De gemeente Albrandswaard koopt elk jaar verschillende producten en diensten in. De afdeling Inkoop adviseert en begeleidt aanbestedingen op het gebied van leveringen, diensten en werken. Bijvoorbeeld het bouwen van scholen en sporthallen, rioleringen, schoonmaak en catering, beveiliging, kantoorartikelen, inhuur personeel, fietsenstallingen, websites en drukwerk.

Zaken doen met de gemeente Albrandswaard

Als u als ondernemer mee wilt dingen in de opdrachten die wij uitzetten, dan is het goed om te weten wat ons inkoop- en aanbestedingsbeleid is. In het inkoopbeleid staan de uitgangspunten, richtlijnen en procedures voor het uitvoeren van inkoop- en aanbestedingstrajecten en de maatschappelijke doelstellingen. Het beleid gaat ook in op actuele politieke thema’s zoals duurzaamheid, social return on investment, innovatie en integriteit. Onderaan deze pagina vindt u het inkoopbeleid en onze algemene voorwaarden.

Inkoopdoelstellingen

Wij vinden het belangrijk dat het midden- en kleinbedrijf (MKB) aandacht krijgt bij het inkopen en aanbesteden van diensten en werken. Wij hebben als doel tegen de beste prijs- en kwaliteitverhouding in te kopen, waarbij op een integere, objectieve en transparante wijze het aanbestedingsproces wordt doorlopen. 

Gebruik van TenderNed.nl

Op TenderNed vind u niet alleen de publicaties van ons; alle Europese en Nationale aanbestedingen worden op TenderNed gepubliceerd. TenderNed meldt de Europese aanbestedingen aan Tenders Electronic Daily (TED). De aanbestedingen zijn op de websites zichtbaar tot en met de inleverdatum van de inschrijving.

Ook kunt onze kleinere opdrachten, via zogenaamde meervoudig onderhandse aanbestedingen, digitaal via TenderNed vinden. Deze onderhandse aanbestedingen en bijbehorende aanbestedingsdocumenten zijn alleen zichtbaar voor de partijen die wij uitnodigen om een inschrijving in te dienen.

Om deel te kunnen nemen aan de digitale aanbestedingen van de gemeente dient uw onderneming zich te registreren op TenderNed. De aanmeldingsprocedure staat beschreven op de website van TenderNed.

Drempelbedragen

In onderstaande tabel staan onze drempelbedragen weergegeven. Alle bedragen zijn exclusief btw.

Drempelbedragen
 WerkenLeveringenDiensten
EnkelvoudigTot € 100.000,-Tot € 50.000,-Tot € 50.000,-
Meervoudig€ 100.000,- tot € 1.500.000€ 50.000,- tot Europees drempelbedrag€ 50.000,- tot Europees drempelbedrag
Nationaal€ 1.500.000 tot Europees drempelbedragnvtnvt
EuropeesVanaf Europees drempelbedragVanaf Europees drempelbedragVanaf Europees drempelbedrag

Overzicht aanbestedingen mei 2022

Naam aanbesteding

Kenmerk

Status

Procedure

Type

Aanpassen Riedermorgen

348969

Gegund (voorgenomen)

Onderhandse procedure

Werken

ANPR Camera's gemeente Barendrecht

355457

Aangekondigd

Openbaar

Diensten

Asfaltonderhoud gemeente Barendrecht

363280

In voorbereiding

Onderhandse procedure

Werken

Extra lid kwaliteitsteam Stationstuinen gemeente Barendrecht

362003

In voorbereiding

Openbaar

Diensten

Flexibele camera's gemeente Barendrecht

361332

Aangekondigd

Openbaar

Leveringen

Herinrichting kruising Avenue Carnisse - Zuidersingel - Reling in Barendrecht

348651

Uitgenodigd

Onderhandse procedure

Werken

Inkoop lokale jeugdhulp 2023

360974

In voorbereiding

Openbaar

Diensten

Integraal onderhoud openbare ruimten Perceel B Barendrecht

359294

In voorbereiding

Openbaar

Diensten

Kantoorartikelen

355657

Uitgenodigd

Onderhandse procedure

Leveringen

Loods/Gooth/RTV en Uitbreiding Gemini College - ARCHITECT

360846

Aangekondigd

Niet-openbaar

Diensten

Makkelijk digitaal zaakgericht werken

350217

Voorafgemeld

Onderhandeling zonder bekendmaking

Leveringen

Ombouw hockeyveld 2 HCB en renovatie kunstgras voetbalvelden 8 en 9 BVV

360493

Uitgenodigd

Onderhandse procedure

Werken

Open House: Collectieve zorgverzekering minima BAR-gemeenten

220998

Aanbestedingsdocumenten aangepast

Openbaar

Diensten

Open House: Dagbesteding en Begeleiding

305176

Aangekondigd

Openbaar

Diensten

Open house: Hulp bij het Huishouden

295813

Aangekondigd

Openbaar

Diensten

Open House: Jobcoaching en naar werk trajecten doelgroep arbeidsbeperkten

354160

Aangekondigd

Openbaar

Diensten

Renovatie en uitbreiding Edudelta-gebouw Barendrecht

344234

Uitgenodigd

Niet-openbaar

Werken

Rijksstraatweg Fase 3 Ridderkerk

361030

Uitgenodigd

Onderhandse procedure

Werken

Schuldhulpverlening voor de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

360823

Aangekondigd

Openbaar

Diensten

Vernieuwen website gemeente Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

359317

Uitgenodigd

Onderhandse procedure

Diensten

Voorbereiding HOV Ridderkerk (fase 1)

350769

Gegund (voorgenomen)

Openbaar

Diensten

Warme- en koude drankenautomaten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

361014

In voorbereiding

Onderhandeling zonder bekendmaking

Leveringen

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

We doen ons uiterste best om de geplaatste bestanden op onze websites zo toegankelijk mogelijk te maken. Loopt u echter toch nog tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Mail dan naar webteam@bar-organisatie.nl of bel naar 010 506 11 11. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.