Heeft u langdurig een laag inkomen? Dan heeft u recht op deze toeslag als u geen uitzicht heeft op inkomensverbetering.

Deze inkomenstoeslag is niet alleen voor mensen met een uitkering. Ook als u een laag salaris of pensioen heeft, kunt u het aanvragen. We kijken dan naar uw inkomen en bepalen zo de hoogte van het bedrag.

Voorwaarden

Er zijn voorwaarden. Deze zijn bijvoorbeeld:

 • U bent Nederlander.
 • U bent 21 jaar of ouder.
 • U krijgt nog geen AOW.
 • U heeft een laag inkomen en weinig vermogen.
 • U volgt geen opleiding als bedoeld in de Wet studiefinanciering 2000 (WSF) / Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS).
 • U heeft in de afgelopen 12 maanden geen studie afgerond.
 • U kunt de individuele inkomenstoeslag 1 keer per 12 maanden aanvragen.

U kunt voor de toeslag in aanmerking komen vanaf de datum dat u aan alle voorwaarden voldoet. De periode voor de inkomenstoeslag kan niet vóór de ontvangstdatum van uw aanvraag van start gaan. Vraag de toeslag daarom op tijd aan.

Als u een aanvraag indient kijken we naar het netto-inkomen en het vermogen van u en uw eventuele partner.
Inkomen kan zijn; uit arbeid, alimentatie, voorlopige aanslag Belastingdienst, pensioen, uitkering, etc.

Hoogte netto inkomensgrens inclusief vakantietoeslag voor 21-jarigen tot de AOW-leeftijd:

 • Alleenstaande (ouder) = € 1.236,50
 • Gehuwden en samenwonenden = € 1.766,44

De vermogensgrens is:

 • Alleenstaande: € 6.120,00
 • Echtpaar / alleenstaande ouder: € 12.240,00

Aanpak

Individuele inkomenstoeslag vraagt u aan bij de gemeente waar u woont. Afhankelijk van uw situatie gaat dit zo:

U heeft al een bijstandsuitkering bij ons

U heeft een laag salaris of pensioen

 • U voldoet aan de voorwaarden en wilt in aanmerking komen voor de toeslag.
 • Bel van maandag t/m donderdag tussen 09.00 en 15.00 uur met Vraagwijzer: (010) 501 12 22. Of vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur.
 • U krijgt het uitgebreide aanvraagformulier toegestuurd.
Hoogte individuele inkomenstoeslag
Uw situatieHoogte  toeslagHoogte toeslag bij verblijf in een inrichting
Alleenstaand€ 384€ 139
Alleenstaande ouder€ 492€ 139
Gehuwd€ 582€ 266 (beide partners verblijven in inrichting)

Heeft u vragen?

Bel van maandag t/m donderdag tussen 09.00 en 15.00 uur met Vraagwijzer: (010) 501 12 22. Op vrijdag is Vraagwijzer tussen 9:00 en 12:00 telefonisch bereikbaar.

Termijn

We nemen de beslissing binnen 8 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. We mogen deze termijn 1 keer verlengen.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met de beslissing? U kunt bezwaar maken bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen. Bent u het daarna niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep gaan. Dit doet u bij de rechtbank.

Meer weten?

 •     De bijstandsnorm vindt u op Rijksoverheid.nl.
 •     Bereken op de site van het Nibud of u recht heeft op een toeslag of subsidie.

Is deze pagina naar wens?