De gemeente Albrandswaard koopt elk jaar verschillende producten en diensten in. De afdeling Inkoop adviseert en begeleidt aanbestedingen op het gebied van leveringen, diensten en werken. Bijvoorbeeld het bouwen van scholen en sporthallen, rioleringen, schoonmaak en catering, beveiliging, kantoorartikelen, inhuur personeel, fietsenstallingen, websites en drukwerk.

Zaken doen met de gemeente Albrandswaard

Als u als ondernemer mee wilt dingen in de opdrachten die wij uitzetten, dan is het goed om te weten wat ons inkoop- en aanbestedingsbeleid is. In het inkoopbeleid staan de uitgangspunten, richtlijnen en procedures voor het uitvoeren van inkoop- en aanbestedingstrajecten en de maatschappelijke doelstellingen. Het beleid gaat ook in op actuele politieke thema’s zoals duurzaamheid, social return on investment, innovatie en integriteit. Onderaan deze pagina vindt u het inkoopbeleid en onze algemene voorwaarden.

Inkoopdoelstellingen

Wij vinden het belangrijk dat het midden- en kleinbedrijf (MKB) aandacht krijgt bij het inkopen en aanbesteden van diensten en werken. Wij hebben als doel tegen de beste prijs- en kwaliteitverhouding in te kopen, waarbij op een integere, objectieve en transparante wijze het aanbestedingsproces wordt doorlopen. 

Gebruik van TenderNed.nl

Op TenderNed vind u niet alleen de publicaties van ons; alle Europese en Nationale aanbestedingen worden op TenderNed gepubliceerd. TenderNed meldt de Europese aanbestedingen aan Tenders Electronic Daily (TED). De aanbestedingen zijn op de websites zichtbaar tot en met de inleverdatum van de inschrijving.

Ook kunt onze kleinere opdrachten, via zogenaamde meervoudig onderhandse aanbestedingen, digitaal via TenderNed vinden. Deze onderhandse aanbestedingen en bijbehorende aanbestedingsdocumenten zijn alleen zichtbaar voor de partijen die wij uitnodigen om een inschrijving in te dienen.

Om deel te kunnen nemen aan de digitale aanbestedingen van de gemeente dient uw onderneming zich te registreren op TenderNed. De aanmeldingsprocedure staat beschreven op de website van TenderNed.

Drempelbedragen

In onderstaande tabel staan onze drempelbedragen weergegeven. Alle bedragen zijn exclusief btw.

Drempelbedragen
 WerkenLeveringenDiensten
EnkelvoudigTot € 100.000,-Tot € 50.000,-Tot € 50.000,-
Meervoudig€ 100.000,- tot € 1.500.000€ 50.000,- tot Europees drempelbedrag€ 50.000,- tot Europees drempelbedrag
Nationaal€ 1.500.000 tot Europees drempelbedragnvtnvt
EuropeesVanaf Europees drempelbedragVanaf Europees drempelbedragVanaf Europees drempelbedrag

Overzicht aanbestedingen november 2022

Startdatum

Naam aanbesteding

Kenmerk

Status

Procedure

Type

6-9-2022

Aansprakelijkheidsverzekering

373530

Inschrijvingen geopend

Openbaar

Diensten

5-9-2022

Bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden IKC De Noord

375692

Aanmeldingen geopend

Niet-openbaar

Werken

22-9-2022

Brokerdienstverlening Standaard Software & SaaS-diensten

377870

Inschrijvingen geopend

Openbaar

Diensten

3-10-2022

Cameratoezicht metrostations Albrandswaard

378363

Uitgenodigd

Onderhandse procedure

Leveringen

7-10-2022

F15 hoek Rijksstraatweg - Lagendijk in Ridderkerk

370651

Gegund (voorgenomen)

Onderhandse procedure

Werken

Groenaanleg bedrijvenpark Cornelisland te Ridderkerk

384747

In voorbereiding

Onderhandse procedure

Werken

14-10-2022

Herinrichting parkeerplaatsen Tjalk

381975

Gegund (voorgenomen)

Onderhandse procedure

Werken

31-5-2022

Inkoop lokale jeugdhulp

360974

Gegund

Openbaar

Diensten

12-9-2022

Integraal onderhoud openbare ruimten Perceel B Barendrecht

359294

Gegund (voorgenomen)

Openbaar

Diensten

6-7-2022

Leveren van WMO Hulpmiddelen

365514

Gegund

Openbaar

Leveringen

29-9-2022

Levering bedrijfskleding

378552

Inschrijvingen geopend

Openbaar

Leveringen

3-10-2022

Loods/Gooth/RTV en Uitbreiding Gemini College - ADVISEUR BOUWFYSICA

379727

Inschrijvingen geopend

Onderhandse procedure

Diensten

3-10-2022

Loods/Gooth/RTV en Uitbreiding Gemini College - ADVISEUR E&W-INSTALLATIES

379749

Inschrijvingen geopend

Onderhandse procedure

Diensten

11-5-2022

Loods/Gooth/RTV en Uitbreiding Gemini College - ARCHITECT

360846

Inschrijvingen geopend

Niet-openbaar

Diensten

3-10-2022

Loods/Gooth/RTV en Uitbreiding Gemini College - CONSTRUCTEUR

379694

Inschrijvingen geopend

Onderhandse procedure

Diensten

20-9-2022

Loods/Gooth/RTV en Uitbreiding Gemini College - PROJECTMANAGER

377474

Gegund (voorgenomen)

Onderhandse procedure

Diensten

17-4-2019

Open House: Collectieve zorgverzekering minima BAR-gemeenten

220998

Aanbestedingsdocumenten aangepast

Openbaar

Diensten

15-7-2021

Open House: Dagbesteding en Begeleiding

305176

Aangekondigd

Openbaar

Diensten

24-11-2021

Open house: Hulp bij het Huishouden

295813

Aangekondigd

Openbaar

Diensten

4-4-2022

Open House: Jobcoaching en naar werk trajecten doelgroep arbeidsbeperkten

354160

Aangekondigd

Openbaar

Diensten

1-11-2022

Open House: Peuterwerk Ridderkerk

384396

Aangekondigd

Openbaar

Diensten

13-1-2022

Renovatie en uitbreiding Edudelta-gebouw Barendrecht

344234

Inschrijvingen geopend

Niet-openbaar

Werken

26-10-2022

Rioolvervanging Akkerstraat e.o.

383732

Uitgenodigd

Onderhandse procedure

Werken

Routevervoer voor de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

384573

In voorbereiding

Openbaar

Diensten

5-9-2022

Tijdelijke huisvesting basisschool De Noord

375626

Inschrijvingen geopend

Openbaar

Diensten

11-10-2022

Vervangen riolering Blaak te Ridderkerk

381504

Gegund (voorgenomen)

Onderhandse procedure

Werken

8-11-2022

Vervanging camera's NS Station Gemeente Barendrecht

385250

Uitgenodigd

Onderhandse procedure

Leveringen

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

We doen ons uiterste best om de geplaatste bestanden op onze websites zo toegankelijk mogelijk te maken. Loopt u echter toch nog tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Mail dan naar webteam@bar-organisatie.nl of bel naar 010 506 11 11. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.