderen zelf. Ook de mensen die hen opvoeden (ouders, voogden) worden geholpen.

Is er aanvullende zorg mogelijk?

Veel hulpvragen kan het wijkteam beantwoorden. In overleg kunnen we ook aanvullende zorg inschakelen. Bijvoorbeeld persoonlijke verzorging, begeleiding, verblijf in een instelling of pleegzorg.

Er zijn voorwaarden. Uw kind moet bijvoorbeeld jonger dan 18 jaar zijn.

Waar kan ik terecht met mijn hulpvragen?

  • Meld uw hulpvraag bij ons. Dit doet u bij het wijkteam van uw wijk.
  • Geef ons alle gegevens die nodig zijn om te bepalen welke hulp uw kind krijgt.
  • U voert een gesprek met ons en deskundigen over de situatie van uw kind.
  • U geeft aan waar u hulp bij nodig heeft.

Enkele dagen na het gesprek krijgt u een verslag van ons. Hierin staat of u hulp kunt krijgen. En zo ja, welke.
Algemene hulp kunt u meestal direct krijgen. Als u een aanvraag voor specifieke hulp heeft gedaan, ontvangt u zo snel mogelijk bericht of u de hulp krijgt.

Heeft u vragen? Bel van maandag t/m donderdag tussen 09.00 en 15.00 uur met Vraagwijzer: (010) 501 12 22. Op vrijdag is Vraagwijzer tussen 09.00 en 12.00 uur telefonisch bereikbaar.

Waar kan ik meer informatie vinden?