Wij hebben informatie voor ondernemers over de situatie in verband met het coronavirus op een rij gezet. Wij hopen u hiermee inzicht te bieden in deze bijzondere tijden. De informatie volgt elkaar snel op; wij verzoeken u de nieuwsberichten goed te volgen.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met bedrijfscontactfunctionaris Dilek San, telefoon 06-21530407 of e-mail d.san@bar-organisatie.nl.

Veelgestelde vragen

Op de website van de Rijksoverheid staat een overzicht van veelgestelde vragen voor ondernemers. Zoals over medewerkers die ziek terugkomen uit het buitenland, het doorbetalen van personeel in het buitenland en het bezoeken van beurzen. Ook is er een overzicht met veelgestelde vragen over internationaal ondernemen.

Maatregelen

Kijk voor een actueel overzicht van financiële regelingen op de website van de Rijksoverheid

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 3)

De regering heeft een aantal maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is één van die maatregelen. De Tozo bestaat uit 2 onderdelen:

  1. inkomensondersteuning (uitkering levensonderhoud) en/of
  2. een lening voor bedrijfskapitaal

De regering heeft de Tozo verlengd t/m maart 2021.

  • Wij noemen de Tozo-regeling van de maanden maart, april en mei 2020 ‘Tozo 1’.
  • De eerste verlenging van de Tozo-regeling voor de maanden juni, juli, augustus en september 2020 noemen wij ‘Tozo 2’.
  • De tweede verlenging voor de maanden oktober 2020 t/m maart 2021 noemen wij ‘Tozo 3’.

Kijk voor het doen van een melding voor deze regeling op deze website op de pagina Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 3). Zie voor meer informatie over de regeling de website van de Rijksoverheid.

Uitstel betaling huur en gemeentelijke belastingen voor ondernemers

Wij weten niet hoe lang de coronacrisis gaat duren en welke (financiële) regelingen er bijvoorbeeld vanuit het kabinet of de brancheorganisaties nog worden georganiseerd. Vanwege deze complexe situatie heeft het college van burgemeester en wethouders besloten coulant te zijn bij de inning van huur en gemeentelijke belastingen.

Uitstel tot 31 augustus 2020

Als dat nodig is voor de continuïteit van uw bedrijfsvoering, geven wij u uitstel van betaling tot 31 augustus 2020. Dit betekent concreet dat wij bij betalingsachterstanden de komende maanden geen betalingsherinneringen versturen. Eventuele achterstand in bijvoorbeeld huurbetaling kunt u na afloop van de crisis betalen. Graag gaan wij daarna met u in gesprek over hoe wij achterstand in contractafspraken waar nodig kunnen herstellen.

Aansluiting bij landelijke richtlijnen én maatwerk

Wij sluiten zoveel mogelijk aan bij de landelijke richtlijnen die door brancheorganisaties en het kabinet worden georganiseerd. Dat is voor u en voor ons het duidelijkst. Wij verwachten dat wij in veel gevallen maatwerk moeten gaan leveren, omdat de situatie en de gevolgen voor iedereen anders zijn.

Na de crisis in gesprek

Wij nodigen u na de crisis graag uit voor een gesprek, als u daar behoefte aan heeft. U kunt hiervoor contact opnemen met uw vaste contactpersoon bij de gemeente.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Heeft u werknemers en verwacht u een omzetverlies van minimaal 20%? Dan kunt u via de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. De regeling wordt 3 keer 3 maanden verlengd. U kunt een groot deel van de loonkosten terugkrijgen afhankelijk van het omzetverlies. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid. U kunt uw aanvraag voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) indienen via de website van het Ondernemersplein.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

De belastingvrije tegemoetkoming wordt opnieuw ingezet en het maximale bedrag per bedrijf per drie maanden wordt verhoogd naar €90.000. De regeling wordt met drie keer drie maanden verlengd tot en met 30 juni 2021 en in die periode geleidelijk afgebouwd, zodat ondernemers tijd en ruimte hebben om zich aan te passen.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Betalingsmaatregelen gemeentebelastingen voor ondernemers en zelfstandigen (zzp-ers) vanwege het coronavirus

De gemeente Albrandswaard geeft ruimte voor lokale ondernemers en zzp-ers om de lokale belastingbetalingen uit te stellen of in termijnen te voldoen. Voor meer informatie, zie de website van de SVHW.

Verruiming BMKB-regeling voor ondernemers

De regeling maakt onderdeel uit van een eerder aangekondigd pakket aan maatregelen van het kabinet om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen.

Kijk voor meer informatie en verlengingen van financiële regelingen op de website van de Rijksoverheid.

Diverse organisaties

Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel heeft een ‘wegwijzer’, met antwoorden op vragen over het voorbereiden op bedrijfsrisico’s, het omgaan met gezondheidsrisico’s voor werknemers.
De Kamer van Koophandel heeft een loket geopend voor ondernemers. U kunt vragen stellen over bijvoorbeeld voorraden, personeel en financiële impact. Dit loket is ook telefonisch bereikbaar via 0800-2117 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur). Bij dit telefonische loket zitten specialisten die kunnen helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe je moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen.

Business.gov

For non Dutch speaking entrepreneurs the information can be found at the website of Business.gov.

Belastingdienst

Ondernemers die getroffen worden door het coronavirus kunnen uitstel van hun belastingbetaling aanvragen. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

RVO

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland brengt in kaart wat de gevolgen zijn voor zaken doen met andere landen. Kijk voor een overzicht op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Of bekijk de informatie over handelsmissies.

Buitenlandse zaken

Voor een overzicht van alle reisadviezen kunt u terecht op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

UWV

Op de website van het UWV staat een overzicht met veelgestelde vragen voor werkgevers.