De gemeente Albrandswaard koopt elk jaar verschillende producten en diensten in. De afdeling Inkoop adviseert en begeleidt aanbestedingen op het gebied van leveringen, diensten en werken. Bijvoorbeeld het bouwen van scholen en sporthallen, rioleringen, schoonmaak en catering, beveiliging, kantoorartikelen, inhuur personeel, fietsenstallingen, websites en drukwerk.

Zaken doen met de gemeente Albrandswaard

Als u als ondernemer mee wilt dingen in de opdrachten die wij uitzetten, dan is het goed om te weten wat ons inkoop- en aanbestedingsbeleid is. In het inkoopbeleid staan de uitgangspunten, richtlijnen en procedures voor het uitvoeren van inkoop- en aanbestedingstrajecten en de maatschappelijke doelstellingen. Het beleid gaat ook in op actuele politieke thema’s zoals duurzaamheid, social return on investment, innovatie en integriteit. Onderaan deze pagina vindt u het inkoopbeleid en onze algemene voorwaarden.

Inkoopdoelstellingen

Wij vinden het belangrijk dat het midden- en kleinbedrijf (MKB) aandacht krijgt bij het inkopen en aanbesteden van diensten en werken. Wij hebben als doel tegen de beste prijs- en kwaliteitverhouding in te kopen, waarbij op een integere, objectieve en transparante wijze het aanbestedingsproces wordt doorlopen. 

Gebruik van TenderNed.nl

Op TenderNed vind u niet alleen de publicaties van ons; alle Europese en Nationale aanbestedingen worden op TenderNed gepubliceerd. TenderNed meldt de Europese aanbestedingen aan Tenders Electronic Daily (TED). De aanbestedingen zijn op de websites zichtbaar tot en met de inleverdatum van de inschrijving.

Ook kunt onze kleinere opdrachten, via zogenaamde meervoudig onderhandse aanbestedingen, digitaal via TenderNed vinden. Deze onderhandse aanbestedingen en bijbehorende aanbestedingsdocumenten zijn alleen zichtbaar voor de partijen die wij uitnodigen om een inschrijving in te dienen.

Om deel te kunnen nemen aan de digitale aanbestedingen van de gemeente dient uw onderneming zich te registreren op TenderNed. De aanmeldingsprocedure staat beschreven op de website van TenderNed.

Drempelbedragen

In onderstaande tabel staan onze drempelbedragen weergegeven. Alle bedragen zijn exclusief btw.

Drempelbedragen
  Werken Leveringen Diensten
Enkelvoudig Tot € 100.000,- Tot € 50.000,- Tot € 50.000,-
Meervoudig € 100.000,- tot € 1.500.000 € 50.000,- tot Europees drempelbedrag € 50.000,- tot Europees drempelbedrag
Nationaal € 1.500.000 tot Europees drempelbedrag nvt nvt
Europees Vanaf Europees drempelbedrag Vanaf Europees drempelbedrag Vanaf Europees drempelbedrag

Overzicht aanbestedingen september 2021

Naam Kenmerk TenderNed Status Startdatum Procedure Type
Aanleg fietspad en reconstructie rotonde Hamburg 328121 In voorbereiding - Onderhandse procedure Werken
Adviesdiensten Architect Renovatie/Uitbreiding Dierensteinweg 2 Barendrecht 326460 Uitgenodigd - Onderhandse procedure Diensten
Adviesdiensten Bouwfysisch adviseur Renovatie/Uitbreiding Dierensteinweg 2 Barendrecht 326463 Uitgenodigd - Onderhandse procedure Diensten
Adviesdiensten Installatie adviseur Renovatie/Uitbreiding Dierensteinweg 2 Barendrecht 326462 Uitgenodigd - Onderhandse procedure Diensten
Asfaltonderhoud Barendrecht 2021 326339 Uitgenodigd - Onderhandse procedure Werken
Asfaltonderhoud Ridderkerk 327084 Uitgenodigd - Onderhandse procedure Werken
Bodemsanering herontwikkelingslocatie Spui fase 2 323811 Uitgenodigd - Onderhandse procedure Werken
Boomveiligheidscontrole en onderhoudsinventarisatie (BVCO) 326490 Uitgenodigd - Onderhandse procedure Diensten
Bouwteam Aanbesteding Renovatie Sportcentrum Drievliet 316552 Aanmeldingen geopend 9-6-2021 Niet openbaar Werken
Correctief specialistische rioleringswerkzaamheden 325367 Uitgenodigd - Onderhandse procedure Werken
Digitaliseren bouwdossiers 316297 Aangekondigd 8-6-2021 Openbaar Diensten
Groenrenovatie en rooien bomen 318186 Aangekondigd - Openbaar Diensten
Inkoop Poortinstrument Participatie 314375 Gegund (voorgenomen) 1-7-2021 Openbaar Diensten
Levering duurzame energie en aardgas 314316 Gegund (voorgenomen) 14-6-2021 Openbaar Leveringen
Onderhoud Groen begraafplaatsen BAR-organisatie 323671 In voorbereiding - Openbaar Diensten
Open House: Collectieve zorgverzekering minima BAR-gemeenten 220998 Aanbestedingsdocumenten aangepast 17-4-2019 Openbaar Diensten
Open House: Dagbesteding en Begeleiding 305176 Aangekondigd - Openbaar Diensten
Open house: Hulp bij het Huishouden 295813 In voorbereiding - Openbaar Diensten
Raadsinformatiesysteem gemeente Barendrecht 326524 In voorbereiding - Openbaar Diensten
Realisatie en beheer grondwatermeet 323080 Uitgenodigd - Onderhandse procedure Diensten
Reconstructie Achterom I2 323454 Uitgenodigd - Onderhandse procedure Werken
Riolering Westmolendijk Ridderkerk 325275 Uitgenodigd - Onderhandse procedure Werken
Rioolrenovatie in de gemeente Barendrecht 317433 Gegund (voorgenomen) 16-6-2021 Onderhandse procedure Werken
Toegankelijkheid bushaltes Albrandswaard 321209 Gegund (voorgenomen) - Onderhandse procedure Werken
Vaste en mobiele telefonie 314317 In voorbereiding - Openbaar Diensten
Vervanging Beeldschermen 314303 Uitgenodigd - Onderhandse procedure Leveringen
Vervanging Smartphones 325886 In voorbereiding - Onderhandse procedure Leveringen
Woonrijp maken hoek Emmastaat-Waalstraat in Poortugaal 320323 Uitgenodigd   Onderhandse procedure Werken

Heeft u op deze pagina gevonden wat u zocht?