Verkiezingen 15 maart: Mogelijkheid tot afleggen ondersteuningsverklaring

Een politieke partij die mee wil doen aan de verkiezingen heeft soms ondersteuningsverklaringen nodig. Hiermee kunnen inwoners de deelname van een politieke partij mogelijk maken. Voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het Waterschap op 15 maart kunt u in het gemeentehuis van 16 tot en met 30 januari zo’n ondersteuningsverklaring afleggen.

Een ondersteuningsverklaring is nodig voor een partij die:

  • voor het eerst meedoet aan de verkiezingen
  • bij de vorige verkiezingen geen zetel(s) heeft behaald
  • geen partijnaam geregistreerd heeft (blanco lijst)

Elke kiesgerechtigde binnen de gemeente mag maximaal één ondersteuningsverklaring afleggen in het gemeentehuis, in het bijzijn van een ambtenaar. Vooraf een afspraak maken is niet verplicht, maar wel wenselijk. Dit kan telefonisch via (010) 506 11 11.

Neem tijdens uw bezoek een geldig identiteitsbewijs en de ingevulde, maar nog niet ondertekende ondersteuningsverklaring mee (model H4, te verkrijgen bij de politieke partij of op de website van Rijksoverheid). U bent er als kiezer zelf verantwoordelijk voor dat de verklaring terechtkomt bij degene die de kandidatenlijst inlevert.

Vragen

Neem contact op via verkiezingen@albrandswaard.nl. Of kijk de website van Kiesraad voor meer informatie over de verkiezingen voor de provinciale staten of waterschappen.