De gemeente Albrandswaard koopt elk jaar verschillende producten en diensten in. De afdeling Inkoop adviseert en begeleidt aanbestedingen op het gebied van leveringen, diensten en werken. Bijvoorbeeld het bouwen van scholen en sporthallen, rioleringen, schoonmaak en catering, beveiliging, kantoorartikelen, inhuur personeel, fietsenstallingen, websites en drukwerk.

Zaken doen met de gemeente Albrandswaard

Als u als ondernemer mee wilt dingen in de opdrachten die wij uitzetten, dan is het goed om te weten wat ons inkoop- en aanbestedingsbeleid is. In het inkoopbeleid staan de uitgangspunten, richtlijnen en procedures voor het uitvoeren van inkoop- en aanbestedingstrajecten en de maatschappelijke doelstellingen. Het beleid gaat ook in op actuele politieke thema’s zoals duurzaamheid, social return on investment, innovatie en integriteit. Onderaan deze pagina vindt u het inkoopbeleid en onze algemene voorwaarden.

Inkoopdoelstellingen

Wij vinden het belangrijk dat het midden- en kleinbedrijf (MKB) aandacht krijgt bij het inkopen en aanbesteden van diensten en werken. Wij hebben als doel tegen de beste prijs- en kwaliteitverhouding in te kopen, waarbij op een integere, objectieve en transparante wijze het aanbestedingsproces wordt doorlopen. 

Gebruik van TenderNed.nl

Op TenderNed vind u niet alleen de publicaties van ons; alle Europese en Nationale aanbestedingen worden op TenderNed gepubliceerd. TenderNed meldt de Europese aanbestedingen aan Tenders Electronic Daily (TED). De aanbestedingen zijn op de websites zichtbaar tot en met de inleverdatum van de inschrijving.

Ook kunt onze kleinere opdrachten, via zogenaamde meervoudig onderhandse aanbestedingen, digitaal via TenderNed vinden. Deze onderhandse aanbestedingen en bijbehorende aanbestedingsdocumenten zijn alleen zichtbaar voor de partijen die wij uitnodigen om een inschrijving in te dienen.

Om deel te kunnen nemen aan de digitale aanbestedingen van de gemeente dient uw onderneming zich te registreren op TenderNed. De aanmeldingsprocedure staat beschreven op de website van TenderNed.

Drempelbedragen

In onderstaande tabel staan onze drempelbedragen weergegeven. Alle bedragen zijn exclusief btw.

Drempelbedragen
WerkenLeveringenDiensten
EnkelvoudigTot € 100.000,-Tot € 50.000,-Tot € 50.000,-
Meervoudig€ 100.000,- tot € 1.500.000€ 50.000,- tot Europees drempelbedrag€ 50.000,- tot Europees drempelbedrag
Nationaal€ 1.500.000 tot Europees drempelbedragnvtnvt
EuropeesVanaf Europees drempelbedragVanaf Europees drempelbedragVanaf Europees drempelbedrag

Overzicht aanbestedingen september 2019

NaamTenderNed-kenmerkStatusStartdatumTypeProcedure
Adviesdiensten Nieuwbouw Gemini College Ridderkerk192785Inschrijvingen geopend6-8-2018DienstenNiet-openbaar
Op-, overslag, transport en verwerking van GHA234406Aangekondigd12-8-2019DienstenOpenbaar
RidderkerkPas230133Gegund (voorgenomen)8-7-2019DienstenOpenbaar
Open House: Collectieve zorgverzekering minima BAR-gemeenten220998Aangekondigd17-4-2019DienstenOpenbaar
P.v.-systemen Zwembad Albrandswaard237210Uitgenodigd16-9-2019LeveringenOnderhandse procedure
Levering van GFT containerbehuizingen225064Inschrijving geopend27-5-2019LeveringenOpenbaar
Aanbesteding vervanging smartphones238040In voorbereiding16-9-2019LeveringenOnderhandse procedure
Levering van ondergrondse containers inclusief plaatsing, onderhoudscontract en levering van toegangscontrolesystemen217295Inschrijvingen geopend29-3-2019LeveringenOpenbaar
‘Uitvoering regulier onderhoud en realiseren verbeteringen aan de Koedoodseplas, Gaatkensplas en Noordrand 2020-2029’ Gemeenten Albrandswaard en Barendrecht227153Gegadigden beoordeeld7-6-2019Werken

Mededingsprocedure met onderhandeling

Reinigen en inspecteren riolering BAR-gemeenten229763Gegund (voorgenomen)23-7-2019DienstenOpenbaar
Woonrijp maken Heulweg-Oost, zijstraat Noord227413Gegund (voorgenomen)13-6-2019WerkenOnderhandse procedure
Transitievisie Warmte230561Inschrijving geopend9-7-2019DienstenOnderhandse procedure
Uitbreiding woonwagenkamp Ziedewijdsekade Barendrecht231343Gegund (voorgenomen)18-7-2019WerkenOnderhandse procedure
Herinrichting Ringdijk en aanleg fietspad F15232487Uitgenodigd5-8-2019WerkenOnderhandse procedure
Relinen riolering Benedenrijweg231577Gegund (voorgenomen)17-7-2019WerkenOnderhandse procedure
Op-, overslag, transport en verwerking van glas234397Aangekondigd12-8-2019DienstenOpenbaar
Aanbesteding Standaard Laptops235895Uitgenodigd30-8-2019LeveringenOnderhandse procedure
Aanleg riolering Carnisseweg in Barendrecht236102In voorbereiding16-9-2019WerkenOnderhandse procedure
Asfalteren Portlandse Baan237362Uitgenodigd17-9-2019WerkenOnderhandse procedure
Zonnepark ‘de Punt’ te Barendrecht236201Aangekondigd3-9-2019DienstenOpenbaar
Digitale informatieborden Barendrecht230054Inschrijvingen geopend3-7-2019DienstenOpenbaar
Op-, overslag, transport en verwerking van GFT en snoeiafval234403Aangekondigd12-8-2019DienstenOpenbaar
Op-, overslag, transport en verwerking van OPK234408Aangekondigd12-8-2019DienstenOpenbaar
Bouwrijp maken percelen Ziedewijdsekade 70 te Barendrecht236120Uitgenodigd29-8-2019WerkenOnderhandse procedure
Marktconsultatie verwerking huishoudelijk restafval208265Vooraangekondigd20-2-2019DienstenOpenbaar
WRM Vrouwenpolder fase 35177579In voorbereidingOnbekendWerkenOnderhandse procedure
Vervanging riolering Slotenmaker de Bruïnestraat en Talmastraat211214Gegund (voorgenomen)24-1-2019WerkenOnderhandse procedure

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Is deze pagina naar wens?