Op dinsdag 9 april 2019 vergadert de commissie voor de Bezwaarschriften vanaf 19:20 uur in de Richard Bransonkamer van het gemeentehuis Albrandswaard.

Agenda

In deze vergadering wordt het volgende bezwaar behandeld:

  • 19.20 uur; behandeling van een bezwaar tegen een besluit van burgemeester en wethouders van 7 januari 2019 inzake de omgevingsvergunning A180308452 voor het bouwen van 4 woningen aan de Nijverheidsweg .

De secretaris van deze commissie is meneer mr. J.C. Vervorst, telefoonnummer 14-0180.

Let op: het tijdstip van behandeling van het bezwaarschrift kan na publicatie gewijzigd zijn.