Op vier mei vond de Dodenherdenking plaats zowel in de Dorpskerk van Rhoon en in de Dorpskerk van Poortugaal. Voor het eerst sinds corona mochten de kerken weer gevuld worden met belangstellenden die stil wilden staan bij hun familieleden of dorpsgenoten die het leven verloren tijdens de tweede wereldoorlog.

Burgemeester Jolanda de Witte noemde het ‘bijzonder en hartverwarmend dat we weer samen kunnen herdenken en elkaar daarbij persoonlijk kunnen ontmoeten.’ De herdenking was voor velen actueler dan ooit met de huidige oorlog in de Oekraïne.

Vrijheid in verbondenheid

Burgemeester De Witte sprak de toehoorders toe in de Dorpskerk in Rhoon. Zij benadrukte dat vrijheid juist grote waarde heeft doordat het beleefd wordt in verbondenheid. ‘Verbondenheid gaat voor mij ook over saamhorigheid, dat wat ons in Albrandswaard bindt. Verbondenheid ervaren we ook door samen te herdenken. Samen tot het besef komen dat er mensen zijn die hun leven hebben gegeven en die op dit moment hun leven geven om het voorrecht van vrijheid in stand te houden.’ U kunt de hele toespraak nalezen.

Vrijheid is van alle tijden

Locoburgemeester Marco Goedknegt sprak de toehoorders toe in de Dorpskerk in Rhoon. Hij stond stil bij de herdenking in Brielle eerder dit jaar. Op 1 april 1572 bevrijdden de Watergeuzen Brielle als eerste stad van Nederland van de Spanjaarden. Ook daar werden offers gebracht en werd herdacht voor de vrijheid en ook daar werd geschiedenis geschreven. Die van vrijheid. ‘Daar begon, op 1 april 1572, de vrijheid van Nederland. Nu zult u denken. Tussen 1572 en 2022 liggen 450 jaar, maar de waarden die toen werden bevochten, spelen nu ook nog: vrijheid, verdraagzaamheid, verbondenheid, verscheidenheid….’ Ook deze toespraak kunt u nalezen.