Verkiezingen 22 november: Mogelijkheid tot afleggen ondersteuningsverklaring

Een ondersteuningsverklaring is een bewijs waarmee een kiezer een kandidatenlijst van een
politieke partij steunt. Het afleggen van een ondersteuningsverklaring kan van maandag 25 september tot en met maandag 9 oktober 2023.

Een ondersteuningsverklaring is nodig voor een partij die:

  • voor het eerst meedoet aan de verkiezingen
  • bij de vorige verkiezingen geen zetel(s) heeft behaald
  • geen partijnaam geregistreerd heeft (blanco lijst)

Om mee te kunnen doen met de Tweede Kamerverkiezingen moet een politieke partij/groepering onder meer een kandidatenlijst inleveren. Minimaal 30 kiezers moeten deze lijst steunen. Het is niet toegestaan om meer dan één ondersteuningsverklaring per persoon te tekenen. Een ondersteuningsverklaring kun je niet meer terugtrekken.

Hoe werkt het?

  • U maakt een afspraak via (010) 506 11 11.
  • U neemt een geldig identiteitsbewijs mee voor identificatie.
  • U neemt een geprint model H4 mee naar het gemeentehuis.
  • U ondertekent het model H4 in bijzijn van de ambtenaar.
  • U neemt het model H4 mee en zorgt dat het bij de politieke partij terechtkomt.

Elke kiesgerechtigde binnen de gemeente mag maximaal één ondersteuningsverklaring afleggen in het gemeentehuis, in het bijzijn van een ambtenaar. Vooraf een afspraak maken is niet verplicht, maar wel wenselijk.

Vragen

Neem contact op via verkiezingen@albrandswaard.nl. Of kijk de website van de Kiesraad.