Heeft u langdurig een laag inkomen? Dan heeft u misschien recht op deze toeslag. Het is extra geld dat u mag uitgeven aan kosten die u nodig vindt.

Deze inkomenstoeslag is er niet alleen voor mensen met een uitkering. Ook als u een laag salaris heeft, kunt u het aanvragen.

Kijk hieronder of u voldoet aan de voorwaarden.

Voorwaarden

 • U bent Nederlander.
 • U woont in Albrandswaard.
 • U bent 21 jaar of ouder.
 • U krijgt nog geen AOW.
 • U heeft de laatste drie jaar (36 maanden) een laag inkomen en weinig vermogen.
 • U volgt geen opleiding als bedoeld in de Wet studiefinanciering 2000 (WSF) / Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS).
 • U heeft in de afgelopen 12 maanden geen studie afgerond.
 • U kunt de individuele inkomenstoeslag 1 keer per 12 maanden aanvragen.

U kunt voor de toeslag in aanmerking komen vanaf de datum dat u aan alle voorwaarden voldoet. De periode voor de inkomenstoeslag kan niet vóór de ontvangstdatum van uw aanvraag van start gaan. Vraag de toeslag daarom op tijd aan.

Wanneer heeft u recht op een minimavoorziening?

Als u een aanvraag indient kijken we naar:

 • het netto-inkomen van u en uw eventuele partner
 • het vermogen van u en uw eventuele partner

Inkomen kan bijvoorbeeld zijn uit werk, alimentatie, voorlopige aanslag Belastingdienst, pensioen of een uitkering. Raadpleeg de pagina inkomens- en vermogensgrenzen voor meer informatie.

Hoe het werkt

U heeft al een bijstandsuitkering bij ons

U heeft een laag salaris of pensioen

 • U voldoet aan de voorwaarden en wilt in aanmerking komen voor de toeslag.
 • Bel van maandag tot en met donderdag tussen 09.00 en 15.00 uur met Vraagwijzer: (010) 501 12 22. Of vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur.
 • U krijgt het uitgebreide aanvraagformulier toegestuurd.
Hoogte individuele inkomenstoeslag 2020
Uw situatie Hoogte  toeslag Hoogte toeslag bij verblijf in een inrichting
Alleenstaand € 394,00 € 143,00
Alleenstaande ouder € 505,00 € 143,00
Gehuwd € 598,00 € 273,00 (beide partners verblijven in inrichting)
Hoogte individuele inkomenstoeslag per 1 januari 2021
Uw situatie Hoogte  toeslag Hoogte toeslag bij verblijf in een inrichting
Alleenstaand € 400,00 € 145,00
Alleenstaande ouder € 513,00 € 145,00
Gehuwd € 607,00 € 277,00 (beide partners verblijven in inrichting)

Heeft u vragen?

Bel van maandag tot en met donderdag tussen 09.00 en 15.00 uur met Vraagwijzer: (010) 501 12 22. Op vrijdag is Vraagwijzer tussen 09.00 en 12.00 telefonisch bereikbaar.

Hulp bij invullen formulieren

Heeft u moeite met het invullen van formulieren? Of heeft u geen idee waar u mogelijk recht op heeft en wat u aan kunt vragen? Kijk dan op de pagina Hulp nodig bij het invullen van formulieren.

Hoe lang duurt het?

We nemen de beslissing binnen 8 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. We mogen deze termijn 1 keer verlengen.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing? U kunt bezwaar maken bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen.

Heeft u op deze pagina gevonden wat u zocht?