Alle nieuwe particuliere graven op de begraafplaats in Rhoon zijn grafkelders. 

In een grafkelder is plaats voor 2 overledenen. De verantwoordelijke voor de grafkelder (rechthebbende) bepaalt welke personen worden begraven in deze kelder. 

Grafkelders kunnen niet geschud worden. Verder gelden dezelfde voorwaarden als voor een ‘gewoon’ particulier graf(externe link).