Wethouder Heezen: “Zo veel mogelijk hergebruik van materialen om de kosten zo laag mogelijk te houden”

Op maandag 7 oktober besluit de gemeenteraad hoe Albrandswaard voortaan afval en grondstoffen inzamelt. Een nieuwe aanpak van afvalinzameling is nodig om zo veel mogelijk herbruikbare grondstoffen uit het afval te redden. Daarmee dragen Albrandswaard en haar bewoners een belangrijke steen bij aan een duurzame toekomst. Wethouder Martijn Heezen (Buitenruimte) beantwoordt een aantal vragen over de veelbesproken plannen.

Is dat echt nodig, een nieuw afval- en grondstoffenbeleid?

“Ja, dat is nodig. We hebben in het dagelijks leven te maken met veel afvalstoffen die we kunnen gebruiken om nieuwe materialen van te maken. Het is niet nodig en te kostbaar om al ons afval te verbranden. Omdat we de aarde ermee uitputten worden er wettelijke eisen gesteld aan de hoeveelheid restafval die een gemeente mag aanbieden. Voldoen we daar niet aan, dan gaan we (alle inwoners en ondernemers van Albrandswaard) dat echt in onze portemonnee voelen."

Hoe kunnen we op afvalverwerking bezuinigen?

“De snelste manier om op de kosten voor afvalverwerking te bezuinigen is om minder afval aan te bieden voor verbranding. In Albrandswaard hebben we in 2017 per inwoner 202 kilo fijn restafval opgehaald. Als we grof huishoudelijk restafval meerekenen komen we zelfs op 223 kilo restafval per inwoner per jaar. Feit is dat we dagelijks te veel grondstoffen als afval weggooien en laten verbranden. Ongeveer driekwart van het fijn restafval bestaat uit grondstoffen die we kunnen hergebruiken. Slechts 42 kg is hiervan niet herbruikbaar. Als we de herbruikbare grondstoffen scheiden van het restafval, kunnen we ruim 130 kilo grondstoffen redden en hergebruiken voor nieuwe producten. Afval verbranden is duur en hoe minder we verbranden, hoe minder we betalen."

In juni heeft u bewoners advies gevraagd over een nieuw afvalbeleid. Wat doet u met deze adviezen?

“Het is fantastisch om te ervaren dat de inwoners van Albrandswaard er alles aan willen doen om de hoeveelheid restafval te verminderen. De bewoners hebben tips, aanbevelingen en ideeën gedeeld waarmee we bij de uitvoering van de afval- en grondstoffeninzameling zeker rekening kunnen houden. Daar ben ik heel blij mee.”

Hoe gaat de afvalinzameling eruit zien?

“Twee argumenten wegen zwaar voor het college. Ten eerste willen we zo laag mogelijke inzamelkosten voor de inwoners en ten tweede willen we zo veel mogelijk grondstoffen redden waarmee nieuwe producten kunnen worden gemaakt. Het college heeft vier mogelijkheden naast elkaar gelegd. Uiteindelijk hebben we de keuze laten vallen op de variant waarbij service op grondstoffen wordt gegeven, dit plan werd door de bewoners ook omarmd als het beste plan. De bewoners krijgen een minicontainer voor papier en een minicontainer voor GFT. Deze halen we op geregelde tijden op. Bewoners kunnen het restafval (inclusief plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken) straks naar een ondergrondse verzamelcontainer brengen, waarvan er altijd een op loopafstand aanwezig is.”

Is dit de goedkoopste oplossing?

“Voor het restafval gaat vanaf 1 januari 2021 een variabel tarief gelden. Plastic verpakkingen, metalen verpakking en drinkpakken (PMD) mogen voortaan bij het restafval. Die grondstoffen halen we er via na-scheiding uit. Daarmee voldoen we het beste aan de eisen van duurzaamheid en het is tegelijkertijd de goedkoopste optie. De overstap brengt in 2020 en 2021 meerkosten met zich mee, maar is op de lange termijn de goedkoopste en meest duurzame optie.” 

Hoe gaat het nu verder?

“Ik leg het nieuwe beleidsplan maandag 23 september voor aan de commissie Ruimte. De commissieleden mogen mij dan alle vragen stellen en opmerkingen maken over de voor- en nadelen. Zodra de commissieleden volledig zijn geïnformeerd, adviseren ze de raadsleden van hun eigen fractie. Samen komen ze tot een standpunt. Dat spreken ze maandag 7 oktober uit tijdens de gemeenteraadvergadering.”