In de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente staan uw gegevens opgenomen. Wilt u ze inzien? Dat kan. Heeft u minderjarige kinderen en het ouderlijk gezag daarover? U mag ook hun gegevens inzien. Bent u getrouwd, geregistreerd partners of heeft u kinderen? Ook hun gegevens staan bij die van u.

U kunt uw eigen gegevens inzien en die van uw kinderen onder de 18 jaar. Bij kinderen onder de 18 jaar als er sprake is van ouderlijk gezag.
 

Waar kan ik mijn gegevens inzien?

Via MijnOverheid(externe link) kunt u zelf uw gegevens of die van uw minderjarige kinderen bekijken:

  • Log in met uw DigiD.
  • Klik daarna op ‘Persoonlijke gegevens’ bovenaan de pagina. Onder het kopje BRP kunt u uw gegevens bekijken.

U kunt ook op de pagina 'Gedeelde persoonsgegevens' bekijken met welke organisaties de overheid uw persoonsgegevens deelt. Het overzicht op deze pagina laat zien welke organisaties automatisch uw gegevens krijgen als hier iets in verandert, bijvoorbeeld als u gaat verhuizen.
De gemeente geeft de gegevens altijd door aan:

  • de Belastingdienst
  • de Rijksdienst voor het Wegverkeer (voor kentekens en rijbewijzen)
  • de Sociale Verzekeringsbank (AOW en kinderbijslag)
  • het ministerie van Justitie (vanwege het strafrecht)
  • notarissen (vanwege het erfrecht)

Goed om te weten

  • U kunt ook gegevens uit de basisregistratie personen (BRP) laten weghalen. Bijvoorbeeld als u geadopteerd bent. Of uw kind is jonger dan 16 jaar en geadopteerd. U kunt gegevens van voor de adoptie laten verwijderen. Ook na een geslachtsverandering kunt u gegevens laten verwijderen. Vraag dit schriftelijk aan bij de gemeente.
  • Wilt u een uittreksel aanvragen? Zie Uittreksel Basisregistratie personen (BRP).
  • U kunt bij ons navragen wie uw gegevens te zien krijgen. U kunt gegevens tot 20 jaar geleden opvragen. We reageren binnen 4 weken. Staat u onder curatele? Dan mag uw curator ze ook inzien. Ook een advocaat of deurwaarder kan om uw gegevens vragen. Kijk ook bij de Rijksoverheid(externe link) voor een overzicht van deze organisaties.