De gemeente Albrandswaard koopt elk jaar verschillende producten en diensten in. De afdeling Inkoop adviseert en begeleidt aanbestedingen op het gebied van leveringen, diensten en werken. Bijvoorbeeld het bouwen van scholen en sporthallen, rioleringen, schoonmaak en catering, beveiliging, kantoorartikelen, inhuur personeel, fietsenstallingen, websites en drukwerk.

Zaken doen met de gemeente Albrandswaard

Als u als ondernemer mee wilt dingen in de opdrachten die wij uitzetten, dan is het goed om te weten wat ons inkoop- en aanbestedingsbeleid is. In het inkoopbeleid staan de uitgangspunten, richtlijnen en procedures voor het uitvoeren van inkoop- en aanbestedingstrajecten en de maatschappelijke doelstellingen. Het beleid gaat ook in op actuele politieke thema’s zoals duurzaamheid, social return on investment, innovatie en integriteit. Onderaan deze pagina vindt u het inkoopbeleid en onze algemene voorwaarden.

Inkoopdoelstellingen

Wij vinden het belangrijk dat het midden- en kleinbedrijf (MKB) aandacht krijgt bij het inkopen en aanbesteden van diensten en werken. Wij hebben als doel tegen de beste prijs- en kwaliteitverhouding in te kopen, waarbij op een integere, objectieve en transparante wijze het aanbestedingsproces wordt doorlopen. 

Gebruik van TenderNed.nl

Op TenderNed vind u niet alleen de publicaties van ons; alle Europese en Nationale aanbestedingen worden op TenderNed gepubliceerd. TenderNed meldt de Europese aanbestedingen aan Tenders Electronic Daily (TED). De aanbestedingen zijn op de websites zichtbaar tot en met de inleverdatum van de inschrijving.

Ook kunt onze kleinere opdrachten, via zogenaamde meervoudig onderhandse aanbestedingen, digitaal via TenderNed vinden. Deze onderhandse aanbestedingen en bijbehorende aanbestedingsdocumenten zijn alleen zichtbaar voor de partijen die wij uitnodigen om een inschrijving in te dienen.

Om deel te kunnen nemen aan de digitale aanbestedingen van de gemeente dient uw onderneming zich te registreren op TenderNed. De aanmeldingsprocedure staat beschreven op de website van TenderNed.

Drempelbedragen

In onderstaande tabel staan onze drempelbedragen weergegeven. Alle bedragen zijn exclusief btw.

Drempelbedragen
  Werken Leveringen Diensten
Enkelvoudig Tot € 100.000,- Tot € 50.000,- Tot € 50.000,-
Meervoudig € 100.000,- tot € 1.500.000 € 50.000,- tot Europees drempelbedrag € 50.000,- tot Europees drempelbedrag
Nationaal € 1.500.000 tot Europees drempelbedrag nvt nvt
Europees Vanaf Europees drempelbedrag Vanaf Europees drempelbedrag Vanaf Europees drempelbedrag

Overzicht aanbestedingen januari 2022

Naam Kenmerk TenderNed Status Startdatum Procedure Type
Begrazing met schapen 341319 In voorbereiding 11-1-2022 Onderhandse procedure Diensten
Bouwteam Aanbesteding Renovatie Sportcentrum Drievliet 316552 Gegadigden beoordeeld 9-6-2021 Niet openbaar Werken
Brandmeld- en ontruimingsinstallaties Ridderkerk 331401 In voorbereiding - Onderhandse procedure Werken
Leveren, plaatsen en onderhouden 25 AED’s gemeente Ridderkerk 332271 Inschrijvingen geopend 13-10-2021 Onderhandse procedure Leveringen
Onderhoud Groen begraafplaatsen BAR-organisatie 323671 Aangekondigd 3-11-2021 Openbaar Diensten
Ontwerper St. Jorisplein Ridderkerk 339657 Uitgenodigd 7-12-2021 Onderhandse procedure Diensten
Open House: Collectieve zorgverzekering minima BAR-gemeenten 220998 Aanbestedingsdocumenten aangepast 17-4-2019 Openbaar Diensten
Open House: Dagbesteding en Begeleiding 305176 Aangekondigd 15-7-2021 Openbaar Diensten
Open house: Hulp bij het Huishouden 295813 Aangekondigd 24-11-2021 Openbaar Diensten
Raadsinformatiesysteem gemeente Barendrecht 326524 Inschrijvingen geopend 28-9-2021 Openbaar Diensten
Reconstructie fiets- en voetpaden sportpark de Bongerd in Barendrecht 342800 In voorbereiding 14-1-2022 Onderhandse procedure Werken
Schoonmaak en glasbewassing  gebouwen van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk 341099 Aangekondigd 21-12-2021 Openbaar Diensten
Transport en verwerking afval milieustraten 334265 Inschrijvingen geopend 25-10-2021 Openbaar Diensten

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

We doen ons uiterste best om de geplaatste bestanden op onze websites zo toegankelijk mogelijk te maken. Loopt u echter toch nog tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Mail dan naar webteam@bar-organisatie.nl of bel naar 010 506 11 11. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.