Heeft u langdurig een laag inkomen? Dan heeft u misschien recht op deze toeslag. Het is extra geld dat u mag uitgeven aan kosten die u nodig vindt.

Deze inkomenstoeslag is er niet alleen voor mensen met een uitkering. Ook als u een laag salaris heeft, kunt u het aanvragen.

Kijk hieronder of u voldoet aan de voorwaarden.

Voorwaarden

 • U bent Nederlander.
 • U woont in Albrandswaard.
 • U bent 21 jaar of ouder.
 • U krijgt nog geen AOW.
 • U heeft een laag inkomen en weinig vermogen.
 • U volgt geen opleiding als bedoeld in de Wet studiefinanciering 2000 (WSF) / Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS).
 • U heeft in de afgelopen 12 maanden geen studie afgerond.
 • U kunt de individuele inkomenstoeslag 1 keer per 12 maanden aanvragen.

U kunt voor de toeslag in aanmerking komen vanaf de datum dat u aan alle voorwaarden voldoet. De periode voor de inkomenstoeslag kan niet vóór de ontvangstdatum van uw aanvraag van start gaan. Vraag de toeslag daarom op tijd aan.

Als u een aanvraag indient kijken we naar het netto-inkomen en het vermogen van u en uw eventuele partner.
Inkomen kan zijn; uit arbeid, alimentatie, voorlopige aanslag Belastingdienst, pensioen, uitkering, etc.

Hoogte netto inkomensgrens inclusief vakantietoeslag voor 21-jarigen tot de AOW-leeftijd per 1 juli 2020:

 • Alleenstaande (ouder) = € 1.270,84
 • Gehuwden en samenwonenden = € 1.815,48

De vermogensgrens 2020 is:

 • Alleenstaande: € 6.225,00
 • Echtpaar / alleenstaande ouder: € 12.450,00

Hoe het werkt

U heeft al een bijstandsuitkering bij ons

U heeft een laag salaris of pensioen

 • U voldoet aan de voorwaarden en wilt in aanmerking komen voor de toeslag.
 • Bel van maandag tot en met donderdag tussen 09.00 en 15.00 uur met Vraagwijzer: (010) 501 12 22. Of vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur.
 • U krijgt het uitgebreide aanvraagformulier toegestuurd.
Hoogte individuele inkomenstoeslag 2020
Uw situatie Hoogte  toeslag Hoogte toeslag bij verblijf in een inrichting
Alleenstaand € 394,00 € 143,00
Alleenstaande ouder € 505,00 € 143,00
Gehuwd € 598,00 € 273,00 (beide partners verblijven in inrichting)

Heeft u vragen?

Bel van maandag tot en met donderdag tussen 09.00 en 15.00 uur met Vraagwijzer: (010) 501 12 22. Op vrijdag is Vraagwijzer tussen 09.00 en 12.00 telefonisch bereikbaar.

Hoe lang duurt het?

We nemen de beslissing binnen 8 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. We mogen deze termijn 1 keer verlengen.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing? U kunt bezwaar maken bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen.

Extra informatie

 •     De bijstandsnorm vindt u op Rijksoverheid.nl.
 •     Bereken op de site van het Nibud of u recht heeft op een toeslag of subsidie.

Heeft u op deze pagina gevonden wat u zocht?