Het programma Innovatie High Five is een samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en gemeente. Doel: innovatie in Albrandswaard samen een stap verder brengen. Albrandswaard trekt binnen het programma samen op met buurgemeenten Barendrecht en Ridderkerk. 

Twee ton voor innovatie in Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

02-07-2020

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) heeft op 2 juli negen zogenaamde ‘MKB-deals’ officieel ondertekend, samen met de verantwoordelijke bestuurders. Het programma BAR Innovatie High Five was daar één van. De MKB-deals ondersteunen het brede midden- en kleinbedrijf om ook in de toekomst succesvol te blijven ondernemen. Wethouder Economische Zaken van Barendrecht, Arnoud Proos, zette namens Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk zijn handtekening. In totaal investeren de drie gemeenten en het ministerie met de MKB-deal € 200.000 volledig in innovatie.

Bekijk de korte video:

,

 

Lees het digitaal magazine: http://www.magazine-on-the-spot.nl/mkbdeals/bar

Innovatie High Five nu ook groep op LinkedIn

23-04-2020

'Innovation Board Community- Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk' is een innovatiegroep voor ondernemers, onderwijs en overheid op LinkedIn. Doel: het ecosysteem voor innovatie in de BAR-regio versterken. Alle ondernemers, kennisinstellingen, startups, hub en anderen die een een link hebben met innovatie zijn welkom.

Belangrijke innovatiesubsidie voor ondernemers

12-12-2019

Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk hebben een subsidie gekregen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De subsidie is voor het door gemeenten en ondernemers opgezette driejarige programma ‘Innovatie High Five’, bedoeld om vernieuwing in het bedrijfsleven te stimuleren.

De wethouders Economische Zaken Arnoud Proos (Barendrecht), Marco Goedknegt (Albrandswaard) en Henk van Os (Ridderkerk) zijn er blij mee. Negen projecten in Nederland kregen deze ‘MKB-deal’-subsidie van het ministerie. De provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag hebben de subsidieaanvraag beiden met een aanbevelingsbrief ondersteund.

Wethouders Economische Zaken Marco Goedknegt (Albrandswaard), Arnoud Proos (Barendrecht) en Henk van Os (Ridderkerk) proosten op het binnenhalen van innovatiesubsidie van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Wethouders Economische Zaken Marco Goedknegt (Albrandswaard), Arnoud Proos (Barendrecht) en Henk van Os (Ridderkerk) proosten op het binnenhalen van innovatiesubsidie van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Innovatie High Five

Het bedrijfsleven heeft de laatste jaren veel aandacht voor innovatie: het ontwikkelen van vernieuwende producten, diensten en processen. Ook ondernemers uit de drie gemeenten hebben steeds meer behoefte om te vernieuwen: nieuwe uitdagingen vragen om antwoorden. Het programma ‘Innovatie High Five’ verbindt ondernemersvragen aan bestaande en nieuwe lokale, regionale en landelijke initiatieven. Dat gebeurt vooral door kennis delen en slimmer samenwerken. Elkaar ontmoeten is daarbij erg belangrijk. Innovatie ontstaat namelijk vaak door ‘het organiseren van toeval’. Ondernemers komen elkaar tegen en de een blijkt net hét antwoord te hebben op de vraag van de ander.

Nu de subsidie binnen is, kunnen in de komende periode de plannen verder worden uitgewerkt.

Contactpersonen gemeente

Project Innovatie High Five

Algemeen

Dennis Rietveld
E-mail: d.rietveld@ridderkerk.nl
Telefoon: (0180) 698 296 of 06 - 15004641

AGF

Gertjan Verstoep
E-mail: g.verstoep@bar-organisatie.nl
Telefoon: (0180) 451209 of 06 - 51016936

Wethouder Economische Zaken

Marco Goedknegt

Bedrijfscontactfunctionaris Albrandswaard

Raoul Verhagen