Als u uw stem komt uitbrengen in het stembureau moet u zich identificeren. Het identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn op de dag van stemming. U mag dus een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs uit de Europese Unie of Nederlands verblijfspasje gebruiken waarop staat ‘geldig tot 20 maart 2014’ of elke latere datum. Bent u uw identiteitsbewijs kwijt? Neem dan het proces-verbaal van de politie of een verklaring van vermissing (die krijgt u als u aangifte doet bij de gemeente) en een ander document met uw naam en foto mee.

In het onderstaande schema is aangegeven met welke documenten u zich in het stemlokaal kunt identificeren.

DocumentenUitgegeven
NederlandEU-lidstaatIJslan, Liechtenstein en Noorwegen (=EER)Zwitserland (= niet EER)
Paspoortjajajaja
Rijbewijsjajajanee
Identiteitskaartjajajaja
Vreemdelingendocumentjan.v.t.n.v.t.n.v.t.
Geprivilegieerdendocumentjan.v.t.n.v.t.n.v.t.

Dit schema is een leidraad. Voor de specifieke eisen die aan de documenten worden gesteld, verwijzen wij naar artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht.