Jullie kunnen gratis trouwen of een partnerschap registreren. Voor meer informatie over de formele kant van trouwen of partnerschap, wat jullie moeten doen en wat jullie nodig hebben, lezen jullie op de pagina over trouwen en partnerschap.

Waar moeten we rekening mee houden?

Als jullie gratis willen trouwen of partnerschap willen registreren is een aantal dingen goed om te weten

 • Een gratis huwelijk kan alleen als u en/of uw partner in de gemeente woont.
 • Stuur de melding 'Voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap' (zie kopje Aanmelden) uiterlijk 9 weken voor de geplande voorkeursdatum in.
 • In de melding geeft u uw voorkeursdatum voor het partnerschap of huwelijk op. 
 • Na 8 weken ontvangt u van ons een bevestiging. Als de voorkeursdatum niet beschikbaar is, nemen wij telefonisch contact met u op.
 • Kosteloos huwelijk of partnerschap kan alleen in het gemeentehuis op maandag om 11:00 uur en 11:30 uur (niet op feestdagen).
 • De ceremonie is eenvoudig en duurt ongeveer 10 minuten.
 • In de ruimte is plaats voor maximaal 15 personen (inclusief jullie zelf, de trouwambtenaar en getuigen).
 • Momenteel is het niet mogelijk om gemeenteambtenaren te laten getuigen.
 • Er zijn geen gereserveerde parkeerplaatsen.
 • Er kan geen muziek worden afgespeeld.
 • Wij kiezen de trouwambtenaar. De trouwambtenaar neemt van tevoren geen contact op en houdt geen toespraak.
 • Honden mogen niet mee naar binnen. Dit geldt niet voor hulphonden.
 • Willen jullie een trouw- of partnerschapsboekje? Geef dit dan aan bij opmerkingen in het formulier. Aan het trouw- of partnerschapsboekje zijn kosten verbonden.

Hoe melden we ons voorgenomen huwelijk of partnerschapsregistratie?

Vul samen het meldingsformulier in (vroeger 'ondertrouw'). Hiervoor hebben jullie nodig:

 • DigiD inloggegevens van beiden.
 • Gegevens van eerdere huwelijken of geregistreerde partnerschappen (namen voluit, data en plaats van voltrekking en ontbinding).
 • Namen van de ouders van beiden (namen voluit).
 • Gescande geldige legitimatiebewijzen van beide partners (uploaden bij het formulier).
 • Voorkeursdatum voltrekking
 • Gegevens van uw getuigen: BSN, (geslachts)namen voluit, adresgegevens, geboortedatum en geboorteplaats (minimaal 2, maximaal 4 getuigen). Momenteel is het niet mogelijk om gemeenteambtenaren te laten getuigen.

Formulier A gebruiken jullie als:

 • beide partners de Nederlandse nationaliteit bezitten, of
 • burger zijn van een EU/EER-lid staat of Zwitserland, of
 • in het bezit zijn van een verblijfsvergunning onbepaalde tijd (regulier of asiel).
  Doe een melding (A)

Formulier B gebruiken jullie als:

 • één van jullie of beiden géén gemeenschapsonderdaan is;
 • één van jullie of beiden niet over een verblijfsvergunning regulier of asiel voor onbepaalde tijd beschikt;
 • jullie permanent woonachtig zijn in het buitenland.
  Doe een melding (B)

Wat kost het?

Jullie trouwen gratis. Ook de registratie van het partnerschap is gratis.

Eventueel bijkomende kosten

 • trouwboekje of partnerschapsboekje: € 44,60
 • wijzigen van locatie en/of tijd: € 44,00
 • administratiekosten bij annulering vóór het gesprek met de trouwambtenaar: € 77,30