Veelgestelde vragen opvang asielzoekers

Hieronder vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen over de opvang van asielzoekers in de gemeente Albrandswaard.

Momenteel is er sprake van een crisis bij de opvang van asielzoekers in Nederland. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft op dit moment niet genoeg plaatsen beschikbaar om alle asielzoekers ‘bed, bad en brood’ te geven. Daarom slapen er in Ter Apel nu zelfs mensen op stoelen en buiten op het grasveld. De rijksoverheid doet een beroep op alle gemeenten om locaties beschikbaar te stellen.

In het Centrum zijn begin dit jaar Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Omdat de opvang van Oekraïense vluchtelingen goed is verlopen is bekeken of deze locatie ook beschikbaar kan worden gesteld voor tijdelijke crisisnoodopvang van asielzoekers.

Het is fijn dat dit mogelijk is gebleken en dat hier gevluchte vrouwen met kinderen tijdelijk opgevangen kunnen worden. De locatie is geschikt voor de opvang van maximaal 25 asielzoekers voor kortdurende opvang.

We hebben met de veiligheidsregio afgesproken dat wij in ‘t Centrum vrouwen met kinderen opvangen. Het zijn naar verwachting mensen die net in Nederland zijn aangekomen. Zij zitten nog aan het begin in het proces van hun asielaanvraag.

Het college heeft besloten om de opvang te verlengen tot en met 30 juni 2023. Daarna worden de asielzoekers verhuisd naar een andere locatie in het land.

De Rijksoverheid betaalt deze opvang en alle aanverwante kosten.

Als u wilt helpen als vrijwilliger voor bijvoorbeeld activiteiten voor de kinderen dan kunt u zich aanmelden via e-mail asielzoekers@albrandswaard.nl.

De Veiligheidsregio zorgt voor dagelijkse leiding van de locatie. Daarnaast is er 24 uur per dag begeleiding en beveiliging aanwezig. Dat gebeurt door een beveiligingsbedrijf dat hier ervaring mee heeft. Dit om de opvang voor zowel inwoners als de asielzoekers zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen. De beveiligers zullen herkenbaar zijn.

Om de opvanglocatie veilig en leefbaar te houden, zijn er huisregels die iedereen moet naleven. Zo moet het onder andere tussen 22.00 en 8.00 uur rustig zijn, zodat iedereen ongestoord kan slapen. Als de huisregels worden overtreden, treffen we maatregelen. Strafbare feiten melden we altijd bij de politie. Mensen die meerdere malen overlast geven, worden verwijderd uit de locatie en onze gemeente.

Eventuele overlast kan worden gemeld via het mailadres asielzoekers@albrandswaard.nl en via 06 29 41 67 38. Dit telefoonnummer is 24 uur per dag bereikbaar. Indien nodig kan de politie worden gebeld.

Wanneer als gevolg van het gebruik van ‘t Centrum voor crisisnoodopvang activiteiten niet kunnen doorgaan, maken wij met de gebruikers graag afspraken voor alternatieve mogelijkheden.