De gemeente Albrandswaard koopt elk jaar verschillende producten en diensten in. De afdeling Inkoop adviseert en begeleidt aanbestedingen op het gebied van leveringen, diensten en werken. Bijvoorbeeld het bouwen van scholen en sporthallen, rioleringen, schoonmaak en catering, beveiliging, kantoorartikelen, inhuur personeel, fietsenstallingen, websites en drukwerk.

Zaken doen met de gemeente Albrandswaard

Als u als ondernemer mee wilt dingen in de opdrachten die wij uitzetten, dan is het goed om te weten wat ons inkoop- en aanbestedingsbeleid is. In het inkoopbeleid staan de uitgangspunten, richtlijnen en procedures voor het uitvoeren van inkoop- en aanbestedingstrajecten en de maatschappelijke doelstellingen. Het beleid gaat ook in op actuele politieke thema’s zoals duurzaamheid, social return on investment, innovatie en integriteit. Onderaan deze pagina vindt u het inkoopbeleid en onze algemene voorwaarden.

Inkoopdoelstellingen

Wij vinden het belangrijk dat het midden- en kleinbedrijf (MKB) aandacht krijgt bij het inkopen en aanbesteden van diensten en werken. Wij hebben als doel tegen de beste prijs- en kwaliteitverhouding in te kopen, waarbij op een integere, objectieve en transparante wijze het aanbestedingsproces wordt doorlopen. 

Gebruik van TenderNed.nl

Op TenderNed vind u niet alleen de publicaties van ons; alle Europese en Nationale aanbestedingen worden op TenderNed gepubliceerd. TenderNed meldt de Europese aanbestedingen aan Tenders Electronic Daily (TED). De aanbestedingen zijn op de websites zichtbaar tot en met de inleverdatum van de inschrijving.

Ook kunt onze kleinere opdrachten, via zogenaamde meervoudig onderhandse aanbestedingen, digitaal via TenderNed vinden. Deze onderhandse aanbestedingen en bijbehorende aanbestedingsdocumenten zijn alleen zichtbaar voor de partijen die wij uitnodigen om een inschrijving in te dienen.

Om deel te kunnen nemen aan de digitale aanbestedingen van de gemeente dient uw onderneming zich te registreren op TenderNed. De aanmeldingsprocedure staat beschreven op de website van TenderNed.

Drempelbedragen

In onderstaande tabel staan onze drempelbedragen weergegeven. Alle bedragen zijn exclusief btw.

Drempelbedragen
  Werken Leveringen Diensten
Enkelvoudig Tot € 100.000,- Tot € 50.000,- Tot € 50.000,-
Meervoudig € 100.000,- tot € 1.500.000 € 50.000,- tot Europees drempelbedrag € 50.000,- tot Europees drempelbedrag
Nationaal € 1.500.000 tot Europees drempelbedrag nvt nvt
Europees Vanaf Europees drempelbedrag Vanaf Europees drempelbedrag Vanaf Europees drempelbedrag

Overzicht aanbestedingen mei 2021

Naam Kenmerk TenderNed Status Startdatum Type Procedure
A0-reclamedisplays Barendrecht en Ridderkerk 301432 Gegund (voorgenomen) 18-2-2021 Diensten Onderhandse procedure
Adviesdiensten Architect Nieuwbouw IKC De Noord 304383 Inschrijvingen geopend 29-3-2021 Diensten Onderhandse procedure
Adviesdiensten Bouwfysisch adviseur Nieuwbouw IKC De Noord 304391 Inschrijvingen geopend 19-3-2021 Diensten Onderhandse procedure
Adviesdiensten Constructeur Nieuwbouw IKC De Noord 304392 Inschrijvingen geopend 19-3-2021 Diensten Onderhandse procedure
Adviesdiensten Installatie adviseur Nieuwbouw IKC De Noord 304386 Inschrijvingen geopend 29-3-2021 Diensten Onderhandse procedure
Adviesdiensten Projectmanager Nieuwbouw IKC De Noord 304385 Inschrijvingen geopend 19-3-2021 Diensten Onderhandse procedure
Beveiliging en receptiediensten 295738 Gegund (voorgenomen) 23-2-2021 Diensten Openbaar
Conditiemeting gebouwen BAR-organisatie 298108 Inschrijvingen geopend 31-3-2021 Diensten Onderhandse procedure
Contracteren van een ontwikkelaar t.b.v. grondverkoop Vrouwenpolder fase 6 298264 Uitgenodigd 1-4-2021 Werken Onderhandse procedure
Leveren en plaatsen speel- en sporttoestellen 309814 In voorbereiding   Leveringen Openbaar
Open House: Collectieve zorgverzekering minima BAR-gemeenten 220998 Aanbestedingsdocumenten aangepast 17-4-2019 Diensten Openbaar
Raadsinformatiesysteem (RIS) gemeente Albrandswaard 311254 In voorbereiding   Diensten Onderhandse procedure
Witbloemstraat e.o. vervangen riolering 302273 Gegund (voorgenomen) 25-2-2021 Werken Onderhandse procedure
Woonrijp maken Botterlocatie Barendrecht 304706 Inschrijvingen geopend 8-4-2021 Werken Onderhandse procedure
WRM Fase 5 't Zand in Ridderkerk 306577 Uitgenodigd 7-4-2021 Werken Onderhandse procedure
Zuidpolder 2.1 Oost ontmoet West  -grondwerk- 310000 Uitgenodigd 20-4-2021 Werken Onderhandse procedure

Heeft u op deze pagina gevonden wat u zocht?