Na afloop van het jaar stelt de gemeenteraad de jaarrekening vast. In de jaarrekening en het jaarverslag staat in hoeverre de plannen zijn uitgevoerd en wat dit heeft gekost.