Tozo 5 loopt 3 maanden: juli tot en met september 2021. Tussen Tozo 4 en Tozo 5 zijn geen verschillen. Het kabinet heeft ook nu besloten om géén beperkte vermogenstoets in te voeren.

U krijgt een verlenging van de Tozo-uitkering niet vanzelf

Dit komt omdat uw situatie nu anders kan zijn. Daarom gaat de gemeente na uw aanvraag opnieuw bekijken of u recht heeft op de Tozo-uitkering. Heeft u de afgelopen 3 maanden een Tozo-uitkering ontvangen via de gemeente Albrandswaard? Dan hoeft u niet al uw gegevens opnieuw in te vullen. U kunt de verlenging aanvragen met een verkort aanvraagformulier. Zorg dat u het formulier volledig invult en snel opstuurt. Dan kan de gemeente u ook snel bericht sturen over de verlenging.

Aanvraag Tozo 5 - belangrijk

 • U kunt Tozo 5 aanvragen van 1 juli tot en met 30 september 2021
 • U kunt Tozo 5 alleen voor hele maanden aanvragen.
 • U kunt Tozo 5 met terugwerkende kracht aanvragen. Daarbij geldt:
  • a) in de maand juli kan de Tozo niet eerder ingaan dan 1 juli 2021
  •  b) in de maanden augustus en september kan de Tozo ingaan vanaf de 1e dag van de vorige maand.
   Bijvoorbeeld op 15 augustus 2021 kunt u de Tozo aanvragen vanaf 1 juli 2021.
 • U kunt Tozo 5 met een ingangsdatum in de toekomst aanvragen. Daarbij geldt:
  • a) de ingangsdatum is vanaf de 1e dag van de maand;
  • b) de ingangsdatum ligt in de periode van Tozo 5 (tot en met 30 september 2021).

Direct aanvragen/melden

Let op! Er zijn 3 verschillende aanvraag/meldingsformulieren:

 1. Heeft u in de afgelopen 3 maanden een Tozo-uitkering van onze gemeente ontvangen? Dan kunt u een verlenging aanvragen. Gebruik dan het volgende  Gebruik dan het volgende formulier:

  Doe een aanvraag verlenging Tozo 5 levensonderhoud

   
 2. Heeft u de afgelopen 3 maanden geen Tozo-uitkering ontvangen? Of ontving u een Tozo-uitkering van een andere gemeente? Dan moet u een nieuwe aanvraag doen. Daarbij moet u meerdere bewijsstukken toevoegen. U leest daar hieronder meer over. Gebruik het volgende formulier voor een eerste aanvraag:

  Doe een eerste aanvraag Tozo 5 levensonderhoud

   
 3. Ontvangt u een Tozo-uitkering en is uw situatie verandert? Heeft u bijvoorbeeld meer of minder verdient dan u aan ons had doorgegeven? Gaat u verhuizen of wijzigt uw gezinssamenstelling? Geef dit soort wijzigingen dan direct aan ons door via het wijzigingsformulier:

  Geef uw wijziging m.b.t. Tozo 4 door

  Geef uw wijziging m.b.t. Tozo 5 door

Verdere info over Tozo 5 inkomensondersteuning (uitkering levensonderhoud)

Voorwaarden Tozo 5 inkomensondersteuning (uitkering levensonderhoud)

 • U bent een gevestigde zelfstandige ouder dan 18 jaar en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd.
 • U woont en verblijft rechtmatig in Nederland.
 • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
 • Uw bedrijf of zelfstandig beroep oefent u uit in Nederland of in de EU, Liechtenstein, IJsland, Noorwegen of Zwitserland.
 • U voldoet aan wettelijke vereisten van een eigen bedrijf, zoals ingeschreven staan in het Handelsregister.
 • Uw bedrijf stond op 17 maart 2020 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en u voldoet aan het urencriterium (minimaal 1225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep).
 • U woont in de gemeente waar u aanvullende inkomensondersteuning aanvraagt.
 • Het gezamenlijke inkomen van uw eventuele partner1 is onder het sociaal minimum2. Raadpleeg de toelichting voor meer informatie: wat verstaan we precies onder inkomen van u en uw partner en hoe berekent u uw netto (gezins)inkomen.
 • Uw bedrijf of zelfstandig beroep is in financiële problemen terechtgekomen als gevolg van de coronacrisis.

1: U bent partners als u:

 • getrouwd of geregistreerd partners bent; of
 • op hetzelfde adres woont en:
  • samen een huishouden heeft;
  • ex-echtgenoten of ex-partners bent;
  • samen een kind heeft;
  • u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend; of
  • ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

2: Dit is per 1 januari 2021 netto per maand voor:

 • gehuwden en samenwonenden:
  • beide partners van 21 tot AOW-leeftijd € 1.541,00;
  • 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner AOW-leeftijd € 1.627,08
  • 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, wel kinderen € 1.344,99
  • 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, geen kinderen € 1.036,79
  • van 18 tot 21 jaar, wel kinderen € 840,78
  • van 18 tot 21 jaar, geen kinderen € 532,58.
 • voor alleenstaanden en alleenstaande ouders:
  • van 21 tot AOW-leeftijd € 1.078,70
  • van 18 tot 21 jaar € 266,29.

Welke bewijsstukken heeft u voor een eerste aanvraag Tozo 5 nodig?

 • Kopie van een een geldig identiteitsbewijs (bijvoorbeeld een paspoort). Ook van uw partner indien van toepassing. Let op! een kopie rijbewijs is geen geldig legitimatiebewijs. U kunt hiervoor gebruik maken van de app KopieID;
 • Kopie van uw bankpas waarop het rekeningnummer (IBAN) én de tenaamstelling duidelijk zichtbaar is.
 • Oefent u uw bedrijf of zelfstandig beroep niet uit in Nederland maar in een ander EU land, Liechtenstein, IJsland, Noorwegen of Zwitserland? Voeg dan een kopie van uw  bewijs van inschrijving in het handelsregister of een daarmee vergelijkbaar register toe. Het bewijs mag niet ouder zijn dan 2 maanden. Bent u in dit land niet verplicht u te registreren? Dan vragen wij een bewijsstuk waaruit blijkt dat u op of na 17 maart 2020 actief was in uw bedrijf of zelfstandig beroep.

Let op: de bijlagen kunnen de volgende bestandsvormen hebben: pdf, jpg, png en maximaal 3 MB groot per document. Om de aanvraag in te vullen heeft u uw DigiD inloggegevens nodig.

Telt deze regeling mee als inkomen?

Ja, de uitkering telt mee als inkomen over het jaar waarin u de Tozo-uitkering ontvangt. De uitkering hoort bij het verzamelinkomen en telt daarom mee voor uw mogelijke recht op huur- en zorgtoeslag. U moet dit inkomen dus opgeven bij de belastingaangifte over het jaar 2021. Misschien betaalt u hierdoor een hoger bedrag aan belasting dan wanneer u geen gebruikmaakt van deze regeling. Heeft u een partner en kent de gemeente u een aanvullende uitkering toe? Dan is deze uitkering een aanvulling op uw gezamenlijke inkomen en ontvangt u beiden een deel van deze uitkering. U en uw partner moeten het eigen deel van de uitkering opgeven bij de belastingaangifte. Hiervoor ontvangt u in 2022 beiden een jaaropgave van de gemeente. Mogelijk betaalt u of uw partner hierdoor een hoger bedrag aan belasting dan wanneer u geen gebruikmaakt van deze regeling.

Aanvragen Tozo 5 inkomensondersteuning (uitkering levensonderhoud)

Wat moet u doen om de Tozo 5-uitkering levensonderhoud aan te vragen of te verlengen?

 • Vul het juiste formulier in. Zie hierboven, onder het kopje 'Direct aanvragen'.
 • Lever de kopieën/scans van alle gevraagde bewijsstukken in (uploaden).
 • Onderteken dit aanvraagformulier met uw DigiD. Heeft u een partner? Dan moet u de aanvraag beiden ondertekenen.

Hoe gaat het verder na uw aanvraag (om verlenging)?

 • Wij bekijken uw aanvraag en besluiten of u de uitkering krijgt.
 • Het kan zijn dat wij u om extra informatie vragen, omdat iets niet helemaal duidelijk is.
 • Wij proberen om u binnen 4 weken te laten weten of u de uitkering krijgt.

Wat moet u doen als uw situatie in de komende maanden verandert?

Gaat u bijvoorbeeld meer of minder verdienen dan u nu opgeeft? Gaat u verhuizen of wijzigt uw gezinssamenstelling? Geef dit soort wijzigingen uiterlijk binnen 5 dagen aan ons door via het wijzigingsformulier.

Geef uw wijziging Tozo 4 door

Geef uw wijziging Tozo 5 door

Heeft u dringende vragen?

Neem dan bij voorkeur per e-mail contact met ons op: team-ondersteuning-participatie@bar-organisatie.nl. Zet hierbij in het onderwerp van uw bericht: Tozo + uw cliëntnummer (uw cliëntnummer staat op onze brieven bij Uw kenmerk. Heeft u nog niet eerder brieven van ons gehad? Dan heeft u nog geen cliëntnummer).