Crisisnoodopvang: tijdelijke opvang van maximaal 25 asielzoekers

Op de locatie ’t Centrum aan de Bernhardstraat 3 in Rhoon vangt de gemeente Albrandswaard asielzoekers op. De opvang zou duren tot en met 8 januari 2023. Het college heeft besloten om de opvang te verlengen tot en met 30 juni. Hieronder leest u meer informatie.

Noodoproep

Er is sprake van een crisis bij de opvang van asielzoekers. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft op dit moment onvoldoende plaatsen beschikbaar om alle asielzoekers ‘bed, bad en brood’ te bieden. Op dit moment slapen er in Ter Apel zelfs mensen op stoelen en buiten. Het COA werkt aan het realiseren van nieuwe asielzoekerscentra (AZC), maar dit kost tijd. De staatssecretaris heeft daarom alle 25 veiligheidsregio’s in Nederland gevraagd om op korte termijn per veiligheidsregio te zorgen voor crisisnoodopvang.

In ‘t Centrum zijn begin 2022 Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Omdat de opvang van Oekraïense vluchtelingen goed is verlopen is bekeken of deze locatie ook beschikbaar kan worden gesteld voor tijdelijke crisisnoodopvang van asielzoekers.

Het is fijn dat dit mogelijk is gebleken en dat hier gevluchte vrouwen met kinderen tijdelijk opgevangen kunnen worden. De locatie is geschikt voor de opvang van maximaal 25 asielzoekers voor kortdurende opvang.

Begeleiding en beveiliging

De Veiligheidsregio zorgt voor dagelijkse leiding van de locatie. Daarnaast zal er 24 uur per dag begeleiding en beveiliging aanwezig zijn vanuit een beveiligingsbedrijf dat hiermee ervaring heeft. Dit om de opvang voor zowel inwoners als de asielzoekers zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen. De beveiligers zullen herkenbaar zijn. Om de opvanglocatie veilig en leefbaar te houden, zijn er huisregels die iedereen moet naleven. Zo moet het onder andere tussen 22.00 en 8.00 uur rustig zijn, zodat iedereen ongestoord kan slapen. Als de huisregels worden overtreden, treffen we maatregelen. Strafbare feiten melden we altijd bij de politie. Mensen die meerdere malen overlast geven, worden verwijderd uit de locatie en onze gemeente.

Eventuele overlast kunt u melden via het mailadres asielzoekers@albrandswaard.nl en via 06 – 29 41 67 38. Dit telefoonnummer is 24/7 bereikbaar. Indien nodig kan de politie worden gebeld. We gaan echter inzetten op een goed en veilig verloop voor iedereen.

Gebruik van de locatie

Wanneer als gevolg van het gebruik van ‘t Centrum voor crisisnoodopvang activiteiten niet kunnen doorgaan, maken wij met de gebruikers graag afspraken voor alternatieve mogelijkheden.

De opvang duurt tot en met 30 juni 2023

Het college heeft besloten om de opvang te verlengen tot en met 30 juni. Vanaf 1 juli gaan de huidige bewoners naar een locatie buiten Albrandswaard.

Een verdere verlenging van de opvang in ‘t Centrum is echter niet wenselijk. Enerzijds vanwege de afspraken met omwonenden van de locatie over de duur van de crisisnoodopvang. Anderzijds is deze locatie niet geschikt als een reguliere duurzame opvanglocatie voor langere termijn en neemt het COA het beheer van deze locatie niet over.

Sinds 1 april 2023 vallen alle crisisnoodopvanglocaties (zoals ’t Centrum) niet meer onder de Veiligheidsregio, maar vallen coördinatie en verantwoordelijkheid direct onder het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Het COA neemt de crisisnoodopvanglocatie ’t Centrum niet over van de VRR, omdat de locatie te kleinschalig is. Het COA faciliteert en financiert op dit moment alleen reguliere, duurzame opvanglocaties vanaf 150 asielzoekers. De gemeente Albrandswaard beschikt niet over locaties om in een opvang met deze grote aantallen te kunnen voorzien.

Wilt u helpen?

Als u wilt helpen als vrijwilliger voor bijvoorbeeld activiteiten voor de kinderen dan kunt u zich aanmelden via e-mailadres asielzoekers@albrandswaard.nl.

Vragen

Wij begrijpen dat deze ontwikkelingen tot vragen en wellicht zorgen kunnen leiden. We hebben een lijst opgesteld met antwoorden op de meest gestelde vragen. Heeft u na het lezen van de vragen en antwoorden toch nog vragen? Dan kunt u uw vraag op de volgende manieren stellen: